Vetenskapsakademin och Apotekaresocieteten bjuder in till seminarium om homeopati

Print Friendly, PDF & Email
Återigen bjuder Vetenskapsakademin och Apotekaresocieteten in till seminarium om homeopti på Vetenskapsakademin.

Förra gången var i våras.

Inbjudan har gått ut till vetenskapsjournalister och ett antal fack-/branschtidningar, myndigheter, organisationer som vänder sig till vårdpersonal och farmaceuter, samt ett antal personer på regerings- och riksdagskanslierna.

Vetenskapsakademin tillsammans med EASAC har kommit fram till ett gemensamt ställningstagande mot homeoatin. De är oroliga för patienternas säkerhet och vill att de ska få bättre information och de vill införa ett standardiserat ”faktabaserat regelverk för produkternas effekt, säkerhet och kvalitet samt marknadsföringsmetoder” i hela EU. Något som varken patient eller utövare av homeopati och inte tillverkare och importörer har bett om. Ytterligare reglering av homeopatin gynnar endast Läkemedelsindustrin och deras hantlangare.

Talare på seminariet kommer bland annat att vara Dan Larhammar förstås och även Sven Ove Hansson, professor i filosofi och grundare av VoF. Tyvärr kom denna inbjudan till min kännedom alldeles försent. Anmälningstiden gick ut i torsdags, men det kan ju vara värt att maila och anmäla sig ändå, för den som vill vara med på seminariet.

Se inbjudan här nedan:

 

KVA_logo_rgb_bla_word                                                                     mailbox:///C:/Users/Ewa/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/mgbzpuge.default/Mail/pop.djurhomeopaterna.se/Inbox?number=9341&part=1.1.3&filename=image002.jpg

Välkommen till seminarium på Vetenskapsakademien!
Europa enigt om homeopati

 Homeopati ska inte jämställas med behandlingar som är framtagna och godkända enligt vetenskapliga kriterier. Nu har de Europeiska vetenskapsakademierna via EASAC (European Academies´Science Advisory Council) publicerat ett uttalande där man gör ett gemensamt ställningstagande kring homeopati.

 –          Homeopati är en disciplin som saknar evidensbaserad vetenskaplig grund och bör därför inte användas i offentligfinansierad hälso- och sjukvård.

En av dessa europeiska akademier är Kungl. Vetenskapsakademin (KVA) som tillsammans med Apotekarsocieteten inbjuder till ett seminarium kring ställningstagandet.

Måndag 23 oktober kl. 15-17 på Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.

Kaffe serveras från kl. 14:30.

Under seminariet presenteras rapporten samt ges kortfattat en historisk bakgrund till homeopati och antroposofi i Sverige och Europa. Medverkar gör:

Dan Larhammar, KVA

Sven Ove Hansson, professor i filosofi, KTH

Sonny Larsson, Farm dr, Sektionen för farmakognosi, Apotekarsocieteten

Lars Wallentin, KVA

Anmälan till homeopatiseminarium@kva.se senast 19 oktober 2017.

Den här inbjudan skickas till ett antal intressenter. Om du har en kollega som du tycker bör bjudas in så meddela gärna mig.

Mer information hittar du här:

http://www.kva.se/sv/nyheter/nytt-uttalande-om-regler-for-homeopatiska-produkter-och-metoder-i-eu

www.easac.eu

Varmt välkommen!

HELÉNE SUNDSTRÖM  Tekn.Dr/Ph.D.

Vetenskaplig sekreterare/Scientific secretary

Tel +46 8 673 95 55

 KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES

Box 50005, SE-104 05 Stockholm, Sweden

Besök/Visit Lilla Frescativägen 4 A,
SE-114 18 Stockholm, Sweden

Reception +46 8 673 95 00 
Fax
 +46 8 15 56 70

Web [http://]http://kva.se

—————————————————————————————

Kungl. Vetenskapsakademien har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

The Royal Swedish Academy of Sciences has as its aim to promote the sciences and strengthen their influence in society.

 

Comments

 1. Gunnar Jansson says:

  Söker man på ordet ”vetenskap” på nätet säger de flesta skribenter att ett viktigt kriterium är att vetenskapen skall vara objektiv! Då Kungliga vetenskapsakademin nu inbjudit till seminarium om homeopati, utan att låta någon företrädare för ämnet homeopati få medverka, tycker jag inte att akademin passar att ha det vackert klingande namnet Kungliga Vetenskapsakademin.

