Lyckopillerskandal – och VoF ägnar sig åt att misskreditera homeopatin

Print Friendly, PDF & Email

 

Vad som ser ut som en trolig vetenskaplig skandal med enorma ekonomiska vinster och missledda politiker håller på att bli känd. Lyckopiller (SSRI och liknande antidepressiva mediciner) är enligt två nya forskningsstudier bara marginellt bättre än placebo i snitt. Det fann man när man gick igenom alla tillgängliga data.

Samtidigt har det kommit en tredje studie som visar att SSRI-preparat kan ha långsiktiga negativa effekter, bl a långvariga/kroniska depressioner.

Dessa läkemedel har varit bland de mest lönsamma någonsin och har inbringat läkemedelsföretagen enorma summor. Psykoterapi har betraktats som underlägset och dyrare med hänvisning till de tidigare studier som nu visat sig felaktiga. Politiker har tagit beslut utifrån den tidigare forskningen. I Sverige har vi betalat (dyrt) för dessa via skatten. Och de som har använt dem har – om vi får tro den tredje studien – kanske fastnat i långvariga depressioner.

Vad gör då VoF, föreningen Vetenskap och Folkbildning, just nu när detta blir känt? Jo, de ägnar sig allvarligt åt att varna för homeopatiska läkemedel mot t ex depressioner i en stort uppslagen debatt-artikel på Brännpunkt i SvD. De tämligen ofarliga homeopatiska har liten ekonomisk betydelse. Varför i all världen ägnar sig VoF åt dem just nu då? Läs mer

Comments

 1. Alexander Lisinski says:

  Jag läste originalinlägget samt New Yorker-artikeln som var väldigt intressant, även om jag kände till slutsatsen. Kontentan är att homeopater fortfarande inte förstår 1) vad vetenskap är och dess begränsningar samt 2) vad VoF sysslar med.

  VoF varnar inte för att homeopatika är farligt (så länge man inte dricker ihjäl sig på vattnet) utan att det är farligt att man väljer homeopati framför beprövade läkemedel vid allvarliga sjukdomar.

  Vad gäller studier på SSRI etc. är det sant att många studier rapporterar dålig effekt. Vad ingen har frågat sig är varför effekten blivit sämre, och man sett en ”decline effect” beskriven i New Yorker-artikeln. En god vän till mig håller på att genomföra en metaanalys på metaanalyserna som med stor sannolikhet kommer peka på brister i patienturval, mätmetoder och slutsatser till SSRI-preparatens fördel. Teorin är att i studierna är patienturvalet för stort, flertalet försökspersoner saknar egentliga depressiva symtom och vinner därför ingenting på behandling. Flertalet studier är amerikanska, där patienter har mycket lättare att få ”lyckopiller” trots att de inte behöver det. Man har redan sett att ju tyngre depressionen är, desto bättre effekt har läkemedel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20051569

  Det är således fortfarande för tidigt att uttala sig om SSRI mfl. på hela denna stora patientgrupp, men vi följer givetvis utvecklingen. Samtidigt är vi enbart en liten ideell organisation. Det är inte vår uppgift att rekommendera eller inte rekommendera läkemedel. Vi har förmåga att påverka politiker, precis som alla medborgare, och vi gör det när vi känner att vi kan vara säkra på vetenskapen bakom våra uttalanden.

  • marianne says:

   Jag vill ha tillgång till alternativvård då jag blir sjuk. Lagar som reglerar missbruk av vård finns redan. Homeopati och annan vård är värd att respekteras. Den smutskastning av homeopatin som utförts av VoF, borde om jag förstår dig rätt utifrån den målsättning du beskriver, inte ha förekommit.

   • Alexander Lisinski says:

    Det har, i alla fall från min sida, aldrig rört sig om smutskastning utan snarare försök att få folk att inse att bevisen talar mot homeopati, i allt från fysikaliska lagar till (seriösa) kliniska studier.

    Man bör för det mesta ha rätt att välja vård som inte fungerar – men i dagsläget är marknadsföringen kring denna ofta oärlig och oseriös och förvillar vårdtagaren. I situationer där allvarligt sjuka patienter utnyttjas till att köpa verkningslös vård krävs dock lagstiftning. Inte för att tvinga någon till sjukhusen, men för att privata healare, homeopater etc. inte skall tjäna pengar på att skada människor.

    • marianne says:

     Alexander, genom dina ensidiga uttalanden där du i välmening varnar för verkningslösheten av homeopati och annan alternativmedicin anser jag att du är farlig för dina medmänniskor på motsvarande sätt som en healer som skryter med att han kan bota cancer.
     Observera att jag härmed inte kritiserar hela dig, jag antar att du säger och gör bra saker också.
     En människa som fått cancer är i en mycket utsatt situation och de allra flesta är säkert djupt tacksamma att sjukvården tar huvudansvar.
     Samtidigt har en läkare, mer än andra, större ansvar i sina uttalanden om bot och hjälp vid ohälsa, eftersom många människor har en föreställningsvärld där läkaren vet bäst om vård.
     En healer kan troligen fylla en funktion i lägen där allvarlig sjukdom inte ännu utvecklats. Detta antagande grundar jag på det välkända exprimentet med spädbarn som fick den bästa näring, men dog för att de ej fick medmänsklig omvårdnad. Jag föreställer mig att en healer skulle kunna ge någon sorts ”intensivvård” till hjälp i en självläkningsprocess.
     Homeopat verkar vara ett yrke som kräver stora kunskaper och erfarenheter. Homeopater som är duktiga på mycket har jag hört berättas om, vilket jag inte inte har kunskap nog att argumentera emot, utan anser vara möjligt. Alla homeopater som är normalt sansade kan säkert göra stor nytta mot enklare åkommor. Själv har jag testat homeopatiska läkemedel utan att veta om det då jag fått god hjälp av andra inom alternativvården som rekommenderat dem.Jag är övertygad om att en del homeopatpreparat är mycket verksamma, trots att vetenskapen inte kunnat förklara hur det sker. Alla homeopatmediciner som jag testat har jag inte märkt effekt av, men det behöver inte betyda att de är verkningslösa på andra.
     I vilket fall som, så anser jag att alternativvården har en viktig funktion att fylla då det gäller att hjälpa kroppen självläka innan allvarliga nevrologiska och immunologiska sjukdomar mm uppstått. Att skrämma människor bort från denna hjälp som skulle kunna vara livräddande via assistans i kroppens egen läkeprocess, kan innebära att de utvecklar sjukdomar som sedan inte sjukvården med allra bästa vilja kan bota. Därför ser jag djupt allvarligt på dina och dina VoF- vänners uttalanden angående alternativvård. Vill du så kan jag förtydliga än mer.

     • Alexander Lisinski says:

      Jag förstår allt vad du menar, och jag håller delvis med dig. Medmänsklig kontakt är mycket viktigt, och många läkare lägger för lite tid på varje patient och lyssnar inte på honom/henne. Många patienter mår mycket bättre bara genom att ”prata av sig” och reflektera över sin sjukdom.

      Däremot tycker jag absolut inte vi behöver verkningslös alternativmedicin som ett steg för att komma dit. Jag är fullkomligt övertygad att patienter mår bättre av ett samtal med en kvalificerad psykolog/terapeut/läkare än ett besök hos en homeopat, som även om han/hon är trevlig, saknar utbildning i såväl samtalsterapi, psykologi som medicin. Du har helt rätt i att jag är ensidig på denna punkt. Patienter behöver inte ta del av den skeva bild av biologin (och fysiken…) som homeopatin står för.

      Homeopati är vatten. En homeopat gör säkert nytta (genom placeboeffekt), men saknar utbildning för att bemöta allvarligt sjuka människor, påstår vanvettiga saker om naturlagarna, tar betalt för verkningslösa preparat och riskerar att skada allvarligt sjuka människor.

      Experimentet jag antar du syftar på är (om de tveksamma källorna stämmer) utfört på 1200-talet av Frederick II. Utöver att jag faktiskt tvivlar på slutresultatet (i ex. Harlows experiment på apor dör de inte, men utvecklar allvarliga störningar) kan jag verkligen inte förstå varför de behövde just alternativmedicin. De behövde troligen bara vem som helst.

