Kroniskt sjuka vinner på att gå till homeopat

En tysk studie av patienter med relativt vanliga kroniska symtom visar att homeopati fungerar bättre än konventionell läkarbehandling.

Två av tre kroniskt sjuka blev bättre

Att homeopatisk behandling ger bättre hälsa visar en engelsk studie som under sex år följde hur patienter med kroniska diagnoser behandlades och hur deras hälsa förbättrades.