Gardasil – långtifrån riskfritt (och giftfritt)

Efter en exempellös lobbying hos landstingen och en seg-dragen kamp mellan två läkemedelsbolag inleddes så vaccineringen med Gardasil i början av året. Svenska unga flickor…

Homeopati bra för infektionsdrabbade barn

Barn med öron-, näs- och halsont blev snabbare friska med homeopatisk behandling jämfört med konventionell behandling.

Homeopatisk behandling gav friskare barn

Franska föräldrar som lät barn med upprepade akuta rhinopharyngitis behandlas av homeopatiska läkare slapp stanna hemma för vård av sjukt barn lika ofta som föräldrar vars barn behandlades med antibiotika.