Homeopati medför lägre förbrukning av antibiotika visar studie på kor

Behandling av juverinflammation med homeopati, sockerpiller och antibiotika gav samma långsiktiga resultat i en norsk jämförande studie.

Användning av homeopati som komplement i mjölkbesättningar leder till betydligt lägre förbrukning av antibiotika än vid användning av enbart konventionell veterinärmedicin, utan någon märkbar negativ inverkan på kornas hälsa, mjölkavkastning eller djurvälfärd.