Homeopati botade Siws psoriasisartrit

”Det går att bota psoriasis men det är en utmaning”

Homeopati botade hans psoriasis

– Jag har märkt att homeopati fungerar bättre än allopati.

Homeopati bra för både hälsan och ekonomin

Vetenskapliga studier visar att det kan bli ett lyft både för hälsan och ekonomin att anlita en homeopat. Här har jag lagt upp några studier som visar både ekonomisk vinst, ökad livskvalitet och lindring och bot efter homeopatisk behandling, samt en studie som ingen skeptiker i hela världen kan bortförklara som ”bara en placeboeffekt”