 2. Pär-oLov Blom says:

  Alldeles rätt Gunnar ! Men nu är det så att herr Larhammar och hans följeslagare har bestämt att de INTE ska vara objektiva . Så därför byts namnet härmed ut till kungliga översittar akademin. Avsätt och utvisa samtliga !

 3. Marina – du tycker möjligtvis inte att Pär-oLov Bloms kommentar är något av ett personangrepp?

  • Marina Szöges says:

   Exilapotekare, nu undrar jag vad menar du?
   Skulle det vara personangrepp att skriva att Dan Larhammar inte är objektiv? Men det är ju sant. Vi i homeopativärlden vet att det finns studier som visar att homeopati fungerar samt att det finns miljontals patienter som fått hjälp av homeopati. Och om då en person med Larhammars utbildning påstår något annat, (för man får ju förmoda att han kan läsa studier) så är konstaterandet att han är icke objektiiv ganska milt sagt. En litet mer vresig person än Blom kanske till och med skulle antyda att Larhammar talar osanning, men det gjorde han ju inte.

   Sen att Blom vill byta namn på akademin till något mindre smickrande får stå för honom men det där med att utvisa, förstår jag ju inte riktigt, men jag håller med om att alla behöver avsättas i Vetsnkapsakademin och vettigare människor som har en mer objektiv inställning till vetenskap bör sättas där istället.

   • Det jag specifikt syftar på är de avslutande uppmaningarna om att kalla ledamöterna översittare och uppmana att de ska avsättas och utvisas.Om du som redaktör finner det konstigt men ändå publicerar det ger det en mycket konstig bild av din pressetik. Återigen kan jag bara konstatera att körsbär frodas…

    • Marina Szöges says:

     Men det är inget personangrepp att kalla ledamöterna för översittare. Ingen person är utpekad. Eller känner du dig utpekad? Kanske du själv sitter i Vetenskapsakademin och kände dig kränkt av Bloms kommentar?

     • Alltså så länge jag inte namnger någon är det okej att kalla homeopater för idioter? Slippery, slippery slope Marina…

     • Marina Szöges says:

      Det är tillåtet att ha en åsikt. Dessutom så finns det också en motivation varför Blom har denna åsikt. Även i mina ögon sett har Vetenskapsakademin gjort bort sig. Om flera satte sig in i detta skulle fler ha samma åsikt.

      Men sedan ska du tänka på en annan sak exilapotekare. Både Blom och jag använder våra rätta namn och vi står för det vi skriver. Du är anonym och kan i princip skriva vilka dumheter som helst, vilket du också har gjort här på DH. Träd fram med ditt rätta namn istället för att skriva under alias. Antagligen har du en titel att skydda och skulle aldrig tänka dig att skriva på Dagens Homeopati under ditt rätta namn eller också är du feg, men snarare både och.

      Så javisst, fegis, kalla oss homeopater för ”idioter” om du vill, men gör det under ditt rätta namn.

     • Logiken är hissnande – liksom spekulationerna – men tack för en förklaring

 4. Utvisa var bara ett frustrations uttryck .Såna människor som försöker med alla möjliga medel terrorisera homeopatin vill man få iväg så långt bort som möjligt . Kanske en ö där alla kan motståndare kan sitta och kvacka ur sig sina negativa åsikter om oss……där ingen hör eller får veta något om deras åsikter. HUR kan man påstå att detta jag skrev var ett personangrepp ? Vad ska vi säga om Larhammar ? Hur är det exilapotekaren ? Du är väl inte intrasslad i nätverket mot homeopatin ?

  • Nej jag är inte intrasslad i något nätverk MOT homeopati (om nu något sådant finns) – men jag är engagerad kring frågor om vetenskapsbaserade terapier och parientautonomi med hjälp av saklig information. Att inte inse att kalla en grupp människor översittare och ge en uppmaning om att utvisa dem är personangrepp utan bara ”frustration” stämmer till eftertanke…

 5. Pär-oLov Blom says:

  Exilapotekaren……..jodå det finns det ! VEM har sagt nåt om idiot ? Jag tycker att alla ska ha rätt att säga sin åsikt. Det verkar finnas de som inte tycker man ska det…….Hur kommer sig att du är här och skriver ? Här gillar vi homeopati och gillar du inte det så har nog läkemedelsindustrin en massa saker du kan gotta dig i. Läs gärna bipacksedlar…..rena thrillern….

 6. Pär-oLov Blom says:

  Står fast vid att de är översittare ! Läs Gunnar Janssons inlägg ovan så förstår du säkert
  varför jag tycker det

 7. Marina Szöges says:

  Ett citat som jag fick som förtydligar vår ståndpunkt här på DH: ”Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg att det praktiskt taget inte finns någon frisk människa längre” Aldous Huxley .

