Forskningsmyndighet vilseleder om homeopati

– NHMRC-studien kan inte bara vara en vetenskaplig miss.

Studie från Hong Kong visar att homeopati sänker blodsockret hos diabetiker

Delegation med 31 personer från Hongkong var på HRI:s Vetenskapskonferens den 9 – 11 juni 2017 i Malta och presenterade studieresultat.
 

 

Riktlinjer för prövningar ses över och uppdateras

Mellan tio och tjugo deltagare bör ingå i en prövningsstudie. Det blir rekommendationerna i nya uppdaterade riktlinjer för prövningar som släpps 2016.

Vetenskapskonferens tar upp senaste nytt om homeopati


I ett stekande hett Rom träffas ledande internationella forskare inom homeopati för att berätta om sina rön.