Michael Zazzio svarar Dan Larhammar

”Dan Larhammar sitter i egen filterbubbla”
 

Royal Swedish Academy of Science breaks with principle of scientific objectivit

Open letter to Royal Swedish Academy of Science from Swedish Homeopaths
 

Öppet brev till Kungliga Vetenskapsakademin

KVA bryter mot vetenskaplig objektivitet

Då Kungliga Vetenskapsakademin KVA anordnar en föreläsning om ett vetenskapligt ämne, som vi anser att homeopati är, bör man hålla sig till de spelregler som vetenskapsmän själva uppställt. Vetenskapen skall även vara objektiv! Den 23/10 2017 inbjöd Kungliga Vetenskapsakademin till ett seminarium om homeopati där man mycket påtagligt åsidosätter reglerna för ett vetenskapligt seminarium. Läs mer >>>
 

Vetenskapsakademin och Apotekaresocieteten bjuder in till seminarium om homeopati

Inbjudan har gått ut till vetenskapsjournalister och ett antal fack-/branschtidningar, myndigheter, organisationer som vänder sig till vårdpersonal och farmaceuter, samt ett antal personer på regerings- och riksdagskanslierna.
 
 

Dan Larhammar mot nya homeopatiska äventyr i EU

Vetenskapsakademin med Dan Larhammar i spetsen ska ut på EU-nivå för att misskreditera homeopatiska läkemedel.

 

Fiende till alternativmedicinen utnämnd till årets apotekare

Dan Larhammar som har vigt sitt liv till att bekämpa homeopati och antroposofisk medicin har fått utnämningen årets farmaceut från Sveriges Farmaceuter.
 
 

Dan Larhammar ”informerar” om homeopati i Partimatsalen, Riksdagen

Dan Larhammar professor i molekylär cellbiologi, som kan ingenting om homeopati och Karin Meyer PhD i farmakologi och VD för Apotekarsocieteten, som troligen inte heller vet någonting om homeopati, ska den 9 juni informera om homeopati i Partimatsalen, Riksdagen.

Chris Jörgenfelt ger slutreplik till VoF och Dan Larhammar

Naturen är mer komplex än skeptikergruppens förståelse. Sjukdom och hälsa är ett lika komplext område som naturen för övrigt. En förståelse för mekanismerna kräver en helhetssyn och täcks därmed inte tillräckligt väl av den kvantitativa forskningsmetodik som används inom medicinsk vetenskap.

Att arbeta för en ökad förståelse för bakomliggande orsaker till kroniska sjukdomar hade varit ett bättre sätt att använda all er samlade kompetens, istället för att bekämpa människor med en annan uppfattning än er egen.

Dan Larhammar har åsikter om autistisk pojke som blev bättre av kostomläggning

Familjen Mauritson har lagt om sin livsstil, slutat med socker äter hälsosam mat och har börjat löpträna. Hela familjen blev friskare och äldste sonens autism förbättrades.