Komplementärmedicin integreras i Toscanas vårdutbud

Artikel av Chris Jörgenfelt. Europa öppnar upp allt mer för alternativa behandlingsmetoder.

Domslut klargör att homeopati får användas inom svensk sjukvård

Sedan september 2011 får legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal använda alternativmedicin i sitt yrkesutövande.

Skolmedicinen bör tänka om

”Det mest absurda i sammanhanget är emellertid att skolmedicinen med sin relativt korta historia dömer ut all beprövad kunskap, om hur exempelvis naturen utan kostsamma kemiska processer kan erbjuda läkedom till lidande människor” skriver Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap.