Angående Vinjar Fønnebøs artikel i Naturterapeuten – vill jag berätta…

Print Friendly, PDF & Email

 

Robert Hahn kommer att svara Fönnebö i månadsskiftet januari/februari i ”Naturterapeuten – tidskrift för naturmedicin”

Här finns Vinjar Fönnebös artikel där han säger: Ikke fullt så raskt, Hahn

Vinjar Fönnebö verkar inte vara helt inställd på att homeopatiska läkemedel fungerar, och han ställer några frågor till Hahn. Jag vet inte riktigt vad Fönnebö går för, men vad jag förstår är han ganska neutral och förhoppningsvis objektiv.

I alla fall  är han ljusår bättre än bluffprofessorerna Martin Ingvar och Edzard Ernst.

Robert Hahn svarar Vinjar Fönnebö i nästa nummer av Naturterapeuten

 

 

Comments

  1. På vilket sätt är Martin Ingvar och Edzard Ernst bluffprofessorer?

  2. Jag kan inte håller med om att Fönnebö ifrågasätter homeopatins verkan, däremot ställer han sig kritiskt till forskningsmetoden. Sista meningen i hans anförande förtydligar detta.

    Forskningsmetodens otillräcklighet har många skäl.
    Ett skäl är väl att vid RCT betraktas människan som likartad och därmed lik-giltig, individualiteten går helt om stöpet. Inom homeopatin däremot gäller enbart individuella, för den enskilda organismen specifika symptom. Denna tydliga skillnad i begreppsdefinitionen är skälet till varför ett verksamhetsbevis för homeopatiska medel inte går att genomföra med randomiserade studier. Eller som G Kienle skrev redan 1974: ”beviset är desto osäkrare, ju bättre metoden motsvarar de statistiska villkoren och terapins framgång är desto bättre, ju sämre omständigheterna motsvarar de statistiska villkoren”. Våra patienter vill uppleva en terapiframgång och struntar i osäkra ”bevis”.

  3. Robert Hahns svar til Vinjar Fönnebö ble trykt i Naturterapeuten nr 1-2013 og kan leses på http://nnh.no/article.aspx?subid=986

Kommentera