     • marianne says:

      Alexander, vi är i alla fall eniga om den mänskliga kontaktens betydelse för att vi skall fungera friskt. Tragiskt att vi alla är inne i konsumtionssamhällets ekorrhjul med tidsbrist, så att inte ens läkare har tid lyssna på patienter, samt dietisttid och psykologtid sparas in.
      Synd också att du och kollegor är så enkelspårigt inrutade. Det finns en stor verklighet utanför vad läkemedelsindustrin har kunnat bevisa. Ni tycks itutade att när det somatiska är modellenligt åtgjärdat så är det psykriatrins/psykologens jobb att ta hand om resten.
      Det hjälper inte med psykolog då jag känner mig helt slut för att kroppen är ur balans. Vi behöver någon som ser samband och orsaker till sjukdom och symtom. Det är sjukvården som inte har intresse för fysiologi och näringslära. Går jag till en bra näringsterapeut blir jag förstådd och får hjälp till självhjälp och i ett utmattningsläge behöver jag den hjälpen för jag har svårt att orka ta mig ur själv.
      Du beskriver många nackdelar med att gå till homeopat. Jag tycker att det låter som när 1800-talets havskurorter var baserade på strikta ordinationer från läkare, kunniga i hydroterapi. När sedan det nya modet att bada själv i havet kom i slutet av 1800-talet, så gjorde läkarna allt för att skrämma patienterna för detta och sa att det var en fara för livet att bada själv i havet.
      Nu blir allt fler människor medvetna om skolmedicinens nackdelar. Vi vill kunna välja fritt vilken vård vi tycker fungera bäst och vi litar mer på vår egen förmåga att bedömma.
      När jag blev mycket orörlig på grund av inflammerad sena på utsidan ena låret, gick jag inte till läkare för jag ville inte ha några sådana recept. Istället beställde jag tid hos sjukgymnast för att träna. Men så sa en invandrarkvinna till mig att jag skulle värma upp olivolja med gurkmeja samt pyttelite vatten och salt och kleta in mig. Hon sa sig ha botat sin mans handled så att han kunde återgå till operationsbordet som gynekolog. Nyfiken som jag är så testade jag och blev fullt rörlig på ett dygn.
      Den gamla kunskapen om örters verkan är på väg att försvinna men efterfrågas igen och det är inte ofarligt att exprimentera själv. Egenvård har blivit ökat efterfrågad, utan bra kunskap gör vi misslyckanden. Det är i detta läget som homeopaterna med deras kryptiska kunskaper och ofarliga läkemedel är värdefulla, som ett mellanled mellan egenvård och sjukvård. Jag litar på min förmåga att avgöra att en del av homeopatläkemedlen är superbra.

     • marianne says:

      Jag skriver några rader till så att du kanske slipper komma dragende med konspirationsteorier angående gurkmejas overksamhet.
      Gynekologen som hade fått sin handled skadad, hade av sin läkare blivit varnad för att troligen ej kunna återgå till operationssysslan. Detta resulterade i att gynekologen blev mycket odräglig att ha sjukskriven hemma. Han hade nyss lärt sig en ny operationsmetod mot inkontinens (av engelsk läkare om jag minns rätt). Han var den ende i Sveriges land som då kunde utföra denna mycket tekniskt svåra operation.
      En sådan tur att han hade en örtkunnig fru, som hjälpte honom åter bli hjälte för många nödiga kvinnor.
      När jag gurkmejakurerade mitt lår hade jag inte hunnit börja gå till sjukgymnasten. Jag trodde inte att jag med lite örtkrydda så snabbt kunna klara gå i trappor, utan stor möda ta mig i och ur sängen mm. Den dagen jag skulle till sjukgymnasten efter, två eller tre dagars väntande, vaknade jag fullt rörlig och gick till den tid jag bokat för jag tänkte det kunde vara bra att få träningsråd för att slippa behöva bli gul igen. Sjukgymnasten skrattade gott åt min gula rump och lår.

     • Alexander Lisinski says:

      Du skriver att ”vi behöver någon som ser samband och orsaker till sjukdom och symtom”. Samtidigt är du en proponent för homeopati. Jag får inte ihop det. Homeopatins verkningsmodell finns förvisso delvis beskriven, men inget av skriverierna är mer än uppdiktade berättelser och bevis saknas för att kunna förklara verkningsmekanismen på ett bra sätt. Som jag nämnt tidigare motsäger även homeopatin allt från enkel kemi till den starka kärnkraften.

      Vad du egentligen föreslår är att patienter, som behöver någon att diskutera sin hälsa med, skall få besked av outbildade privata aktörer, både med direkta vinstintressen och en falsk bild av hur kroppen fungerar. Det finns många sätt att beskriva hur kroppen fungerar, men det finns bara ett korrekt sätt som tål prövning och kan förklara om inte allting så i alla fall väldigt mycket. Förvisso tror jag att många skulle må bra av att få itutat sig falskhet och lögner (kyrkan har ju levt på detta i hundratals år) men i det långa loppet tror jag bara att skolmedicin, med komplement i dietister, sjukgymnaster, psykologer etc. håller. Sedan finns sannolikt de homeopater etc. som läst en del fysiologi och säkert kan förklara lite grann, och det är de välkomna att göra så länge de inte ger sig in på spekulation och gungfly.

      Visst har föregångare inom skolmedicinen gjort stora misstag, men då har det ju rört sig om BRISTER i vetenskaplighet snarare än att vetenskapen i sig är dålig (jag gissar på att evidensen för havsbad mot diverse åkommor är ganska dålig). Om folk insåg detta hade de förstått vad VoF står för – vi gillar inte agerande som strider mot eller inte är bevisbart i vetenskapen. Det kan givetvis tyckas inskränkt, men vi är därför också öppna för saker som varken bevisats eller förkastats av vetenskapen. Homeopati har motbevisats, men gurkmeja känner jag inte till några randomiserade studier för och kan därför inte förkasta det, även om din anekdotiska bevisföring inte säger någonting.

      Du har uppenbarligen goda erfarenheter av alternativmedicin. Det är ju trevligt, och jag vill heller inte förbjuda all alternativmedicin (förutom, som nämnt vid allvarlig sjukdom). Däremot måste dess utövare vara ärliga mot patienten och upplysa honom/henne om de faktiska verkningsmekanismerna. Människor med sämre omdöme än jag och du kan annars komma att förlita sig för mycket på alternativmedicinen – placeboeffekt, naturlig utläkning, symtomvariation, skov etc. gör ju att även verkningslös terapi ibland uppfattas som väldigt bra.

    • marianne says:

     Alla människor har olika områden som vi tycker oss förstå oss på och alla gör vi våra misstag, som ger möjlighet till nya perspektiv.
     Du håller dig till VoFs riktlinjer. Det som ligger utanför ert accepterade område verkar vara något att storligen varna för. Som du vet förändras hela tiden vad som vetenskapligt rekommenderas, hoppas du inte fryser fast i dina nuvarande tolkningar.
     Med åren har jag allt mer frångått tron på experter och istället ökat min tro på min intuition. Alla och allt har något att lära, det verkar vara bra att tygla naturen minst möjligt. Jag sätter min tilltro till att vetenskaplig forskning med så lite koppling som möjligt till ekonomiska intressen kommer att ge nya öppningar för att prioritera långsiktig utveckling.
     I vår brytningstid blir förstås intressekonflikter oundvikliga.
     Spännande ändå att du är skeptisk till alternativvårdens vinstintresse. Du tjänar väl också pengar. Kanske framtida förändringar kommer att locka dig att jobba helt utan pengalön och bli förebild för en livsstil där vi i stället förlitar oss på gåvor från naturen.

     • Alexander Lisinski says:

      Om jag skall försvara VoF måste jag nog utgå från våra riktlinjer när jag beskriver vår verksamhet. Någonting annat vore svårt. Vi är heller inget råd av vise män som bestämmer vad som är OK – accepterade vetenskapliga teorier skiljer sig mycket åt i hur mycket man kan ifrågasätta i dem utan att vara löjlig.

      Vad du har träffat för experter vet jag inte, men ju mer man syns i media desto mindre insatt verkar man i alla fall vara.

      Angående vinster i alternativvården är tyvärr de ofta proportionerliga mot hur mycket ogrundad fakta man säljer in någonting med. Hade alternativvården varit lika ärlig och kontrollerad som skolmedicinen, hade den inte tillåtits göra lika höga vinster, vilket jag tycker är rättvist. Hade homeopati marknadsförts med ”sannolikt inte bättre än placebo” och kinesisk efedra med ”kan ge värmeslag och plötslig hjärtdöd” hade allmänheten kunnat bilda sig en bättre egen uppfattning.

      Studier på läkemedel utförs förvisso av läkare som får betalt, och jag vill också ha betalt för utfört arbete framtill den punkt jag har nog och blir total altruist, men de är mycket mer välkontrollerade av diverse nämnder och skall tåla prövningar både i laboratorier och i verkligheten, samt rapportera biverkningar löpande för att utvärdera tillstånden. Det ställs inga krav på att alternativvården skall fungera, eller att utövarna skall ha kännedom om människokroppen (eller ens de preparat de säljer). Vill alternativmedicinen bli erkänd på riktigt, bör detta införas.

     • marianne says:

      Visst finns det en del att vara kritisk till inom alternativmedicin, och det gäller också skolmedicin. Problemet är att samarbetet fungerar under all kretik. Om vi kunde välja det bästa från både alternativvård och skolmedicin skulle vi få en mycket bättre vård både för samhälle och individ.
      Omöjlighreten angående forskningsbevisen handlar mer om pricipkrig än objektiv verklighetstrogen forskning, ”känns” det som. Men den som lever får se vad som ska hända.

 2. Du står alltså på fullaste allvar och försvar Vof, en förening av människor som inte har en minsta lilla aning om vad homeopati är och hur den fungerar. Det är djupt tragiskt och beklagligt att du gör detta men eftersom du inte varken förstår eller vill förstå ska man kanske inte begära så mycket mer.

