48-åriga Rajesh Pradhanang från Nepal – Homeopati är min passion och karma

”Folk har ätit homeopatimediciner som om det var popcorn. Nu inser allt fler att det är behandling med enkelmedel som kan göra dem friska!”, säger homeopaten Rajesh Pradhanang från Nepal.

Viveka Wilhelmsson berättar om Erik van Waensels seminarium

    Vi var ca 25 personer som sammanstrålade i Norrköping för att vidarutbilda oss i homeopatins ädla konst. Seminariet ordnades i NAKH’s regi. De flesta av oss har tidigare lyssnat på Erik van Waensel och förväntningarna var höga eftersom vi vet att han är mycket kunnig. På tåget, då vi åker hemåt på söndag […]