Suverän bok om effektiv homeopatisk behandling

Erik van Woensels bok ”Classical Homeopathy. Evidence Based Medicine” blir med största sannolikt en klassiker i framtida homeopatiutbildningar. I tydliga steg går han igenom hur man kommer fram till det bäst lämpade homeopatiska läkemedlet.