Nature’s cure for animals

Gone are the days when homeopathy was a last resort for the treatment of sick animals, says North Taranaki animal homeopath Jillian Cooper

Hundar och homeopati

Film: Homeopati för hundar samt en liten beskrivning vad homeoapti är.

Homeopati för hundar

Många är vi hundägare som känt oss handfallna när vi av veterinären hört att det inte är något fel på vår hund, trots att den uppvisar symtom som t ex hälta eller att den kliar sig väldigt mycket. Eller så har vi en hund som är rädd, aggressiv eller kanske inte går att lämna ensam hemma. Saker som en veterinär inte kan göra något åt. Här ska jag försöka förklara och göra er intresserade av homeopati, en holistisk behandlingsmetod som kan hjälpa där allopatisk medicin går bet.

Studie visar att homeopati är effektiv vid behandling av sjuka hundar och kattor

Data från 1500 hundar och 400 kattor visade att 68% av hundarna och 63% av kattorna blev friskare av homeopatisk medicin

Homeopathic veterinary medicine is a safe and effective alternative to conventional veterinary practice.

Earlier this year, the FDA gave approval for Prozac, a powerful mind-altering drug, to be prescribed to dogs, and many of the most common drugs for people are now routinely used in pets (including chemotherapy drugs for cancer treatment).

Homeopati medför lägre förbrukning av antibiotika visar studie på kor

Behandling av juverinflammation med homeopati, sockerpiller och antibiotika gav samma långsiktiga resultat i en norsk jämförande studie.

Användning av homeopati som komplement i mjölkbesättningar leder till betydligt lägre förbrukning av antibiotika än vid användning av enbart konventionell veterinärmedicin, utan någon märkbar negativ inverkan på kornas hälsa, mjölkavkastning eller djurvälfärd.

Klassisk Homeopati, en naturlig väg till bättre hälsa för djuren

Homeopati är en naturlig behandlingsmetod som stärker kroppens självläkande förmåga. Alla levande varelser har en självläkande förmåga, men stress och även behandling med t.ex. antibiotika sänker motståndet mot sjukdom.