Homeopatisk behandling av autism – Olivias historia

Olivia fick autism efter MPR vaccin vid 18 månaders ålder – Nu frisk tack vara homeopatisk behandling

NHR – 215 barn, eller fler kan ha fått Narkolepsi

Ett 80-tal barn har i dag fått diagnosen narkolepsi som en konsekvens av vaccinet mot svininfluensa. Läkemedelsverket utreder ytterligare 135 fall. Totalt sett kan alltså 215 barn – eller fler! – ha drabbats.

Poliovaccin och polio – industrin visar vilseledande grafer igen

En närmare betraktelse visar hur historien skrivs om för att passa budskapet om poliovaccinets påstådda förträfflighet.

Föräldragrupp lägger fram nya bevis, koppling mellan vaccin och hjärnskador

Trots att CDC, det amerikanska smittskyddsinstitutet, hävdar att det inte finns några risker med barnvaccin betalar ”the Federal Government” miljontals dollars i skadestånd till vaccinskadade barn.

Mässling sprids trots vaccinering

I Frankrike har mellan 600 och 700 människor insjuknat i mässlingen, trots att 90 procent av befolkningen har vaccinerats mot sjukdomen.

Sjukvården tar inte ansvar för de vaccinskadade

Debattartikel Aftonbladet av Eva Lennartsson.
-Ingen vill ta ansvar för min vaccinskadade son.
Han tog sprutan mot svininfluensan den 28 oktober 2009, och blev sjuk samma dag.

Homeopat Bert Breuker – Undersök homeopatin, så ser du att den fungerar

Vi tackar så mycker för läkemedelsverkets erkännande att pandemrix kan skada vissa barn. Det betyder att andra vacciner också kan göra det. Narkolepsi är enligt vanlig medicinsk vetenskap, en obotlig sjukdom som i bästa fall kan kontrolleras med mediciner.
Om skolmedicinen inte kan bjuda på en behandling som botar, betyder det inte att den är obotlig. Det betyder att man inte har hittat lösningen än.

Stark koppling mellan svinvaccinet och narkolepsi

Läkemedelsverket erkänner att de som vaccinerade sig fick en fyrfaldig ökad risk för narkolepsi. Men i Finland bedömer man att risken att insjukna är så hög som nio gånger.

SvD:s Inger Atterstam – ansvarsfrågan saknas

– Återigen får man inga svar på frågan om varför Sverige införde en massvaccinering när flera andra länder avstod.

Svårt sjuka av svininfluensavaccinet – Ta oss på allvar!

Skadades av sprutan mot svininfluensa – nu kräver de: Ta vår smärta på allvar