Homeopati vid urinvägsinfektion och urinbäckeninflammation (UVI, Pyelonefrit)

Homeopathy treats the whole person, not just the presenting symptoms or disease, so the selection of remedy is based on a multitude of factors, including of course those specific to the acute syndrome. The nature of the urine and location of pain are important considerations, but so too are overall constitutional attributes. A skilled homeopath […]

Homeopati och astma

Homeopathy matches Your individual symptoms to a Homeopathic Remedy so you feel better right away Conventional doctors devise action and treatment plans based on a stepwise approach to an attack’s onset and severity, but homeopathy seeks to address the disease at its source. A homeopath will investigate not just the disease mechanism but the patient’s […]

Homeopati botar akne-utslag i ansiktet

Nästan tio års lidande fick ett slut när Ann-Kristin Lindbom vände sig till en homeopat med sin svåra akne. Homeopatin hjälpte Ann-Kristin efter tio års lidande. I nästan tio år led Ann-Kristin Lindbom av svår akne. – Jag tyckte jag var ful och kände mig smutsig. Homeopati blev räddningen. Efter en dryg månad var bölderna […]

Vetenskaplig studie visar att homeopatisk medicin kan bota japansk encefalit

Forskare i Kolkata, Indien har kommit fram till att den homeopatiska medicinen Belladonna hämmar japansk encefalitvirus (hjärninflammation), i en djurexperimentell modell. Studien gick till  så att man infekterade fosterhinnor på hönsembryon och delade in dem i två grupper. Den ena gruppen fick homeopatisk medicin och den andra gruppen fick placebobehandling. Sedan räknade man koppor på fosterhinnorna och […]

Hur fungerar homeopati?

Homeopati fungerar enligt likhetsprincipen. Samma symptom medlet kan orsaka hos en frisk människa kan det bota på en sjuk människa. -Lika botar lika. Inom homeopatin är diagnosen inte viktigare än övriga symptom patienten kan tänkas ha. För att ge en rätt homeopatisk medicin måste man veta hela människans problem hur hon mår generellt både fysiskt och psykiskt. […]

Homeopati och vetenskapen

Från Svenskt Center För Klassisk Homeopati    I debatten om homeopati framhålls oftast att det saknas forskningsdokumentation. Detta påstående överensstämmer inte med verkligheten, utan det existerar ett stort antal forskningsrapporter och metaanalyser som visar att det finns en påtaglig effekt vid homeopatisk behandling. När forskningsresultaten jämförs med placebo blir slutsatsen att effekten vid homeopatisk behandling inte […]

Homeopati är bättre än placebo visar vetenskaplig dubbel-blindstudie

I de randomiserade placebokontrollerade dubbel-blindstudierna testades patienter med atopiska inhalationsallergier (säsongsbunden allergisk rinit och tidigare även astma bronchiale) antingen med placebo eller en homeopatisk beredning av de för patienterna starkaste allergenen i C 30-potens. Studierna visar en tydlig trend mot att homeopatisk behandling både subjektivt och objektivt skiljer sig från placebobehandling.  I en uppdaterad metaanalys […]

Fyra vetenskapliga studier visar att homeopati fungerar

1. Homoeopathy Could be an Answer to Prevent Japanese Encephalitis Virus Infection The results of the study showed a significant decrease in the pocks (discrete foci of cell proliferation and necrosis) count when the JE virus infection on CAM was challenged with homoeopathic medicine Belladonna in different potencies, in comparison to placebo. http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=63128 Forskningsrapporten  finns på: […]

En film om en autistisk pojke som nu tack vare homeopati är på bättringsvägen

Homeopati fungerar och är ingen placeboeffekt sägar Hanna Kallur

I  oktober tänker hon besöka den tyske mirakeldoktorn Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart i München, homeopaten som haft så gott som hela världseliten i friidrott, tennis och fotboll som patienter. Sanna var där i somras, det var då infektionen i smal­benet upptäcktes, och hon blev imponerad över hur väl hon omhändertogs. – De upptäckte att mitt ena ben är […]