  Homeopati fungerar på ett helt annat plan än konventionella mediciner och kan därför inte jämföras på samma sätt. Det ni skeptiker måste inse och förstå är att för att kunna läka en människa finns det fler aspekter och dimensioner att ta hänsyn till än bara det biokemiska som ni gör med farmakologiska läkemedel som ställer till med en lång rad biverkningar och obalanser som sedan ofta ger upphov till nya autoimmuna sjukdomar pga att kroppen inte får läka naturligt. Det är naturligtvis ett mycket bra sätt då kan nu sätta in nya läkemedel mot biverkningarna och tjäna ännu mer pengar men människans hälsa kommer långt ner på prioriteringslistan. Skulle ni verkligen bry er om människors hälsa så skulle ni tillvara ta och se homeopati som en stor tillgång eftersom den varje år används av miljontals människor som blir genuint friska av den men det gör ni inte, istället motarbetar ni den med alla tänkbara medel. Använd istället er samlade kunskap till att försöka hjälpa mänskligheten istället för att stjälpa den!

  Angående antidepressiva läkemedel är det lika tragiskt där att du står och försvar dem med tanke på hur farliga de är. Tycker du ska läsa följande länkar och begrunda dem: http://alternativjournalen.se/nyheter/depression-vad-gora-och-inte-gora-7204166
  http://jannel.se/BrevHolmPsykofarmaka.pdf
  http://alternativjournalen.se/nyheter/stoppa-den-illegala-drogutskrivningen-i-den-illegala-psykiatrin-4652346

  • Alexander Lisinski says:

   Jag läste ditt brev (andra länken) förundrat. Först listar du självmordstatistik överlag som visar att många suicidfall är obehandlade. Därefter ignorerar du detta, och fokuserar på Lex Maria-fall och anser statistiken där på något sätt bevisa att piller leder till självmord.

   En Lex Maria-anmälan kan enbart upprättas om man tror att sjukvården gjort fel. I de fallen med obehandlad depression och suicid, går det inte att anmäla någonting då dessa människor inte varit i kontakt med psykvården precis innan sitt självmord. Och ja, många av de som står i kontakt med psyk får medicinering. Således säger din statistik ingenting. Gruppen med behandlad depression är ju dessutom, även med behandling, generellt mycket mer depressiva. Inte för att de får medicin, utan för att (no shit) de är mycket deprimerade.

   I dina inlägg ser jag mycket konspiratoriska tankar. Det är inte dåligt gjort att länka oss läkare med förintelsen av judar och homosexuella! Vad jag ser mindre av är biologiska förklaringsmodeller, beskrivna kausaliteter och seriösa källor. Jag håller med om att det förekommer en överdriven diagnostisering av vissa psykiska sjukdomar, men du kan inte riktigt förkasta en hel vetenskap på de grunderna.

   Jag hör ofta argumentet ”du förstår inte homeopati”. Jag har efterlyst en rimlig förklaring som inte motsäger några hundra års observationer utan att få någon, så jag förstår väl fortfarande inte. Vad jag däremot vet är att homeopati motbevisats i så många studier att det inte längre är värt att tro på. Jag hade givetvis kunnat argumentera bättre om jag kunnat mer om homeopati, men känner att jag inte vill avbryta min läkarkarriär för pseudovetenskap. Om du tycker detta gör mig till en dålig människa – varsågod. Jag försöker istället förklara homeopati med vetenskapliga termer, vilket jämställer homeopatiska preparat med vatten och sockerpiller.

   Ibland är det väldigt, väldigt svårt att lösa psykiatriska besvär. Du har en väldigt svartvit bild av detta och saknar förståelse för att detta är en enormt svårbehandlad patientgrupp. Och nej, jag tror inte att de skulle må bättre av vatten än riktig terapi och (i vissa fall) medicinering.

   • I andra länken står det klart och tydligt följande med fet stil: Slutsatsen är att en mycket stor andel av de personer som år 2007 begått
    självmord i Sverige fått omfattande behandling med psykofarmaka inom ett år före
    och i samband med självmordet.
    Du hänvisar återigen till vetenskapen, vad säger vetenskapen egentligen? Kan man vetenskapligt bevisa en människas tankar och känslor hur de mår? Den vetenskapliga forskningen som du hänvisar till är ju sedan sponsrad av läkemedelsindustrin, att den inte då är vinklad till deras fördel kan vem som helst räkna ut. De vill ju bara se resultat som pekar i ”rätt riktning” för dem och då man inte kan bedriva objektiv forskning blir denna forskning betydelselös. Den biologiska förklaringen till att antidepressiva medel inte fungerar eller t.o.m. ofta ställer till med värre saker är att allt onaturligt som man tillför kroppen reagerar den emot, i dagligt tal är det vad man kallar för biverkning.
    Människan kommer från naturen och är inte gjord för att stoppa i syntetiska läkemedel och annat onaturligt, den behöver naturliga medel för att komma i balans igen.
    Jag är inte utbildad homeopat men det finns en hel del studier och vetenskaplig forskning som bevisar homeopatins förklaringsmodell stämmer. Det har bl.a. Ronny skickat flera bra länkar på samt att det även finns en del övrig forskning på denna sida: http://dagenshomeopati.se/category/vetenskap-forskning/
    Ja psykiska besvär kan ibland vara väldigt svårlösta det kan jag hålla med dig om men en sak är säker – de blir inte lösta av att man trycker i dem farmakologiska preparat som stänger inne dem i en bubbla! Det finns däremot en del mycket verksamma bra preparat inom homeopatin mot depressioner och psykiska besvär, miljontals människor kan vittna om det ifall du söker bevis… Om du ska bli läkare så borde det yttersta syftet vara att försöka hjälpa människor bli friska!? Eftersom bevisligen miljontals människor varje år blir genuint friska av Homeopati borde du då vara mycket tacksam för att den fina läkekonsten finns och hjälper mänskligheten bli genuint frisk istället för att göra allt för att finna motbevis för den och göra allt för att motarbeta den – rätta mig om jag har fel! Allt i livet går inte att vetenskapligt bevisa min vän, ibland får man nöja sig med att konstatera att saker helt enkelt fungerar när människor blir friska av olika saker som inte är vetenskapligt belagda. Sann läkekonst är att behandla och åtgärda grundorsaken till sjukdomar – inte som skolmedicinen gör att undertrycka och dämpa symtom. Detta kände läkare till förr i tiden men dagens läkare utbildas istället med andra principer (till största del farmakologi) som inte alls stödjer den naturliga läkningsprocessen vilket leder till olika autoimmuna sjukdomar som knappt fanns förr. Ta en funderare på varför människor som behandlas av skolmedicinen bara blir mer och mer kroniskt sjuka, vad beror det på tror du? Och om du inte tror på det jag säger läs följande sida:http://dagenshomeopati.se/2011/05/24/allt-fler-yngre-far-hjartsvikt/

    • Alexander Lisinski says:

     Janne, du får ursäkta mig, men jag känner verkligen inte för att lägga min tid på att diskutera med konspirationsteoretiker som inte kan tolka statistik. Jag ger dig några snabba punkter.

     – Ge mig bra bevis på att samtliga psykläkemedel kommit ut på marknaden genom mutor.

     – Ge mig god statistik på naturmedel jämfört med ”syntetiska preparat” (du har nämligen fel, väldigt många läkemedel kommer ju från djur- och växtriket).

     – Alla studier som visat effekt på homeopati jag kollat på håller inte efter en närmare granskning. Jag orkar verkligen inte kolla igenom alla.

     – Beskriv en tänkt kausalitet från intag av syntetiskt läkemedel till utveckling av autoimmun sjukdom.

     Jag kräver inte vetenskaplig bevisning på allt i livet, men någon gräns får jag dra…

     • Att tro att den moderna medicinen är det som har utrotat många sjukdomar är helt fel. Skolmedicinens effektivitet har överskattats. En effektiv renhållning, en bättre näringssituation, ett fungerande avloppssystem och en bättre hygien har haft den största betydelsen i modern tid jämfört med skolmedicinen. Allvarliga sjukdomar ökar snabbt i framför allt västvärlden där skolmedicinen har sitt säte. Skulle skolmedicinen vara så effektiv som man vill få den att framstå som skulle framför allt de allvarliga sjukdomarna sjunka i antal inte stiga. Den vetenskapliga medicinen sätter sig själv över alla alternativa former av behandling som finns och som inte ställer upp på det ortodoxa synsättet. Den medicinska professionen har fått mycket stor makt när det gäller att definiera vad som är och vad som inte är en sjukdom. Den medicinska professionen fungerar som domare när det gäller vad som ska räknas som vetenskaplig sanning och använder sin position och makt för att ”invadera” allt fler områden av människornas liv och lägga dem under medicinsk kontroll. Under de senaste decennierna har den biomedicinska modellen för sjukdom blivit föremål för en växande kritik. En växande skara kritiker menar även att den moderna medicinen har gjort större skada än nytta.

      Det här skriver professor Anthony Giddens i boken Sociologi under kapitlet, Kroppens sociologi: hälsa, sjukdom och åldrande.

     • Du skriver nu och försöker kräva saker som du på förhand vet inte går att bevisa, allt får att du ska få få en känsla av att tro du är duktigare och kunnigare i saker och ting. Om du tycker det känns bra får du gärna göra det men det är inget som du vinner något på.

      Det stämmer de syntetiska läkemedlen kommer ofta ursprungligen från växt och djurriket men de när de kommer ut på marknaden sedan är de syntetiska. Eftersom Moder Jord gjort allting perfekt från början varför vill ni då tro ni är gud och kan göra allting bättre med syntetiska kopior?

