Ta kroppens självläkande mekanismer på allvar och ifrågasätt läkemedelsindustrins vinstintressen

0
"Forskningen av idag inriktar sig framförallt på att studera detaljer istället för helheten" Den traditionella skolmedicinen har allvarliga luckor. Det är oroande att dagens läkare bortser från patientens egen historia och kunskap om sig själv. I...

Boktips – Piller & profit av John Virapen

3
Piller & profiter är en skakande berättelse om hur miljarder kronor spenderas på marknadsföringen av våra dagliga läkemedel och hur oetiska metoder används för att påverka såväl läkare, myndigheter som patienter.   John Virapen beskriver hur läkemedelsindustrin manipulerar forskningsresultat i syfte att mörklägga till exempel förekomsten av dödsfall i samband med kliniska studier av nya obeprövade läkemedel.   Författaren beskriver också hur läkemedelsbolagen påverkar föräldrar till barn med diagnosen ADHD att äta psykofarmaka.   Detta är en bok som avslöjar spelet bakom den verklighet som patienter dagligen tvingas hysa förtroende för. Virapen har varit verksam inom åtskilliga läkemedelsföretag, svenska som internationella. Han startade som säljare och arbetade sig successivt upp inom företagen för att slutligen utses till v.d. för Ely Lilly & Co i Sverige.

Almedalen 2013

0
Gunnar och Ing-Britt Jansson träffade bland annat Svenska Akupunktur-förbundet och pratade BOT-avdrag i Almedalen

Tyska föräldrar vill ha mer homeopati för sina barn

0
Studie publicerad i augusti 2021 visar att tyska föräldrar efterfrågar komplementär- och alternativa behandlingsformer för sina barn, där homeopati var den vanligaste terapiformen med nästan 60 procent användare.

Autism, vaccin, homeopati, bota och vad är sanningen?

15
Kopplingen autism, vaccin samt botande terapier är hemligheter folk inte får veta.  

Två friska katter tack vare homeopati

0
Våren 2019 tog vi hand om två kattungar som behövde ett nytt hem. För att komma över tidigare svältstadie behövde de få homeopatisk behandling. Hankatten fick Calcium carbonicum medan honkatten utöver Calcium carbonicum också behövde medicineras med Hypericum och Arnica för att läka skador efter olycksfall.

Svenska medborgare kan få bättre vård utomlands

1
Den fria vårdmarknaden – Smarta svenska medborgare kan få bättre vård utomlands Är Sveriges Regering och Riksdag medvetna om att de är politiskt maktlösa inför vår möjlighet att fritt välja vårdform? Enligt EU-rättspraxis har entydigt...