Meta-analys kritiseras för ovetenskaplighet

 Shang et als meta-analys publicerad år 2005, säger sig jämföra homeopatisk behandling med konventionell medicinsk behandling, men den har kritiserats skarpt för att inte vara vetenskapligt korrekt utförd.

Nyöppnad webbplats samlar forskning om homeopati

– Det finns mängder av väl utförd forskning på homeopatisk medicinsk behandling, säger Margot Granvik och Chris Jörgenfelt.

Med rätt urval av symtom kan barn med adhd få stor hjälp av homeopati

Modaliteter är avgörande för att hitta rätt homeopatiskt läkemedel för barn med adhd. Föräldrar behöver lära sig vad de ska notera.

Barn med adhd blev bättre av homeopati

Barn med adhd svarar bra på homeopatisk behandling. Det visar en studie av en schweizisk forskargrupp.
 

Barn med adhd fick bättre hjälp av homeopati än av metylfenidat

Tre av fyra barn med diagnosen adhd blev på kort tid mycket bättre med homeopatisk behandling och bättre än av konventionell medicin, visar schweiziska forskare. Totalt ingick 115 barn i studien.

Studier visar att barn med ADHD blir bättre av homeopati

Fyra studier med totalt 263 barn med diagnos ADHD fick homeopatisk behandling. Tre av studierna var dubbelblindade och randomiserade. Alltså varken barn, föräldrar, kliniker och forskare visste vilka av barnen som fick homeopatiska läkemedel och vilka som fick placebo. Positiva effekter av homeopatin stannade kvar långt efter behandlingen var avslutad. Studie (69) som pågick i […]

Alzheimerpatienter får bättre minne av homeopati

Uppdatera 19/12 2011: In-vitro och in-vivo studier visar att homeopatiska medel kan ha positiv verkan på Alzheimers sjukdom.

Homeopathy Proven Better Than Conventional Medicine for Eczema

The children treated with homeopathy had equal or better results than those treated with corticosteroids. More intriguing is that those children whose conditions were worse at the beginning of the study had greater degrees of improvement with the homeopathic treatment.

Homeopati bra för infektionsdrabbade barn

Barn med öron-, näs- och halsont blev snabbare friska med homeopatisk behandling jämfört med konventionell behandling.

Nobelpristagaren Luc Montagnier stöder den homeopatiska vetenskapen

Favorit i repris. Dr. Luc Montagnier, den franska virologen som fick Nobelpriset 2008 för upptäckten av AIDS viruset, har förvånat vetenskapsvärlden med sitt starka stöd för homeopatisk medicin.