      Angående Homeopati så är det bara så att om man inte vill förstå något så är det lätt att skylla på att studierna inte håller måttet. Det går inte att jämföra homeopati och jämföra med liknande studier på farmakologi då de verkar på helt olika plan (energimässigt – biokemiskt).

      Eftersom du bara tänker i dina enkelspåriga banor och enbart tittar på det farmakologiska läkemedlets verkan på ett symtom har du ett så inskränkt synsätt att du aldrig ens skulle försöka tänka tanken att autoimmuna sjukdomar kan uppkomma på grund av att kroppen inte får läka naturligt så en diskussion om detta förefaller helt meningslös.

      Varför får kroppen inte läka naturligt (självläka) i er värld när kroppen är självläkande? Tror ni folk verkligen blir friskare av att konsumera syntetiska preparat? Då borde ju folk som gör det i så fall bli friska! Men verkligheten är precis tvärtom min vän och om verkligheten inte är sann vad är då sant… http://dagenshomeopati.se/2011/05/24/allt-fler-yngre-far-hjartsvikt/

     • Alexander Lisinski says:

      Janne: eftersom du misslyckades komma med bevis för dina tidigare påståenden förkastar jag dem således. Eftersom mina påståenden går att bevisa har jag således rätt. Om du tycker att det faktum att jag har rätt gör att jag känner mig ”duktigare och kunnigare” i saker och ting har även du helt rätt.

      Vad du och Ronny gör, är att ni skyller sjukdomar relaterade till livsstil och ålder på skolmedicinen, för att den inte kan bota dem. Detta är ett så ofantligt stort tankefel att det knappt är värt att bemöta, men låt mig sammanfatta med att folk lever längre (vilket ökar risken markant för cancer, hjärtsjukdom, demens etc.), rör på sig mindre (hjärtsjukdomar, fetma…), och lever i alltför rena miljöer.

      Om ni nu är intresserade av autoimmuna sjukdomar, bör ni känna till hygienhypotesen som förklarar ökningen av de flesta sådana. Jag jobbar personligen på ett läkemedel för att förebygga dessa, och känner till såpass mycket att jag kan förkasta de flesta teorier om uppkomst pga. vacciner och läkemedel, bortsett antibiotika där det kan finnas en koppling som dock kan förebyggas relativt enkelt (jag motsäger därför mig själv på den sista punkten i mitt förra inlägg och erkänner att jag glömde bort antibiotikan här, men motbevisar även Ronny om att hygien enbart skulle hjälpa).

      Fråga gärna överlevare av cancer, hjärtinfarkt eller bilolyckor om de 1) är väldigt nöjda med att leva eller 2) känner sig lurade av skolmedicinen och de elaka läkemedelsföretagen.

      Jag vill verkligen inte diskutera ”energi” och ”kryptisk strålning” som förklaring på homeopati. Men som jag sagt tidigare här, om någonting bevisligen inte fungerar (eller fungerar väldigt dåligt, om ni så vill) i ”vår” värld är det inte värt att användas, oavsett om det nu skulle finnas någon käck okänd förklaring bakom det (vilket är extremt osannolikt).

      Ruben: strålning består antingen av fotoner eller partiklar. Hur kan fotoner/partiklar fortsätta emitteras om strålningskällan är borta? Hur kan de behålla sin hastighet?

      Slutligen en tanke – om ni gillar naturlighet och Moder Natur, varför sitter ni här framför konstgjorda datorer (framställda av stora elaka företag) som har kritiserats i oändlighet för att leda till massmord, elöverkänslighet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom? Moder Jord har ju gjort allt perfekt från början, varför inte leva i grottor?

     • Alexander när det gäller alternativa behandlingsformer så kan du själv fråga personer som har blivit botade från astma, allergier, eksem osv om de 1) är väldigt nöjda med att vara friska. 2) känner sig lurade av alternativmedicinen. eller 3) tror att de blev botade genom en placeboeffekt eller något annat konstigt som ni påstår.
      Jag behandlade min katt i våras mot skabb med hjälp av homeopatiska medel, han blev av med skabben men det var väl bara en placeboeffekt?

     • Alexander Lisinski says:

      Jag är ledsen för om du tolkade mitt exempel på att personer oftast är nöjda med vård av svåra sjukdomar/tillstånd som att jag sysslar med anekdotisk bevisföring.

      Gällande homeopati mot astma, känner jag att jag inte behöver sänka mig till denna låga grad av bevisning då det redan genomförts en randomiserad kontrollerad studie m. placebo på detta: http://thorax.bmj.com/content/58/4/317.abstract

      Jag är väldigt glad för din katt, dock. Jag gillar katter.

     • Alexander du skriver att du även motbevisar mig om att hygien enbart skulle hjälpa mot sjukdomar. Det är professon Anthony Giddens som skriver det i sin bok Sociologi under kapitlet, Kroppens sociologi: hälsa, sjukdom och åldrande. Hur du har motbevisat det här vet jag inte, jag såg i alla fall inga bevis i det du skriver.
      Att människor har börjat leva längre nu är en sanning med modifikation. Fler lever längre nu det är sant. För bara hundra år sedan var barnadödligheten, arbetsplatsolyckor med dödlig utgång två stora orsaker till att medellivslängden blev låg. Nu är barnadödligheten låg och likaså arbetsplatsolyckorna vilket resulterar i en högre medellivslängd. Personer med god levnadsstandard blev gamla även långt tillbaka. Det är bara att studera kungligheter och liknande som dog en naturlig död för att se att det gick att bli gammal även långt tillbaka i tiden bara levnadsstandarden var hög.

     • @Lisinski läser troligen de studier han vill läsa, nämligen de som visar det han vill.

      Men vi homeopater läser de andra studierna, de som visar att homeopati fungerar. Här har vi en som visar att homeopati är kostnadseffektivt. Det står: ”Homeopathic treatment for respiratory diseases (asthma, allergic complaints, Acute Recurrent Respiratory Infections) was associated with a significant reduction in the use and costs of conventional drugs. Costs for homeopathic therapy are significantly lower than those for conventional pharmacological therapy”
      http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135953

     • Alexander när det gäller astma studien så undrar jag vilka som utförde studien.

      Var det riktigt utbildade homeopater med mångårig erfarenhet eller var det forskare utan en riktig homeopatisk utbildning och erfarenhet som lekte homeopater? Vilka tilldelade de homeopatiska preparat enligt den klassiska homeopatins metoder var det riktigt utbildade homeopater som vet hur man tar fram de korrekta medlen eller var det återigen forskare som lekte homeopater?

      Det är viktigt att veta vilken utbildning de har som har gjort den här studien. Forskning om homeopatiska medel gjorda av forskare som leker homeopater ger jag inte mycket för utan de ska vara gjorda av riktiga homeopater med mångårig erfarenhet som vet hur homeopatin fungerar.

     • Här kommer länkar till vad som händer när man utmanar James Randi.

      http://www.youtube.com/watch?v=DFxniaxj_Dk

    • Alexander Lisinski says:

     Marina, jag kan tyvärr inte läsa studien, enbart abstraktet, då jag saknar tillgång till tidningen i fråga och inte vill betala 31 dollar för engångsläsning. Jag såg däremot att tidningen i fråga har en impact factor på 1,041 vilket betyder att det är det borde vara lika lätt att få publicera något i den som att ge ut det själv. Alla studier jag läst utförda enbart av homeopater och publicerade i homeopatiska tidsskrifter har haft påtagliga brister. Min erfarenhet från ämnet är att ju bättre resultat för homeopatins räkning, desto sämre är studien utförd.

     Vad man även bör beakta i granskning av artiklar om homeopati som givit bra resultat, är att sannolikheten för att resultaten är falskt positiva snarare än sant positiva är ofantligt mycket högre då homeopatins hypotes ju går emot väldigt mycket annan teori. Om homeopati fungerat som ni beskriver det, hade de givit ett så otroligt mycket positivare resultat.

     Ronny: än en gång sysslar du med anekdotisk bevisföring. Jag är dessutom ledsen att jag inte läst den spännande boken du tipsar om. Angående studien – i så gott som alla studier jag läst om homeopati, såväl som denna, används individualiserade homeopatiska medel. I denna studien var det ”non-medically trained classical homeopaths, each whom had been in practice for at least 10 years and met membership criteria for the Society for Homeopaths, UK”.

     Gällande dina spekulationer kring livslängd, kan jag, utöver att kalla dina tankar kontroversiella, ge dig denna statistik:

     http://www.bullfax.com/imgs/1f65e585659b5a5cf8bcaa7961672d948ee5b11d.jpg

     http://www.bullfax.com/imgs/e73e3e29ea7a9863bf56f5df33aecac6b0ee4329.jpg

     Detta visar ju givetvis inte att allt är sjukvårdens förtjänst, och siffrorna dras ner av ex. en ökande fetma bland äldre, mindre motion etc., men det skulle kännas oetiskt att genomföra en randomiserad kontrollstudie på sjukvård/inte sjukvård. Statistiken bör i alla fall inte ha med arbetsplatsolyckor och barnadödlighet.

