”NASA hade lämnat Fuglesang vid uppskjutet om han dykt upp i det skicket som han gjorde till debatten”

Efter SVT-debatten i Almedala där Patrik Sjöberg berättade att homeopati fungerar för honom, har han fått många mail, från pojkarna från föreningen *Vetenskap och Folkbildning”