Studie från Hong Kong visar att homeopati sänker blodsockret hos diabetiker

Delegation med 31 personer från Hongkong var på HRI:s Vetenskapskonferens den 9 – 11 juni 2017 i Malta och presenterade studieresultat.
 

 

Indianexpress.com: World Diabetes Day: Four ways how Homeopathy gets into root to cure  Diabetes

Artikel från Indianexpress, om homeopatisk behandling av patienter med diabetes.

Åtta forskare: LCHF-kost normaliserar blodsocker och insulinhalt på några veckor

Att det skulle vara den feta maten som ligger bakom den oroväckande ökningen av typ 2-diabetes – så kallad åldersdiabetes – stämmer inte. Den förklaringen är i själva verket ett av den moderna medicinens allvarligaste misstag.

Diabetesläkemedel misstänks ha orsakat flera hundra människors död i Frankrike.

– Ekonomiska intressen ska aldrig gå före människans hälsa. Men ibland går tyvärr läkemedelsföretagens intressen åt motsatt håll, säger Irène Frachon, läkare i den västfranska staden Brest.

Allt fler unga får diabetes – ökar med 5-6% varje år

För varje år sker en ökning med fem-sex procent i Sverige och barnen blir allt yngre

Kan statiner orsaka diabetes?

Kolesterolsänkande läkemedel riskerar att förvärra grundorsaken till typ 2-diabetes. Nya rön visar att bara en liten minskning av kolesterolet halverar förmågan hos de insulinbildande cellerna att fungera normalt.