     • Alexander kan du förklara för mig hur min katt kan bli av med skabb med homeopatiska medel samt hur jag kan avmaska den med homeopatiska medel.
      Så fort vetenskapen ska forska kring homeopatin så blir det tvärtemot människor och djurs erfarenheter. För mig verkar alltihop väldigt underligt. Det kanske är så att det inte får bli ett positivt utslag till homeopatins fördel.
      När det gäller människans livslängd så fick jag lära mig på universitetet när jag läste antropologi att statistiken är missvisade på grund av hög barnadödlighet, många arbetsplats olyckor med dödlig utgång samt utbredd fattigdom vilket inte längre finns så därför visar dagens statistik att vi lever längre.
      Som en avslutning kan jag även nämna för dig att jag studerade i 5½ år på universitetet så jag vet att man inte fick skriva om vad som helst, att skriva något positivt om alternativ medicin eller övernaturliga fenomen var helt uteslutet.

     • Alexander Lisinski says:

      Ronny, jag kan ju tyvärr inte uttala mig om din katt då jag inte närvarande under processen. Jag vet dock att det finns många förklaringar som är mycket rimligare än homeopati – placebo fungerar ju inte på djur men väl självläkning, skov i sjukdomen, andra yttre faktorer, fler faktorer som ändrats osv.

      Det FÅR gärna bli ett positivt utslag till homeopatins fördel. Det vore ju en fantastiskt stor upptäckt om vatten hade minne och homeopatin fungerade så bra som den säger. Men som det ser ut nu pekar ju alla (seriösa) bevis åt samma håll, och det är inte längre värt att lägga resurser på homeopatisk forskning. Jag ogillar inte homeopati för att jag inte TROR att det fungerar, utan för att jag med väldigt stor säkerhet VET detsamma. Än en gång – väldigt, väldigt, väldigt stor säkerhet. Av samma anledning ”får” man inte vara odelat positiv till alternativmedicin då bevis antingen saknas eller motbevis finns. Man får dock gärna vara öppen och bedriva forskning på oexploaterad mark.

      Slutligen – på tal om din katt igen – ta gärna med den till James Randi, som utlovat 1 miljon dollar till den som kan bevisa någonting ”övernaturligt”. Jag räknar väl inte direkt homeopati till övernaturligheter, men minst ett försök har gjorts på det och misslyckats. Då användes dock inga ”riktiga” homeopater, så styr upp ett seriöst försök!

     • Grinolle Grankvist says:

      Alexander Lisinski
      Du skriver – ”Alla studier som visat effekt på homeopati jag kollat på håller inte efter en närmare granskning. Jag orkar verkligen inte kolla igenom alla” och du skriver också ”Marina, jag kan tyvärr inte läsa studien, enbart abstraktet, då jag saknar tillgång till tidningen i fråga och inte vill betala 31 dollar för engångsläsning”

      Du har alltså avslöjat dig med att du varken orkar att läsa studier eller har råd att betala 31 dollar för att läsa homeopatiska studier. Med andra ord du har knappast läst studier om homeopati i tillräcklig mängd för att kunna uttala dig om homeopati fungerar eller ej. Ändå gör du det och du har bestämd dig för att det inte fungerar, punkt och slut och du vägrar att ändra dig.

      Jag googlade på ditt namn och hittade en Alexander Lisinski som har kommenterat på ung vänsters blogg, där du avslöjar dig med att vara Israelvän och menar att Israel minsann hade rätt att försvara sig när Israel anföll Gaza.

      Och eftersom det bara kan vara en Israelvän som kan anse att Israel försvarade sig när de sköt phosphorbomber på civila och 1407 män kvinnor och barn dog, är du med stor säkerhet jude.

      Du har en överlägsen ton när du slår fast att homeopati inte fungerar, utan att ha informerat dig ordentligt. Men eftersom du är så fint utbildad vet du att du har rätt och alla homeopater och deras patienter har fel.

      Men jag undrar, eftersom judar tror att de tillhör Guds utvalda folk, och därmed anser sig vara litet förmer än andra, undrar jag om ditt överlägsna tonläge kan bero på det?

     • Alexander Lisinski says:

      Grinolle, tack för inlägget med flest personliga påhopp jag läst under lång tid.

      Ingen människa har tid att läsa alla de hundratals dåligt utförda, icke-granskade artiklar som publiceras i tidsskrifter utan impact factor. Jag har läst tillräckligt många RCT:er och meta-analyser för att vara väldigt, väldigt säker på min sak. Du får även ursäkta att jag är en fattig student och inte vill spendera 31 dollar. Jag är ju tydligen jude, och vi skall ju äga banker och sånt, men tyvärr har jag inte fått min del än.

      Det är spännande att ofta få höra av vänner av alternativmedicin att man har en överlägsen ton – detta är inte medvetet, men i och med att jag har ganska tydliga bevis på min sida och ”andra sidan” motsäger en rad fysikaliska lagar och fenomen och saknar välgrundad vetenskaplig bevisning, måste jag få tillåta mig att säga att jag har mer rätt ibland. Som jag tidigare påpekat är jag dock fullt öppen – kom med tydliga bevis och jag ändrar mig, som varje annan man av vetenskap.

      Min överlägsna ton är dock ingenting mot ditt inlägg. Intressant förresten att andra här tror att läkare vill mörda judar, medan jag skulle vara jude själv. Intressekonflikt?

      Angående ämnet Israels krigsföring – du skriver att jag tycker att ”Israel hade rätt att försvara sig när de anföll Gaza”. Jag ser en viss motsägelse i denna mening. Jag citerar även mig själv från mitt två år gamla inlägg i bloggen i fråga: ”Nej, jag stöder inte Israels krigsföring, även om de har rätt till försvar”. Om du vill tycka att anfall är försvar, är det din åsikt. Jag kan inte stödja Israel i vare sig okontrollerade brutala luftanfall, statligt sanktionerad segregering eller ockupation och bosättningar, men alla länder har rätt att försvara sig mot yttre fiender.

      Tack än en gång för att du hjälper till att upprätthålla Godwins lag.

     • Att du Alexander är kommunist förklarar varför ni vill kartlägga människor och vad de sysslar med för att sedan ange de som avviker. Det som VoF sysslar med kan bara liknas med det gamla Sovjetunionen. Det verkar som om skeptikerna från VoF vill införa en diktatur i vårt fria och öppna samhälle. Att man till varje pris måste bekämpa rasism så måste man även till varje pris bekämpa de som vill krossa människans frihet att själv få bestämma över sitt egna liv. Frihet innebär även att jag måste kunna få välja vilken vårdform jag vill ha utan att en massa besserwissrar talar om för mig vad de anser vara bäst för mig.

     • Alexander Lisinski says:

      Är jag kommunist nu också? Nu får ni väl skärpa er med påhoppen. Jag antar att du deducerade detta från att jag kommenterar på en Ung Vänster-blogg, vilket är felaktigt gjort.

      Du bör även läsa igenom vad jag skrivit en gång till. Jag förespråkar öppenhet för nya vetenskapliga upptäckter, samtidigt som man bör vara rationell och kunna sålla ut teorier som motbevisats, samt reflektera över bevisgraden hos gängse teorier.

      Sjukvårdspersonals uppgift är ju att kunna mer om människokroppens fysiologi än allmänheten. Är det detta du ifrågasätter, eller det faktum att jag (och VoF) förespråkar ärligare marknadsföring av alternativmedicin? Som jag sagt tusen gånger – jag vill inte förbjuda homeopatin, endast reglera den mer och ge den samma spelregler som skolmedicinen. Frihet innebär utöver fria val även att upplysning är nödvändig för att kunna genomföra dessa fria val. Det skall inte betyda tvång, utan ärlighet. Det är oärligt att hävda att homeopati botar dittan och dattan när vetenskapliga bevis saknas (förutom din katt, då).

     • Tack, Alexander Lisinski, du vill ge homeopatin samma spelregler som skolmedicinen. Till att börja med, då ska ni sluta jaga Vidarkliniken med era skrik och skrän ”Att homeopati inte ska finansieras med skattemedel”

      Och sedan för övrigt bör momsen direkt tas bort på alla tjänster som alternativterapeuter utför. Och sist men inte minst all alternativbehandling ska in under högkostnadsskyddet.

      Det var ju lika spelregler du pratade om, så måste det ju även gälla subventioner som den vanliga sjukvården får. Den är momsbefriad och skattesubventionerad. Den glada nyheten här för skattebetalare är att de homeopatiska läkemedlen aldrig kommer bli lika dyra som skolmedicinerna så samhället kommer faktiskt aldrig behöva subventionera dessa.

      Bra Lisinski, samma spelregler var det ja, och då ska det väl också gälla subventioner på skattesedeln. Annars blir det ju olika spelregler.

     • Alexander Lisinski says:

      Åh Marina, där fick du mig. Givetvis skall det vara som du skriver – så fort homeopatin bevisat att den är lika bra som skolmedicinen i multipla, stora randomiserade kontrollstudier med positiva meta-reviews för varje preparat, skall den givetvis få samma skatteregler.

      Rätt skall vara rätt. Jag lovar även i VoF:s namn att vi då kommer byta namn till HäF – homeopati är folkbildning, och att jag själv kommer vidareutbilda mig inom homeopatisk immunterapi.

     • ”Homeopatisk immunterapi”. Det finns ingenting som heter så idag, Men kanske i framtiden när det har forskats på homeopati och den har fått bevisa sin effektivitet.

