Homeopati och behandling av epilepsi

Print Friendly, PDF & Email

 

Berättelse från hemsidan ”Hela barn” om ett 6-månaders barn med epilepsi, som behandlades med homeopati.

Fickan fick diagnos barnepilepsi och läkaren föreslog medicinering. Han berättade också vilka biverkningar de kan ge. Fickan kunde få leverskador, plus påverkan på andra inre organ och hennes utveckling kunde försenas.

Föräldrarna ville inte riskera biverkningar så de tog istället kontakt med en homeopat. – Det var ett lätt val. Själv hade jag kommit i kontakt med homeopati under en längre tid utomlands där jag också sett fantastiska resultat, så vi bestämde oss för att hellre pröva det.
Läs mer på ”Hela barn”

 

 

Kommentera