Gunnar Jansson väntar på svar från Socialstyrelsen, Unicef och Diskrimineringsombudsmannen

Homeopat Gunnar Jansson har skickat brev till Socialstyrelsen, Unicef och Diskrimineringsombudsmannen där han frågar varför barn under 8 saknar frihet att få homeopatisk behandling. Sverige är det enda land inom EU som har tagit bort föräldrarnas rätt att själv få bestämma.

-Jag mutade en konsult på Socialstyrelsen för att få en snabbare registrering

Torbjörn Sassersson intervjuar John Virapen, tidigare VD på läkemedelsbolaget Eli Lilly

Domslut klargör att homeopati får användas inom svensk sjukvård

Sedan september 2011 får legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal använda alternativmedicin i sitt yrkesutövande.

Godtycke styr svensk hälso- och sjukvårds-politik

Debattartikel på temat vad betyder egentligen begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och hur Socialstyrelsen missbrukar sin makt.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att svensk sjukvård i alla dess former skall bedrivas i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig specificerats i vare sig lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är en antik lagstiftningsrelik från år 1890 – från Oscar II:s tid som regent.

Vaccin mot Hepatit-B kan ge många allvarliga biverkningar

Socialstyrelsen vill att vaccin mot Hepatit-B, ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men är det vettigt?

JO-anmälan nedlagd

Michael Zazzios anmälan till Justitieombudsmannen är nu tyvärr nedlagd. JO har läst Socialstyrelsens yttrande till Kammarrätten och kommit fram till att ingen anledning finns att fortsätta utredningen. Tråkigt, men ärendet är nu avslutat.

Minnesanteckningar från konferens om egenvård och integrativ medicin 4 maj ABF-huset, Stockholm

Fredagen den 4 maj hade Hälsofrämjandet i samarbete med Läkarföreningen för Integrativ medicin LIM en konferens i ämnet egenvård och integrativ medicin ABF-huset i Stockholm

Läkare blev falskeligen anklagad av Socialstyrelsen

När läkaren Anders Pettersson kompletterade den skolmedicinska behandlingen med homeopatiska läkemedel såg sig Socialstyrelsen tvungen att med alla medel straffa honom. Eftersom Socialstyrelsen inte hittade några allvarliga anklagelsepunkter var de tvungna att hitta på egna.

Homeopati – en medicinsk behandlingsform

”Homeopatins effekt förnekas av många, till exempel Socialstyrelsen. Men det finns en mängd bevis för att homeopati fungerar.”

Medicinalstyrelsen: ”Alternativmedicinare ska sättas i upplysningshäkte och avprogrammeras”

Kan medicinalstyrelsen och senare socialstyrelsens kompakta negativa attityd mot alternativmedicinen och särskilt homeopatin vara en förklaring till varför det är så lätt för ”vetenskapen” att ta pengar som tillhör alternativmedicinen?