Individens rätt att ta hand om sin hälsa är okränkbar och går före lag

Bok av Stefan Whilde: Hälsa före Lag.

Ny bok – Homeopati: Energimedicin Homeopatins grundläggande principer av George Vithoulkas

”Denna bok handlar om homeopati. Jag tror att det är absolut nödvändigt – till och med brådskande – att ge en introduktion till detta relativt nya terapeutiska system” skriver George Vithoulkas i inledningen till boken.

Healing with homeopathy

Rajan Sankaran highlights not merely symptoms of diseases but also the accompanying feeling of patients

Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare

Ordförande för Cochraneinstitutet i Norden, Peter C Gøtzsche har skrivit en bok som inte helt överraskande avslöjar att Big-Pharmas största intresse är att tjäna pengar och inte i första hand att hjälpa sjuka människor att bli friska.

Ny bok om växter – från ett homeopatiskt, medicinskt och botaniskt familjeperspektiv

Nytt praktverk av Frans Vermeulen och Linda Johnston. Plants – Homeopathic and Medicinal Uses from a Botanical Family Perspective.