India and Cuba explore ways to increase natural medicine usage

India and Cuba have decided to collaborate and cooperate to strengthen their bonds, this time through increasing the usage of natural medicine.

Homeopathy College: Now You Can Get a Doctorate in Homeopathic medicine

The American Medical College of Homeopathy’s (AMCofH) new four-year doctoral program is the first of its kind in the country and will provide the most comprehensive homeopathic medical training in North America.

ECCH news

Viktiga Nyheter från European Council of Homeopaths

Homeopati och alternativmedicin praktiseras på norka sjukhus

Majoritet av Norges sjukhus erbjduer sina patienter alternativmedicinsk behandling, inklusive homeopati.

Homeopati godkänd av försäkringskassan i Schweiz

Homeopati plus fyra metoder till, antroposofisk medicin, akupunktur, örtmedicin och kinesisk medicin har nu fått specialtillstånd att få användas som godkänd metod inom sjukförsäkringssystemet i Schweitz.

Homeopathy – The Future of Medical Science

Homeopathy and other alternative medical systems need to be encouraged as low-cost alternatives for the billions all over the world who lack any serious health care.

Homeopatiska läkare i Indien förklarar homeopatins nytta

Ett videoklipp från Indien där läkare berättar om homeopatins effektivitet samt ger svar på frågor om homeopati

Brain Tumor Patients Using CAM Therapies

HAMBURG, Germany—Approximately 40 percent of patients with incurable brain tumors have used complementary and alternative therapies, including the use homeopathic remedies and vitamins, according to a new study

Homeopati – en vision – en röst

England, Cambridge oktober 2010 samlades homeopater från olika förbund och professionella organisationer från hela världen.

Aktuellt om homeopati

I en artikel i Vårdfokus gör Martin Ingvar endast allmänna uttalanden om homeopati och övrig alternativmedicin. Artikeln bestod bara av en massa ord utan konkreta hänvisningar till verkligheten. Förmanande blickar han ned på oss från sitt elfenbenstorn