Schweiz erkänner homeopati och ger den hög status

Inrikesministeriet i Schweiz meddelar att de höjer fem komplementära/alternativa behandlingsmetoder till samma nivå som skolmedicinen.
 
 

Homeopatisk cancerbehandling på Santa Croce-kliniken i Schweiz

En intervju med dr Jens Wurster.

Homeopati fungerar och är kostnadseffektiv, enligt schweiziska regeringen

Dana Ullman: I en rapport besläktad med ”musen som röt” har den schweiziska regeringen fastställt att de mycket små doser som används i homeopatiska läkemedel är både effektiva och kostnadseffektiva. Den schweiziska regeringen har bestämt att homeopati är betydligt mer kostnadseffektiv än skolmedicin, trots medicinens tekniska skicklighet.

Homeopati i vården – Effektivitet, ändamålsenlighet, säkerhet och kostnader

Den schweiziska rapporten om homeopati visar att homeopati fungerar och har sin plats inom vården.