Utmaningen i att skapa ett paradigmskifte

Målsättningen att försöka skifta från skeptikernas positivistiska paradigm, som enbart accepterar den materiella verkligheten på cellnivå, till ett mer avancerat paradigm som täcker både vetenskapens utveckling sedan 1920-talet och en ökad helhetssyn på människan är viktig.

Jens Jerndal om paradigmskifte och elektromagnetism i framtidens medicin

Patienten i centrum, helhetssyn, energi-medvetenhet och elektromagnetisk inre och yttre kommunikation.