Kroniskt sjuka vinner på att gå till homeopat

En tysk studie av patienter med relativt vanliga kroniska symtom visar att homeopati fungerar bättre än konventionell läkarbehandling.

Bebis dog efter vaccination

Hjärtskärande artikel från vaccin.me om en bebis som vaccinerades mot difteri, kikhosta, stelkramp och polio. Före vaccinet var hon frisk och mådde bra men direkt efter injektionen blev hon sjuk och dog strax därefter.

Granskning av Oshercentrum

Drygt 4000 människor har hittills skrivit på och protesterat mot Martin Ingvar och Mats Lekanders blufforskning på KI. En redovisningskonsult skall nu anlitas för att granska Oshercentrum. Till det behövs pengar och ”FundedByMe” är nu anlitad.

JO-anmälan nedlagd

Michael Zazzios anmälan till Justitieombudsmannen är nu tyvärr nedlagd. JO har läst Socialstyrelsens yttrande till Kammarrätten och kommit fram till att ingen anledning finns att fortsätta utredningen. Tråkigt, men ärendet är nu avslutat.

Företag i Indien ger pengar till homeopater

Kolkata, 24 maj. Femtio homeopater kommer varje år få ”Malati Allen Nobel Award” Pris-summan är på 10 000 Rs och är tänkt som en uppmuntran till indiska homeopater.

Forskarkonferens om Homeopati den 31 maj – 2 juni 2013

Homeopati Research Institute (HRI) annonserar om inledande forskarkonferens i Barcelon

Homeopathic results

It is always good to hear of a therapy that has been given the sanction from a serious body with comments, research and results which quantify how positive the use of homeopathy can be.

Minnesanteckningar från konferens om egenvård och integrativ medicin 4 maj ABF-huset, Stockholm

Fredagen den 4 maj hade Hälsofrämjandet i samarbete med Läkarföreningen för Integrativ medicin LIM en konferens i ämnet egenvård och integrativ medicin ABF-huset i Stockholm

Death by doctor

Dr Peter Glidden talar om den tredje vanligaste dödsorsaken i USA. Nämligen dödfall av läkemedelsbehandling

Läkare blev falskeligen anklagad av Socialstyrelsen

När läkaren Anders Pettersson kompletterade den skolmedicinska behandlingen med homeopatiska läkemedel såg sig Socialstyrelsen tvungen att med alla medel straffa honom. Eftersom Socialstyrelsen inte hittade några allvarliga anklagelsepunkter var de tvungna att hitta på egna.