      Vad innebär positiv meta-reviews för varje preparat?

      Tillägg: Fast homeopati är terapin som stärker immunsystemet, men det kallas för, lika botar lika.

 3. marianne says:

  Det är mycket olyckligt om det är lagstiftning angående krav på viss sorts vetenskaplig forskning som hindrar sjukvården från att ge patienter bästa möjliga vård.
  Läkemedelsindustrins forskningsfinansiering styr tydligen dessutom vad man vill visa genom åsikter om vad som är relevant.
  Sjukvårdssatsningar blir mycket ojämlika. Åkommor som inte läkemedelsindustrin tjänar pengar på är inte prioriterade. Den sjuke med kroniska obalanser får däremot prioritera hårt för att ha råd att betala sin alternavård privat.
  Det är grymt upprörande att VoF i detta läge går in och kritiserar och förlöjligar alternativvård.

 4. Alexander Lisinski:
  Du säger
  ”Jag hade givetvis kunnat argumentera bättre om jag kunnat mer om homeopati, men känner att jag inte vill avbryta min läkarkarriär för pseudovetenskap. Om du tycker detta gör mig till en dålig människa – varsågod.”

  Varför jämställer du dej inte med homeopater, som försöker hjälpa människor bli friska? För jag hoppas du vill väl samma sak om du är läkare?
  Jag tycker du vill betona att du skiljer dej från homeopater, och vill påskina att bara du och dina kollegor är äkta. Det du säger är att homeopater är bluff ( pseudovetenskap ) och att de lurar därför patienter på pengar utan effekt. Du säger underförstått att 100 tals miljoner patienter är omyndiga att förstå sitt eget bästa. Eller missuppfattar jag dej?
  Det finns massor av studier som bevisar bra effekt av homeopatika långt över placebo, men vetenskapen har inte verktyg än att kunna förstå varför och förnekar därför. Varför tror inte vetenskapen på studier uppställda på sina egna villkor kan jag undra? Jag behöver inte länka till sidor för bevis, för det får ingen effekt på de som är troende av vetenskap.

  • Alexander Lisinski says:

   Jag jämställer mig själv i målen, men anser faktiskt (självgod som jag är) att ”min” lära har lättare att nå upp till de målen. Fråga istället homeopater – varför arbetar ni inte med någonting som är effektivt, om ni nu vill vara snälla?

   100-tals miljoner människor har rätt att få ärlig information om sina behandlingar och ärliga prövningar på medlen de får i sig. Samma människor bör, för folkhälsans bästa, förhindras att lita på homeopater vid mycket allvarlig sjukdom, men får annars givetvis spendera sina pengar på vad de vill. Samma regler skulle ju annars förbjuda vatten, det vore taskigt.

   Vetenskapen har inte förstått hur homeopati fungerar, eftersom det inte visat sig fungera. Vill man dessutom omkullkasta hundratals år av teorier och resultat, bör man ha extremt goda bevis. Jag är inte ”troende” i vetenskap, utan tycker bara det är rimligt att vi bör ha bevis för någonting innan vi lägger skattepengar på det. Alla studier som visat gott resultat har haft diskutabla mätmetoder med en mängd felkällor. Ett klart och tydligt resultat krävs för att homeopati skall förefalla rimligt att tro på – ett resultat som inte är feltolkat, högvariabelt eller falskt positivt. Läs själv under ”meta-anaylyses”:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy#Meta-analyses

   • Även JAG betalar skatt och JAG tycker att vi borde lägga mina skattepengar på forskning om alternativa behandlingsmetoder. Det är inte bara ni inom VoF som ska bestämma vad skattemedel ska gå till.

    • Där håller jag verkligen med, jag vill verkligen att mina skattepengar skall gå till homeopati och forskning om homeopati och alternativmedicin!!!
     Det är på tiden att vi tar tillbaka Vetenskapen från Voffarna. Jag har inte gett dem tolkningsrätten för vad som är sant och inte sant vad gäller alternativmedicin.

    • Alexander Lisinski says:

     Ni verkar ha en bild av att VoF är ett direkt beslutande organ. Det är fel. Vi ventilerar endast våra åsikter, vilket ni givetvis också är välkomna att göra. Sedan är det politikerna som bestämmer. Kanske borde någon starta Homeopatpartiet?

     • Ingen tror att Voffarna är ett beslutande organ, men kanske ni själva har den villfarelsen.

      Det jag menade var att jag anser det är fel att VoF har tagit åt sig tolkningsrätten för hur alternativmedicin fungerar.

      Personer inom VoF har inte tillräcklig kunskap om alternativmedicin för att kunna med sin åsikt gå ut till allmänheten, utan ni måste också tillfråga alternativmedicinarna och dessutom måste ni se dem som jämika partner. Kort sagt ni med ert vetenskapliga synsätt måste helt enkelt också kommunicera med praktikerna som har sin erfarenhet och tillsammans kan man få fram sanningen.

   • Här kommer 2 länkar som visar att homeopati inte endast är placebo. Det här är då tillräckligt med bevis för att man ska lägga mer pengar till forskning om homeopati. Men det spelar kanske ingen roll för dig för du vet ju redan allt.

    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10948025

    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135953

    • Alexander Lisinski says:

     Jag sög upp dessa två studier i min redan allvetande hjärna, men granskade dem först.

     I den första studien erkänner forskarna själva att de inte ens nådde upp till hälften av de antalet deltagare som skulle ge ett statistiskt bra värde (baserat på p-värde och power). Fördelat på fem center är det ett mycket litet material. Placebon är ganska dålig, med stor variation och enbart på plus-sidan.

     Citerar även: ”Subjective improvement began before the end of the placebo run-in phase in both groups, and this lessened the chance of distinguishing between the groups”.

     Men visst, resultaten är positiva. Ställt mot de mer kritiska meta-analyserna är det dock som att ta en kopp vatten ur en sjö av motbevis.

     Den andra studien är publicerad i Homeopathy, som jag kritiserat tidigare, och är retrospektivt observationell, vilket är den sämsta typen av studie man kan utföra. Men visst, det är inte orimligt att vatten är billigare än medicin.

     Som jag även sagt tidigare – eftersom homeopati motsäger så mycket betyder det två saker i forskningen: 1) sannolikheten att resultat är falskt positiva är mycket högre än vanligt och 2) det krävs ett väldigt stort genomslag för att verkligen bevisa dess funktionalitet. Mitt allvetande jag ställer inte om åsikten innan detta är ordnat men är som vanligt öppet för förslag.

     • Vad gäller studie nummer två där du säger att det inte är orlimligt att vatten är billigare än medicin. I den studien står;

      ”Homeopatisk behandling av sjukdomar i andningsorganen (astma, allergiska besvär, Akut Återkommande luftvägsinfektioner) var associerad med en signifikant minskning av användningen och kostnaderna för konventionella läkemedel. Kostnader för homeopatiska behandling är betydligt lägre än för konventionell farmakologisk terapi”

      Det står där att behandlar man patienter med homeopatiska läkemedel sjunker användandet av skolmediciner samt räkningen blir billigare.
      Patienten blir friskare och behöver inte så mycket vanlig medicin.

      Vad är problemet Lisinski? Är det ändå inte huvudsaken att patienten blir friskare och rent av frisk och sedan om det råkar vara homeopati som gjort det, behöver väl inte vara ett bekymmer?

      Och i studie nummer ett står ”Resultaten stärker tidigare bevis på att homeopatiska utspädningar skiljer sig från placebo” Skiljer sig åt det positiva hållet (mitt tillägg).

      Lisinski det här verkar lönlöst. Vad du än säger så är det faktiskt så att dessa två studier visar att homeopati fungerar och ändå vägrar du tro på det. Sedan kan man ju alltid ha invändingar mot att studierna inte håller måttet, det brukar skeptiker alltid ha. De är antingen för dåligt gjorda, är för små eller inte placebokontrollerade, eller också så är de alla saker samtidigt och skulle de inte vara det, så passar de ändå inte in i vetenskapen.

     • Alexander Lisinski says:

      Man får skilja på vad som står i en text, och hur mycket kvalitativ bevisning som står bakom påståendena. Hej källkritik!

      Du vet Marina, vetenskapen är hård. Är man med i leken får man leken tåla, så att säga. Jag medgav att den första studien givit positivt resultat, även om den hade litet patientmaterial. Som tidigare sagt, alla studier jag läst som givit någon slags positivt resultat har varit dåligt utförda. Det är inte jag som säger det, utan logiken och vetenskapen. Man måste veta hur mycket man kan bevisa med ett visst verktyg. Dessutom kräver vetenskapen replikerbarhet, dvs. försöken skall kunna göras om, på andra ställen, med samma resultat. Där tar det också stopp för homeopatin som det ser ut nu.

      Det hade verkligen inte varit ett bekymmer om homeopati fungerat som i (den fantasifulla) teorin. Då hade givetvis mina patienter fått detta och alla hade varit glada. Men nu ser inte riktigt situationen ut så. Ja, det är otroligt lönlöst att diskutera med personer som förnekar solid bevisning, inte vet vad deras studier säger och är selektiva i sin källkritik.

