Homeopati är mer än bara placebo!

Karl-Otto Aly, leg läkare
År 2000, tredje augustinummer av BMJ redovisas den senaste av fyra konsekutiva studier, vars syfte var att testa den speciellt i den svenska läkarkåren, fast förankrade och under studietiden välcementerade hypotesen, att homeopati enbart är en placebobehandling.

Homeopathy consultations can benefit arthritis patients, say scientists

In a study published in the journal Rheumatology, researchers found that arthritis patients significantly benefited when they received homeopathy alongside conventional treatment over a period of 6 months

75% kroniskt sjuka blev bättre av homeopatisk behandling

6500 patienter med olika kroniska sjukdomar deltog i studien som pågick under sex år och den visar att 75% av patienterna blev friskare.

Luc Montagnier, Nobel Prize Winner, Takes Homeopathy Seriously

Dr. Luc Montagnier, the French virologist who won the Nobel Prize in 2008 for discovering the AIDS virus, has surprised the scientific community with his strong support for homeopathic medicine.

Forskning visar att potentiering av homeopatisk medicin skapar nanostrukturer

Ny forskning från Indien visar återigen, att nanoteknik kan vara förklaringen till varför homeopati fungerar

Forskning visar att homeopati är nanoteknik

Homeopatisk medicin gjord på metaller som till exempel guld, silver, koppar och järn behåller sin kraft även efter när lösningen är så spädd att inga molekyler finns kvar av ursprungsmaterien, visar forskning från Bombay.

Homeopati och örtmedicin fungerar vid behandling av öroninflammation

Homeopati och örtmedicin har använts i långa tider vid behandling av öroninflammation. Homeopatin har funnits i ca 200 år, medan örtmedicinen troligen har använts i många tusentals år. Kanske redan vid tidernas begynnelse.

Brain Tumor Patients Using CAM Therapies

HAMBURG, Germany—Approximately 40 percent of patients with incurable brain tumors have used complementary and alternative therapies, including the use homeopathic remedies and vitamins, according to a new study

Studie visar att homeopati är effektiv vid behandling av sjuka hundar och kattor

Data från 1500 hundar och 400 kattor visade att 68% av hundarna och 63% av kattorna blev friskare av homeopatisk medicin

Homeopati effektiv behandling vid fibromyalgi

Studier publicerade i ledande medicinska tidskrifter, visar att homeopati fungerar mycket bra vid Fibromyalgi. Forskarna fann att 50% av patienterna som fick homeopatisk behandling upplevde en 25% förbätttring av smärta och nattsömn.