VoF och skeptikerrörelsen – från vaggan till graven

Skeptikerrörelsen är från början en amerikansk åskådning som officiellt uppstod i mitten av 1970-talet.

 
 

Almedalen: VoF vill ta bort rätten att själv bestämma vårdform

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning VoF, vill ta bort självbestämmanderätten för människor som behöver psykiatrisk vård.

Replik – Det Mats Reimer inte förstår avfärdar han som gallimatias

Gallimatias, Läkemedelsverket och förståelse. Mats Reimer vet ingenting om homeopati men han tror sig ändå vara skickad att uttala sig. I sin senaste bloggartikel har han problem med läkemedelsverket samt erkänner att han inte förstår det han läser.

Astronauten Christer Fuglesang påverkad och sluddrig efter överdos av homeopatiska piller

Uppdaterad 8/7 2011
På debatten Svt 2 på torsdagkvällen kunde man se att Christer Fuglesang var sluddrig när han talade och vevade oseriöst runt med armarna. Likaså filmen som är tagen direkt efter ”självmordsförsöket” ser man att han sluddrar och tappar orden.

Otur för Fuglesang det homeopatiska medlet Coffea alfaplex påverkade honom. Det trodde jag inte skulle hända men tydligen var medlet similia för honom. Alltså Coffea alfaplex passade individuellt för honom och gjorde att han påverkades. Sedan om det var en förstförsämring eller av medlet framkallad trötthet är svårt att säga. Men troligen sover han gott nu i natt.

Otur för Fuglesang men bra för homeopatin. Voffarnas flaggskepp seglade slirigt igår.

Lyckopillerskandal – och VoF ägnar sig åt att misskreditera homeopatin

Vad som ser ut som en trolig vetenskaplig skandal med enorma ekonomiska vinster och missledda politiker håller på att bli känd. Lyckopiller, SSRI och liknande antidepressiva mediciner, är enligt två nya forskningsstudier bara marginellt bättre än placebo i snitt. Det fann man när man gick igenom alla tillgängliga data.

VoF behöver tre ”experter” i sin fruktlösa kamp att sänka en homeopat

Idag 24/7 har Ludvika Nya Tidning två artiklar om homeopati ”Ludvikaföretagare ifrågasätts” och ”Homeopatins resultat mörkas” bägge artiklarna vinklas till homeopatins nackdel.

Desinformation som skeptikerna sprider om homeopati

Det är anmärkningsvärt att många skeptiker till homeopatin säger att det ”inte finns forskning” som visar att homeopati fungerar. Sådana påståenden är fullständigt felaktiga och ändå är de vanliga på Internet och även i vissa granskande facktidskrifter.

Dan Larhammar har åsikter om autistisk pojke som blev bättre av kostomläggning

Familjen Mauritson har lagt om sin livsstil, slutat med socker äter hälsosam mat och har börjat löpträna. Hela familjen blev friskare och äldste sonens autism förbättrades.

Homeopati fungerar och det kan bevisas

Homeopati fungerar och det vet homeopater och miljontals botade patienter runt världen. Det är inget konstigt med det, eftersom homeopatins effekt bevisas genom att sjuka människor blir friska.

Homeopati fungerar

Nu är Föreningen Vetenskap och Folkbildning på krigsstigen igen och försöker inbilla vanligt hyggligt folk att alternativmedicin inte fungerar.