 5. Medicinsk antropologi, psykiska åkommor.

  Det som gör antropologin så speciell är de kulturella studierna som bland annat visar att det mesta varierar från kultur till kultur. Så våra invanda föreställningar är egentligen inte något annat än en produkt av vår egen kultur. En människas bild av människan blir därför i stor utsträckning en kulturprodukt. Det är de här kulturella föreställningarna om vad det är att vara människa som i hög grad även formar människor. Alla befolkningar har därför sina egna kulturella egenheter, det är inte enbart de andra, de som bor långt bort som har de här egenheterna. Om man ska få sin egen kulturella egenart att bli synlig så måste den därför jämföras med någon annan kulturs egenart.

  Det är det här synsättet som antropologer använder sig av när de tittar på den moderna människans känsloliv: våra upplevelser av ensamhet, ångest, depression men även av närhet från andra människor. En grundläggande fråga är därför vilka anspråk den västerländska psykologin kan ha när det gäller att utgöra en universell tillämpningsbar vetenskap.

  Den västerländska psykologins synsätt på människan, det personliga, är långtifrån självklar om man ser det hela ur ett jämförande perspektiv. Kropp och själ samt förnuft och känsla glöms bort. De västerländska psykologerna tar heller inte hänsyn till olika sociala och kulturella föreställningar och hur dessa formar människan. Det bortses ofta från att det som definieras som normalt och inte avvikande inte ses ur ett kulturellt definierat synsätt. Det som tolkas som normalt och inte avvikande i en kultur kan tolkas som något helt annat i en annan kultur. Vid behandling av psykiskt lidande behövs det mera utgå från kulturella premisser.

  Psykiatrin har under de senaste decennierna skyllt de flesta psykiska sjukdomar på fysiska orsaker. De här fysiska orsakerna har för det mesta inte gått att bevisa, ett exempel är när man talar om kemisk obalans i hjärnan vilket inte har kunnat beläggas. Den västerländska läkarkåren bluff förklarar det som inte passar dem, ett slags stereotyp tänkande mot den grupp som har ett annat sätt att angripa problemen på. De angriper andra kulturer och samhällens läkare och andra kunniga som inte passar in i deras västerländska medicinska synsätt. Den västerländska läkekonsten har en förmåga att skilja ut de som har en annan syn på läkekonst och misskreditera dem. Här stigmatiserat man en hel grupp människor.

  Panikångest är ett tillstånd som inte har så tydliga gränsdragningar som den moderna västerländska psykiatrin ger intrycket av. Det här nya begreppet fångade tidigt läkemedelsindustrins intresse som såg ett nytt område som kunde generera mycket pengar, därför så beskrev man panikångest som något som kan fixas med mediciner. Panikångest tolkas även olika beroende på i vilken del av världen man lever, ändå får den västerländska definitionen av panikångest ett slags tolkningsföreträde. Det här är en form av stigmatisering som diskvalificerar de andra från att vara kompetenta redan innan man har tagit reda på vilka kunskaper som de besitter.

  Ett antropologiskt problem som uppkommer är om man ska behandla symtomen genom de kulturella variationerna i symtom beskrivningen eller som om de vore kulturellt producerade åkommor. Tillstånd som vi i västvärlden beskriver som ångest kan beskrivas på ett annat sätt i ett annat kulturellt sammanhang. Men man kanske inte ska reducera allt psykiskt lidande till vare sig en biologisk eller en kulturell företeelse. Studier av schizofreni visar att personer i utvecklingsländerna har en bättre prognos än de i västvärlden. Det här kan naturligtvis tolkas på flera sätt, olika kulturella definitioner av psykiskt lidande kan ge olika förväntningar på tillfrisknandet. Även omgivningens bemötande och det känslomässiga klimatet i den sociala omgivningen kan spela en avgörande roll. Det här innebär att andra kulturer och samhällen kan ha större psykologiska kunskaper än de som finns i det västerländska samhället. Vilket visar att man inte kan ta allt för givet och att den västerländska psykiatrin inte har svaren på allt trots att den vill få oss att tro det.

  Ronny
  Antropolog

  • Ronny!
   Om inte de som ansvarar för människors hälsa kan inse det du säger är riktigt, så tror jag vårt samhälle krakelerat totalt.

 6. Grinolle Grankvist says:

  @Alexander Lisinski, du skriver ”Det är inte dåligt gjort att länka oss läkare med förintelsen av judar och homosexuella”

  Varför skrev du så? Var finns sambandet mellan läkare och förintelsen? Mengele känner ju alla till, men varför reagerade du?

  • Alexander Lisinski says:

   Varför jag reagerade? Eh…för att det är en bit från verkligheten, kanske? Jag bör få reagera på märkliga tankegångar, det blir svårt att debattera om jag inte får säga emot påståenden jag tycker är felaktiga.

   Om du verkligen undrar, kommer min familj från Polen och hjälpte under kriget ett antal judiska familjer att gömma sig från tyskarna. Men debatten har sjunkit ganska lågt om jag måste försvara mig från att inte vilja utrota folkslag…

 7. Run4life says:

  Man kan undra varför skeptikerna i VoF och andra, inte törs testa homeopati. Så får dom själva uppleva om det funkar eller ej.

  SSRI preparaten, fungerar på så sätt att de hindrar städningen i synapsbassängen efter en utsöndring av transmittor substans. Detta får hjärnan att tro att det finns mera t.ex seretonin än vad det egentligen finns.

  Att på det sättet lura organismen, gör att det är mycket troligt att kroppen reagerar (biverkan).

  Som ni vet så är det problem med besvär som är ”omätbara” dvs att de bara upplevs av patienten. Från början var även psykvården Kvacksalveri, blev rumsrent på 50 talet. Den ENDA instansen som har kunnat arbeta med omätbara symtom har fram till 80 talet varit psykvården, Sedan hittade man de ”antidepressiva medlen” Halleluja, sa all läkare, nu fanns det ett verktyg som alla läkare kunde använda vid ickemätbara symtom. Resten vet vi.

  Jag nämnde kvacksalveri förut, vet ni var det kommer från?
  Sedan länge har man använt kvicksilver i sjukvården, speciellt för Syfilis. Man skämtade till och med, man sa. Efter en natt med Venus, hade man ett liv med Mercurius.
  Nå som ni också kanske sett i gamla western filmer, så fanns det kringresande läkare som hade diverse mirakel kurer. Dessa bestod ofta av kvicksilver. Läkarna kom ofta från Tyskland och liknand, och pratade om kwack – silver eller de trodde som lyssnade att de sa så.
  På slutet av 18 hundratalet försökte man förbjuda andvändingen av kvicksilver i sjukården. Då bildades tv stora organisationer för att bevara rätten att använda kvicsilver, de finns än idag, AMA (American Medical Assosiation) och ADA (American Dental Assosiation).
  Slutsats de som egenligen kallades Kvacksalvare, var alltså skolmedicinare som använder Kvicksilver. INTE ALTERNATIV MEDICINARE

  • Intressant inlägg Run for life!

   Kvicksilver är ett av de giftigaste ämnena som finns och det används fortfarande inom skolmedicinen bl.a. som konserveringsmedel i vacciner. Titta bara på alla hittills som fått svåra biverkningar och många menar att det bara är toppen på ett isberg.

   Ja med anledning av detta finns ytterligare anledningar att undra vilka som är kvacksalvare egentligen…

  • Alexander Lisinski says:

   VoF testade ju nyligen en överdos homeopati. Dock var ju denna, även om den var tillredd av en homeopat, inte individualiserad. Vi återkommer säkerligen inom ämnet.

   Än en gång – vi i VoF gillar vetenskap och är öppna för diskussion om i princip allting som inte är fullständigt löjligt och/eller totalt motbevisat. Läs själv på vårt forum om SSRI: http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=36&t=15640&hilit=ssri

   Du bör även ha i åtanke att mätningar av serotinin i hjärnan är ganska svåra. Vad föreslår du – multipla, återkommande biopsier? Det finns heller ingen seriös psykiater som enbart tänker på neurotransmittor-nivåer, all psykisk sjukdom är sannolikt multifaktoriell.

   Läkemedel är konstgjorda och lurar kroppen – jovisst, på ett sätt. Jag är av den brutala och inhumana åsikten att det kan vara nyttigt ibland för att människor skall må bättre.

   Jag kan heller inte försvara enskilda läkare, speciellt inte om de levde 100+ år innan jag föddes. De hade dock sannolikt inte vetenskapligt stöd för sina antaganden och då heller inte mitt stöd. Man kan väl också tänka sig att kontrollen av läkare var ’en aning’ sämre än vad den är idag.

 8. Intressant det du skrev Alexander: Läkemedel är konstgjorda och lurar kroppen – jovisst, på ett sätt. Jag är av den brutala och inhumana åsikten att det kan vara nyttigt ibland för att människor skall må bättre.

  Var vänlig och förklara för mig på vilket sätt det kan vara nyttigt för en människa att intaga konstgjorda läkemedel som lurar kroppen!
  Du har ju i alla fall kommit så pass långt att dina tankegångar att du förstått att farmakologi lurar kroppen, det var duktigt av dig!!

  Det du nu har sagt bevisar ju ingenting annat än att farmakologi är bluffmediciner som bara lurar kroppen – detta var det bästa inlägg du bidragit med hittills här.
  Stort tack för det Alexander!!