  Han och många med honom såg vartåt det lutade…

 8. Dan Larhammar says:

  Om någon kan redovisa eller referera till välgjorda upprepade (replikerade) studier som visar att ett visst homeopatiskt preparat hjälper mot en viss åkomma, i jämförelse med relevanta kontrollexperiment (särskilt placebo i dubbelblindade randomiserade studier), och gör det på ett kliniskt meningsfullt sätt, så skulle jag uppskatta om ni kunde förmedla detta till mig på epostadress: Dan.Larhammar@neuro.uu.se
  Mvh
  Dan

  • Marina Szöges says:

   Dan Larhammar,
   Eftersom din fråga inte stämmer överens med hur homeopati lärs ut och praktiseras blir det svårt att gå din önskan till mötes och skicka in studier som du ber om.

   Homeopatiska läkemedel ges på en individuell symptombild och ges inte i första hand för en specifik åkomma. Till exempel personer med astma, utöver symptomen för astma finns också andra symptom som är individuella och som styr till olika homeopatiska medel. Detta innebär att tio personer med astma, alla tio kan i praktiken få helt olika homeopatiska läkemedel.

   Om ni inom Kungliga Vetenskapsakademin försöker trycka in homeopatin i ett strikt Naturvetenskapligt synsätt där bland annat kravet, en medicin för en specifik åkomma/diagnos är allenarådande, är ni inom Vetenskapsakademin helt fel ute. Homeopati fungerar inte så. Varför inte istället ta homeopatin för vad den är och inse att homeopati bevisas bäst genom att likhetsprincipen beaktas.

   En fråga: Kan ni inom Vetenskapsakademin acceptera studier där likhetsprincipen har använts i en individuellt anpassad homeopati? Eller håller ni strikt fast vid att ni bara godkänner studier där endast ett homeopatiskt medel har använts mot en åkomma?

 9. Att ”lika bör botas med lika” är knappast särskilt logiskt. Med tanke på att det är ett påstående hämtat från över 200 år tillbaka i tiden är det anmärkningsvärt att man inte lyckats visa hur det kan fungera. Även om homeopatiska läkemedel inte i första hand ges för en specifik åkomma borde den bakomliggande mekanismen vara densamma efter spädning och skakning, oavsett om den tillämpas på astma, huvudvärk etc.

  Jag köper inte resonemanget om att Hahnemann var så otroligt smart och före sin tid att ingen annan i historien kunnat knäcka gåtan med homeopati. Ta exempelvis Fermats sista sats. Han påstod för flera hundra år sedan att han hade ett bevis men att det var för långt för att få plats i bokens marginal. De flesta matematiker trodde inte på hans påstående och inte förrän på 1990-talet lyckades man bevisa satsen. Ett matematiskt påstående kan testas ett otal gånger och tyckas vara sant men det är ändå inte samma sak som ett bevis. Det är lite mer av den sortens inställning ni homeopater borde ha anser jag. Finns det en mekanism bakom homeopatins påstådda effekter då måste det gå att finna den.

  Det vore intressant om någon kunde ge Dan Larhammar det han efterfrågar. Om inte det är möjligt borde det finnas någon som kan presentera en trovärdig modell för den mekanism som ligger bakom homeopatin. Om ni homeopater kan förstå hur det kan fungera kan ni utveckla homeopatin till det bättre samt få gehör från de icke-troende. Två flugor i en smäll.

  • Marina Szöges says:

   Här kommer svar till dig ”Brynolf”:

   Du skrev: Att ”lika bör botas med lika” är knappast särskilt logiskt. Med tanke på att det är ett påstående hämtat från över 200 år tillbaka i tiden är det anmärkningsvärt att man inte lyckats visa hur det kan fungera. Även om homeopatiska läkemedel inte i första hand ges för en specifik åkomma borde den bakomliggande mekanismen vara densamma efter spädning och skakning, oavsett om den tillämpas på astma, huvudvärk etc.

   Mitt svar: Det är givet att den ”bakomliggande mekanismen” är lika oberoende om personen har astma, huvudvärk eller något annat hälsoproblem. Förtydliga gärna hur du tänker där. Eftersom du tror fel här, skulle det vara intressant för mig att veta litet mer hur du tänkte. För oss som är homeopater är ”liknande ska med liknande botas” helt logiskt. Det är så vi arbetar och det är så vi får goda resultat. Om vi inte beaktar den principen skulle resultatet bli sämre och homeopati inte vara den snabbast växande alternativmedicinska metoden i världen. Den ligger som tvåa näst efter skolmedicinen.

