100 000 skadas och 3000 dör av vårdmissar varje år

En skada klassas som vårdskada om den orsakats av vården och var möjlig att undvika.

Stum 3-åring började prata efter fettdiet

Stum 3-åring började prata efter 3 månader på fettdiet

3 åriga Fields Taylor sade sitt första ord efter att ha ätit färskost och druckit olja x 4 per dag i tre månader.

Skolmedicinen – omedvetenhetens medicinska system

Skolmedicinen – omedvetenhetens medicinska system

I denna artikel ska vi granska den svenska sjukvården och framförallt titta på hur den svenska folkhälsan ser ut.

Studie visar att provrörsbefruktning ökar risk för autism och missbildningar

Studie visar att provrörs-befruktning ökar risk för autism och missbildningar

Risken är inte stor men statistiskt säkerställd att när metoden ICSI används, alltså när spermierna är dåliga och de behöver hjälp att ta sig in i ägget ökar risken för allvarliga tillstånd.

Läkemedelsindustrin använde ovetande östtyskar som försökskaniner

 Läkemedelsindustrin använde östtyskar som försökskaniner

Der Spiegel avslöjar att över 50 000 patienter ingick i olagliga studier på läkemedel i DDR. Många med dödlig utgång.

Åtta patienter dör av onödiga vårdmissar varje dag inom svensk sjuk-vård

Varje dag dör åtta personer till följd av misstag i vården. 58 personer dör varje vecka, 250 per månad och över 3 000 varje år – år ut och år in. Därutöver skadas minst 100 000 patienter per år av missar inom sjuk-vården.

Läkare i Finland ifrågasätter vacciners nytta och säkerhet

Den 10 april 2013 sände den finska tv-kanalen MTV3 ett mycket uppmärksammat inslag i sitt program ”45 minuter”. Tre läkare trädde fram och ifrågasatte nyttan och säkerheten med vaccin.