Hur kan homeopati vara till hjälp vid Corona epidemin?

När rädslan sprider sig och sjukvården inte kan erbjuda andra behandlingsmöjligheter än omvårdnad och syrgas till de värst drabbade är det viktigt att både professionella homeopater och privatpersoner som vill lära sig mer får information om några av de möjligheter som homeopatin kan erbjuda.

 

Med anledning av CORONA-viruset (SARS-CoV-2) – Tips och rekommendationer (förebyggande och behandlande)

Majoriteten av oss kan teoretiskt sett smittas av Coronaviruset ”SARS-CoV-2”, men bara om vi befinner oss nära en eller flera personer som bär på viruset. SARS-CoV-2 smittar genom fysisk kontakt och via hostningar och nysningar. Inkubationstiden är 2-14 dagar.

 
 

Efter 7 cellgiftsbehandlingar och 27 strålbehandlingar fick Kim Anderzon nog

Kim Anderzon valde en alternativmedicinsk behandling när hon insåg att inom den vanliga sjukvården fick hon ingen hjälp.

Homeopatisk cancerbehandling på Santa Croce-kliniken i Schweiz

En intervju med dr Jens Wurster.

Valerie blev fri från sin asperger

Valerie, och runt 160 andra barn, som har ingått i en schweizisk forskargrupps studier om homeopatisk behandling av barn och ungdomar med adhd, asperger och autism började må avsevärt bättre.

Homeopatiska läkare i Indien förklarar homeopatins nytta

Ett videoklipp från Indien där läkare berättar om homeopatins effektivitet samt ger svar på frågor om homeopati

Tack vare homeopati blev Annelie frisk från ulcerös colit

Efter tio års lidande hittade hon rätt behandling: homeopati. Blev frisk på fyra månader. ”Jag tog sista chansen”, säger Annelie Andersson.

Läkemedelsindustrin säljer läkemedel genom att ”uppfinna” nya diagnoser, som sedan måste behandlas

När lätta besvär, normala livshändelser och riskfaktorer blir till sjukdomar som kräver läkemedelsbehandling kan vi misstänka ”sjukdomsmångleri”, en form av medikalisering, skriver Janusinfo, Stockholms läns landsting.

Ninka och Morten, familjen kärnfrisk, botade sin autistiska son med livsstilsförändring och nyttig mat

De hade ett barn med beteendestörning som de inte kunde hantera, hela situationen var desperat – men den enda hjälp de kunde få var läkemedelsbehandling med Ritalina och erbjudande om specialskola. Det livet ville de inte ge sin son så de började att söka på nätet. De hittade ett bättre alternativ.

Homeopathy – A Healthier Way to Treat Depression

Numerous studies have shown benefits in using the herb, St. Johns wort, to treat mild to moderate depression. However, homeopaths generally find that it is preferable to prescribe individualized homeopathic remedies.