Vaccinationstvång?

Den 4/5 kommer beslut tas om Sverige ska införa lag på tvångsvaccinering.