Behandling av HIV och AIDS föredrag på hälsomässan 2015

Den 29 november kl. 14.30 i sal A9 ”Homeopat-volontär i Tanzania” på Hälsomässan, Älvsjö kommer Anna Rosenkvist berätta om sitt arbete i Tanzania, där hon tillsammans med Jeremy och Camilla Sherr och övriga medarbetare hjälper sjuka att bli friska.

Homeopati och hälsa i Afrika

Projektet Homeopathy for Health in Afrika har gjort stora framsteg; nya tolkar och etablerade kliniker, varav två på sjukhus.

Case: Chagga-kvinna som tar hand om AIDS-drabbade barn.

Två – fyra gånger i månaden sedan 2009 har Jeremy och Camilla Sherr haft klinik i ett vackert distrikt på Kilimanjaros sluttningar där chagga-folket lever.

Aids i Afrika

– Men naturligtvis drabbas fattiga hårdare eftersom trångboddhet, svält, dålig tillgång till rent vatten, ständig oro för familjens framtid m.m. ytterligare försämrar immunförsvaret.

Homeopat-volontär i Tanzania

Första artikeln av sju av homeopat Anna Rosenkvist där hon berättar om sina erfarenheter i Tanzania