Förföljelsen av homeopatin

Print Friendly, PDF & Email

 

Homeopatin är ständigt utsatt för smutskastning och det sprids lögner och falska myter om läkekonsten hela tiden – inte minst av den lågbegåvade och ljusskygga så kallade skeptikerrörelsen, men också av läkemedelsindustrin och dess lobbyister, av myndigheter som är satta att försvara det svenska medicinska monopolet, av svenska skolan som lyder under staten och av media som köper skeptikerrörelsens, myndigheternas, statens och läkemedelsindustrins lögner och förtal.

Smutskampanjen – som i stort vilar på girighet, konkurrensförakt, okunskap och rädsla för det främmande – har pågått så länge homeopatin praktiserats, det vill säga i drygt 200 år.

Den miljövänliga och biverkningsfria homeopatin ses som ett hot mot läkemedelsindustrin i första hand, men också mot staten och dess övergripande makt eftersom den inte bara erbjuder varaktig hälsa utan också oberoende och individuell frihet – något som varje maktfullkomlig stat av förståeliga skäl skräms av och vill försöka tygla och kuva.

Förföljelsen av homeopatin pågår i hela världen men är störst och mest utbredd i länder som Sverige och USA.

Ändå söker fler än 500 miljoner människor hjälp av homeopatin varje år. Och då är inte spädbarn och yngre barn inräknade.

Kunskap sprids från mun till mun. Som ringar på vattnet. Och vi får alla dra vårt strå till stacken. Jag utbildar människor i homeopati, jag tar emot människor och djur som mår dåligt, jag skriver en bokserie på minst femton böcker om läkekonsten (serien heter ”Homeopatins fantastiska värld!”) Detta gör jag för att jag tror på upplysning, valfrihet och hälsa på egna villkor. På Dina villkor. Och för att sanningen om och förståelsen för vad homeopati är ska komma så många människor som möjligt till nytta och glädje.

Text: Stefan Whilde, författare, homeopat, lärare i homeopati

Länk till FB-sidan: Stefan Whilde – Klassisk homeopat

 

Kommentera