Sprid detta videoklipp för att förhindra tvångsvaccinering

Comments

  1. Bra tala Sara! Hoppas vi slipper tvångsmedicinering. Det är en grundläggande självklar mänsklig rättighet.

  2. bravo sara

  3. Viola Bergqvist says:

    Jag är homeopat och har sett många infektioner och psykiska skador av vacciner som blir nedsatta i vår hälsa hela livet. Man får äta mckt värkmediciner och pencilliner. Stor varning för folkhälsan dessutom innehåller qualin. Kvicksilver alltså. Mckt farligt för blodet. Vi blir n

Kommentera