Åtta patienter dör av onödiga vårdmissar varje dag inom svensk sjuk-vård

Varje dag dör åtta personer till följd av misstag i vården. 58 personer dör varje vecka, 250 per månad och över 3 000 varje år – år ut och år in. Därutöver skadas minst 100 000 patienter per år av missar inom sjuk-vården.

Läkare i Finland ifrågasätter vacciners nytta och säkerhet

Den 10 april 2013 sände den finska tv-kanalen MTV3 ett mycket uppmärksammat inslag i sitt program ”45 minuter”. Tre läkare trädde fram och ifrågasatte nyttan och säkerheten med vaccin.