Homeopati och hälsa i Afrika

Projektet Homeopathy for Health in Afrika har gjort stora framsteg; nya tolkar och etablerade kliniker, varav två på sjukhus.

Case: Chagga-kvinna som tar hand om AIDS-drabbade barn.

Två – fyra gånger i månaden sedan 2009 har Jeremy och Camilla Sherr haft klinik i ett vackert distrikt på Kilimanjaros sluttningar där chagga-folket lever.

Aids i Afrika

– Men naturligtvis drabbas fattiga hårdare eftersom trångboddhet, svält, dålig tillgång till rent vatten, ständig oro för familjens framtid m.m. ytterligare försämrar immunförsvaret.

Homeopat-volontär i Tanzania

Första artikeln av sju av homeopat Anna Rosenkvist där hon berättar om sina erfarenheter i Tanzania

Fortbildning i Homeopati med Jeremy Sherr hösten 2013

Jeremy Sherr bjuder in till homeopatisk fortbildningskurs i samarbete med ArcanumSkolan i Brastad.