Ny studie visar ett direkt samband mellan vaccin och spädbarnsdöd

Ny studie publicerad i den ansedda tidskriften ”Human and Experimental Toxicology journal” visar ett direkt samband mellan antal vaccindoser och spädbarnsdöd i världen. USA som har högsta antalet vaccin i sitt barnvaccinationsprogram har också den högsta spädbarnsdöden i västvärlden.

Homeopatisk behandling av autism – Olivias historia

Olivia fick autism efter MPR vaccin vid 18 månaders ålder – Nu frisk tack vara homeopatisk behandling

NHR – 215 barn, eller fler kan ha fått Narkolepsi

Ett 80-tal barn har i dag fått diagnosen narkolepsi som en konsekvens av vaccinet mot svininfluensa. Läkemedelsverket utreder ytterligare 135 fall. Totalt sett kan alltså 215 barn – eller fler! – ha drabbats.

Poliovaccin och polio – industrin visar vilseledande grafer igen

En närmare betraktelse visar hur historien skrivs om för att passa budskapet om poliovaccinets påstådda förträfflighet.

Föräldragrupp lägger fram nya bevis, koppling mellan vaccin och hjärnskador

Trots att CDC, det amerikanska smittskyddsinstitutet, hävdar att det inte finns några risker med barnvaccin betalar ”the Federal Government” miljontals dollars i skadestånd till vaccinskadade barn.

Vaccinförsäljning skapar enorma vinster för läkemedelsindustrin

Journalister som skriver om den svenska vården pekar ofta på de stora kostnaderna för svensk sjukvård, men få tar upp den andra sidan av myntet, att vårdens kostnader är någon annans vinst.

Mariette 23 blev förlamad av vaccin

I likhet med 92 procent av befolkningen, följde Mariette barnvaccinationsprogrammet. När hon var tolv år fick hon sin andra MPR spruta, vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Nu har hon ett miljonskadestånd att vänta från Norska staten