Robert Hahn – Sanningen om homeopati

Robert Hahn: Sanningen är att det finns drygt 230 vetenskapliga studier om homeopatiska läkemedels medicinska värde. Hälften av dessa är regelrätta läkemedels-prövningar (RCT) där man genom studiens konstruktion uteslutit placebo som förklaring. En sammanräkning av dessa läkemedelsprövningar visar att homeopati är drygt dubbelt så effektivt som placebo. Det finns ingen vetenskapsman som kan påstå något annat än just detta. För så är det.

Läkaren Anders Pettersson vann i förvaltnings-domstolen – det var inte fel att ge homeopatiska läkemedel

DOMSTOLSBESLUT SLÄPPER FRAM HOMEOPATI I VÅRDEN

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att läkaren som rekommenderade homeopatiska läkemedel inte gjorde fel. Enligt domstolen utsatte inte läkaren sina patienter för någon fara och slipper därmed den prövotid som han fått av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Liten vitbok om homeopati – Nyttig information om homeopati

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati ger ut en informativ och allmänbildande liten bok om homeopati. Den delas ut gratis till alla intresserade.

EU har beslutat att ge 1.8 miljoner Euro till forskning om homeopati

Europoaparlamentets jordbruksutskott har beslutat att lägga 1.8 miljoner Euro för att undersöka om nötkreatur, får och grisar kan dra nytta av alternativbehandling.

VoF bluffar om homeopati

I sin senaste bloggartikel granskar Robert Hahn, Föreningen Vetenskap och Folkbildnings bluff om homeopati

Homeopatisk behandling hjälper patienter med fibromyalgi

Fibromyalgi är en kronisk ofta livslång smärtsam sjukdom. Det finns nu två studier som visar att homeopatisk behandling minskar smärtan och ökar livskvaliteten.

Homeopaterna har nöjda kunder

Gunnar Jansson: Efter att ha återkommit från en kort semester, hittar jag mail från några kollegor, som säger att Mats Reimer på nytt kommenterar mitt patientfall på sin blogg. Otroligt att detta fall kan väcka sådant intresse.

Landstingspolitiker vill att homeopater skall få legitimation

Robert Uitto (S) vice ordförande i landstingsstyrelsen och en av de högsta ansvariga för sjukvården i Jämtland och själv homeopat vill att homeopater skall få legitimation.

Videoseminarium med Gunnar Jansson i Norrköping

Nordiska Akademin för Klassisk Homeopati har nöjet att inbjuda dig till ett videoseminarium i klassisk homeopati med Gunnar Jansson.

Undrande EU medborgare ställer frågan om Sverige är ett U-land

I alla andra länder i EU är det tillåtet för läkare att ordinera komplementärt homeopati. I EU råder den viktiga principen om fri rörlighet av varor och tjänster. I Frankrike och Österrike får endast läkare ordinera homeopati.