Granska SVT:s roll i det hysteriska pandemilarmet

(Newsmill) EU kritiserar nu kraftfullt WHO, läkemedelsindustrin och nationella hälsovårdsmyndigheter för det orimligt uppblåsta pandemilarmet. Omkring 2900 personer i EU dog till följd av svininfluensautbrottet, vilket kan jämföras med att 40 000 dör i vanlig influensa under en säsong.

Telefonkonferans med professor George Vithoulkas lördagen 19 mars

Level of health

Landstingspolitiker vill införa alternativmedicin i vården

MP-politikern och sjuksköterskan Gun Moss Bjerling vill införa alternativvård i Södra Älvsborgs landsting. -Miljöpartiet har alltid varit öppen för alternativmedicin, säger hon

Rapport från en Vårdcentral

Positiv Nyhet ! En hälsotidning har hittats på en vårdcentral i Stockholmstrakten, med ett helt uppslag om homeopati. Artikeln heter ”Homeopatiska läkemedel framtidens melodi”

Letting ‘like be cured by like

Homeopathy is one of the most popular, and yet most baffling of the complementary healthcare models. A startling array of followers, past and present, includes Yeats, Van Gogh, Monet, Renoir, Florence Nightingale, Mother Theresa, The British Royal Family, Sir Paul McCartney, David Beckham, Jennifer Aniston, Tony Blair and Bill Clinton. In fact over 30 million people across Europe use homeopathic medicine.

Namninsamling – Värna den fria homeopatiska medicinen

Denna kampanj värnar om rätten till att vi i Sverige ska få fortsätta ha tillgång till de tusentals homeopatiska läkemedel som finns tillgängliga i Europa, medel som inte längre är lagliga i Sverige

Five good reasons why you should take homeopathy seriously

1.Electromagnetic fields are real and surround us – homeopathy is electromagnetic in nature, just like us
2.Homeopathic remedies are found in the ‘wisdom archive’ of our own planet and are naturally available and rarely need to be ‘manufactured’
3. It is inexpensive to self-treat for minor ailments and can often save you an insurance co-pay
4. Regular treatments from a qualified homeopath can help with many major chronic ongoing ailments such as asthma and eczema
5. Homeopathic remedies can help with life transitions and emotional issues too

Njurproblem och homeopati

Patientberättelse från homeopat Gunnar Jansson, som berättar att hon blev botad från handeksem och njurproblem

Forskning visar att mobilstrålning påverkar hjärnan

Genom att studera friska frivilliga i PET-kamera anser sig forskare nu ha bevis för att radiovågor från mobiltelefoner påverkar hjärnan. Aktiviteten i hjärnan stimulerades.

Ny diagnos – Försäkringskasseutlöst depression

Vissa cancerpatienter behandlas så illa av Försäkringskassan att de får svårare att tillfriskna