   Du skrev: Jag köper inte resonemanget om att Hahnemann var så otroligt smart och före sin tid att ingen annan i historien kunnat knäcka gåtan med homeopati.

   Mitt svar: För er är det en oknäckt gåta, men inte för oss. Vi vet att homeopati fungerar. Man kan säga att genom fenomenologisk erfarenhet vet vi att det finns substans i homeopatin. Det pågår också mycket forskning på både homeopatins effekt men även på homeopatiska läkemedel, vad i dem som förmedlar energin och hur det går till. Det är först nu som vetenskapen börjar tangera detta område och det ser ut som om det blir en syntes av kemi, fysik och även biologi som kommer att bidra med en förklaringsmodell. En fråga: Har ni och jag frågar också Dan Larhammar med flera, kommunicerat med Homeopathy Research Institute HRI för att ta reda på det senaste inom homeopati- och potenserade lösningar? Annars vore det väldigt lämpligt. De vet allt om homeopatisk forskning i världen.

   Du skrev: Det vore intressant om någon kunde ge Dan Larhammar det han efterfrågar. Om inte det är möjligt borde det finnas någon som kan presentera en trovärdig modell för den mekanism som ligger bakom homeopatin.

   Mitt svar: Dan Larhammar frågar efter något som vad jag vet inte homeopatin kan ställa upp på. Han ställer sin begäran fel och det vet ni. Han har inte bett om en trovärdig modell. Dessutom har Kungliga Vetenskapsakademin tillsammans med EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) manifesterat ut att ”att påståendena om homeopati är orimliga och oförenliga med vetenskapliga grundlagar”. Ganska fastcementerat alltså. Vetenskapsakademin, Apotekarföreningen och EASAC är rörande överens om att vetenskapen idag känner till alla naturlagar och utifrån dagens ofullständiga kunskap dissar de homeopatin. Men så länge vetenskapen inte kan till exempel förklara mekanismen bakom jorden dragningskraft och vad svart materia och svart energi är, anser jag att det det helt uppenbart att det finns mer att upptäcka vad gäller de ”vetenskapliga grundlagarna”. De är nog riktiga så här långt, men de behöver kompletteras med mer kunskap.

   Du, Dan Larhammar och övriga vetenskapliga förespråkare som tror ni vet att homeopati är orimlig borde i rimlighetens namn veta att vetenskapen inte vet allt än. Och så länge ni är så oflexibla som ni verkar vara och gör antydningar om vetenskapliga lagar som om de vore kompletta och blundar för svart materia, svart energi, ovetskap om vad som gör jordens dragningskraft osv… får man nästan den känslan av att ni försöker lura oss. Man får den känslan av att ni undanhåller sanning och ni manifesterar ut det som ligger i ert intresse. Och av någon anledning finns det ett stort intresse att reglera homeopatin till döds. Och misskreditera den. Varför inte istället ta reda på vad är det som lockar miljontals människor runt världen att använda homeopatiska läkemedel? Varför gör vetenskapsakademin inte en ärlig undersökning vad är det för speciellt med homeopati? Och varför frågar akademin inte oss?

   Men nej istället för att fråga homeopater i Sverige och inte heller utomlands, där det finns fler akademiskt utbildade homeopater, så väljer Vetenskapsakademin att föra konferenser litet i smyg. Vi blir inte inbjudna. Jag har fått mail från en person från Kungliga Vetenskapsakademin att inbjudan till senaste seminariet endast hade gått ut personligen till utvalda. Detta är tillräckligt i sig bevis som visar att Vetenskapsakademin tillsammans med Apotekarföreningen vill konferera själva utan inblandning av de berörda, nämligen homeopaterna.

   Kungliga Vetenskapsakademin har visat noll intresse i att fråga oss. Vetenskapsakademin med Dan Larhammar i spetsen har bestämt att homeopati är ”orimlig” och inte förenlig med naturlagarna och håller nu som bäst tillsammans med ”European Academies’ Science Advisory Council” att skissa fram förslag på hur de med lagar och regler ska begränsa homeopatin i EU och även antagligen i Sverige. De lägger ner mycket energi på att begränsa en alternativmedicinsk/integrativ metod som bevisligen inte skadar och som de själva säger är ”orimlig”. Bara det borde ju väcka folk, för varför ska Vetenskapsakademin tillsammans med Apotekarföreningen lägga ned en massa energi på att ta bort en läkekonst som folk bevisligen vill ha??
   – Just det, följ pengarna och svaret uppenbaras. Så enkelt är det.

Kommentera