Homeopati bra för infektionsdrabbade barn

Barn med öron-, näs- och halsont blev snabbare friska med homeopatisk behandling jämfört med konventionell behandling.