 9. En till undring över ditt inlägg med följande mening: Jag är av den brutala och inhumana åsikten att det kan vara nyttigt ibland för att människor skall må bättre.

  Alla övriga gånger då som du inte menar att det är nyttigt – då är det alltså inte nyttigt och bra att intaga farmakologiska mediciner!?
  Har jag tolkat det rätt?

  • Alexander Lisinski says:

   Du har tolkat mig delvis rätt. Givetvis är medicin någonting ”konstgjort”. På samma sätt som bilar, datorer och telefoner. Att det automatiskt skulle leda till att läkemedel är ”bluff” är dina egna tankar. Det är även ett enormt tankefel att tycka att ”naturliga” saker alltid är bättre. Ibland ja, ibland nej.

   Sedan vet jag inte riktigt om du själv förstår vad du skriver. Ber du mig lägga fram bevis för varenda läkemedels funktion, och att det skulle vara någon fördel att ta det? Det är en ganska stor uppgift. Jag rekommenderar FASS eller dylikt uppslagsverk för en lista över godkända läkemedel samt dess verkningsmekanismer, och därefter kan du kolla upp respektive studier som lett fram till godkännandena.

   Sedan är det givetvis aldrig bra att ta läkemedel när man inte behöver dem. Jag vet inte var du hört motsatsen, men ingen läkare som vill behålla sin legitimation skriver ut medicin om patienten inte behöver den. Behovet av läkemedel vägs upp mot förväntade/upplevda biverkningar och interaktioner. Ett bra exempel (om än inte fullständig bevisning på din enorma frågeställning) är Imatinib – en tyrosinkinashämmare som används mot KML, blodcancer. I denna nyhetsartikel berättas om en studie där patienter med denna förut dödliga sjukdom lever lika länge som vanligt med Imatinib, men ibland får biverkningar, vilka det efterlyses bättre hantering av. Ingenting jag skulle äta om jag vore frisk – men det kan rädda livet på mig.

   http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110322161522.htm

   Hur hade homeopatin hanterat denna form av blodcancer?

   • Nu sade du någonting igen som lät väldigt konstigt. Du skrev ”… ingen läkare som vill behålla sin legitimation skriver ut medicin om patienten inte behöver den”

    Men, Lisinski anledningen till att en läkare låter bli att skriva ut en medicin skall väl ändå vara att patienten inte behöver den och inte för att doktorn är rädd att annars förlora legitimationen.

    • Alexander Lisinski says:

     Nu är pseudo-syftningsfelpolisen framme. Nej, det var en brasklapp för att det givetvis finns oseriösa läkare. En så låg syn på mitt skrå har jag icke.

   • Cancer behandlas med homeopatiska medel mot cancer. Vilket eller vilka medel är beroende på personen i fråga. När det gäller just cancer så kan man använda en kombination av enkelmedel, nosoder, isopatisk/immunbiologisk terapi samt komplexmedel. Men då undrar du väl över varför man inte bara använder ett medel i taget och det ska jag tala om för dig. Om du inte visste det så finns det en mängd olika sätt att använda homeopatiska medel på. Den klassiska homeopatin använder ett medel i taget. Jag är skolad på ett annat sätt på vilket man använder sig av olika kombinationer beroende på sjukdomens art, ålder på personen i fråga osv. Jag har under mina 20 år behandlat en mängd sjukdomar på det här sättet med stor framgång. Men jag har nu fått lära mig av dig Alexander att det beror på mitt vackra leende och min utstrålning och att det i sin tur har skapat en placebo effekt.

    • Ronny, ja har vi lyssnat på Lisinski tillräckligt länge kommer alla homeopater snart gå till tandläkaren och skaffa sig nya vita tänder och sedan sitta och gnistra med dem framför patienterna. Det är bara att sitta och le och stråla så blir alla friska.

     • Alexander Lisinski says:

      Allt tjat om att VoF är ”mobbare” nullifieras mycket effektivt av den riktigt genuina dryghet man möter här.

    • Alexander Lisinski says:

     Om du någon gång försöker dig på att ge ditt utspädda vatten till cancerpatienter, hoppas jag på att du kommer drabbas av saker jag inte bör uttrycka på detta forum.

     Ronny, kan du, rak i ryggen, säga att du allvarligt tror på att vatten har molekylminne (som på något underligt sätt det inte är lagrat någonting i tidigare, utan enbart av homeopater)? Tror du, på fullaste allvar, att du utan någon som helst rimlig teori, har hittat ett sätt att överlista den starka kärnkraften, varenda kemisk ekvation någonsin, varenda föreslagen patogenes för sjukdomar och termodynamikens andra lag? Känner du verkligen att du har botat, inte symtomlindrat, en majoritet av dina patienter, även från svår sjukdom?

     Jag påminner i så fall än en gång om den gode James Randi, som har en miljon dollar som väntar på dig.

     Jag har föreslagit många anledningar till varför homeopati upplevs fungera. Ronnys fina leende är säkerligen en del av det. Helt klart är att oavsett vilken ironisk tolkning av mina förklaringar man väljer, förefaller de ofantligt mycket rimligare än vad Hahnemann föreslog.

     • Jag har sett tusentals patienter bli friska från allt möjligt inklusive saker som du aldrig skulle tro vara möjligt. Att det skulle bero på placebo är jag helt övertygad om är helt fel. Jag bryr mig ärligt talat inte om dina negativa åsikter för jag har sett tillräckligt för att förstå att det funderar. Varför ska jag inte tro på det jag ser gång efter gång? Vi är flera miljoner som har sett det här räcker inte det? Det finns mängder av konstiga terapier inom framför allt new ages som inte ger något bra resultat, beror det på att just de inte kan skapa en placeboeffekt så att deras patienter stannar kvar? Nej deras patienter går för att det inte blir något resultat. Personer som går till homeopater märker att det blir ett resultat och skulle det inte bli det så skulle även homeopater snabbt bli utan patienter.
      Jag vet inte hur homeopatin fungerar bara att den fungerar. Därför behövs det mer forskning kring homeopatin inte förlöjligande av okunniga personer som inte tror på vad flera tiotals miljoner människor säger.

     • Här kommer återigen länkar till vad som händer när man utmanar James Randi.

      http://www.youtube.com/watch?v=DFxniaxj_Dk

     • Alexander du skriver ”Om du någon gång försöker dig på att ge ditt utspädda vatten till cancerpatienter, hoppas jag på att du kommer drabbas av saker jag inte bör uttrycka på detta forum”.
      Vad vet du egentligen om vad som händer i världen? Vad vet du om hur många homeopater som egentligen behandlar cancer? Vad vet du om hur många som blir av med sin cancer med hjälp av homeopati. Jag har sett läkare, sjuksköterskor, barnmorskor osv. uppsöka alternativa behandlingsmetoder för att de vet att den fungerar men törs inte säga något av rädsla för repressalier. Homeopatin fungerar trots att den än så länge inte kan förklaras.
      Jag tänker inte diskutera något mer med dig, det här blir mitt sista inlägg till dig.
      Jag bryr mig inte om någon teoretisk drömvärld för jag lever i verkligheten och där fungerar homeopatin.

     • Alexander Lisinski says:

      Ronny, du vill ju uppenbarligen inte diskutera med mig eftersom jag har bevis för mina påståenden och du enbart radar upp dina egna historier, som med tanke på din persona i övrigt troligen inte är hundra procent sanningsenliga. Du verkar ha fastnat i varje vetenskapsmans mardröm – när man så innerligt tror på sina resultat, att man tappar all objektivitet och vägrar ta till sig ny information som motsäger ens resultat. Du har samma bevisgrad just nu som när jag säger att vi haft kontakt med rymdvarelser – titta bara på hur många som säger att det är så! Endast 25 % av amerikanerna tror på evolutionen, då kan den ju inte finnas!

      Mitt hot kvarstår dock. Att behandla cancer med homeopati är olagligt i Sverige av en anledning – det är fullkomligt verkningslöst vatten som riskerar att döda patienter som inte får riktig vård.

      http://www.theaustralian.com.au/news/nation/cancer-death-puts-homeopathy-in-dock/story-e6frg6nf-1225877659069

      Sen förstod jag inte dina länkar – i det första tjatas om observationella studier som inte säger någonting, i den andra ett dåligt utfört experiment som heller inte säger någonting. En miljon dollar finns kvar att hämta…

     • En gång i tiden kunde man behandla cancer så länge man inte tog betalt, alltså man gav bort preparaten och tog ingen avgift för sitt arbete. Ingen dog då så varför ska jag tro dig? De som behandlades då blev friska, men det var väl för att de såg en homeopat!!!!

     • Alexander Lisinski says:

      Ronny, jag har också en katt, och han kan flyga!!! Folk säger att det är omöjligt, men varför skall jag tro dem??? De borde respektera att min katt är annorlunda och får göra vad han vill, dessutom har han flugit i 200 år. Ingen kan dessutom motbevisa min katt, och kan de det, så bryr jag mig inte!!!

      Ursäkta min ”överlägsna ton” och ”mobbing”. Det var ett tankeexempel.

     • Alexander om din katt någon gång skulle bli sjuk gå då till en djurhomeopat, kanske Marina kan rekommendera någon riktigt bra jag har själv inte så bra koll på vilka djurhomeopater som är riktigt bra. Då kan du ju själv se eftersom katter inte har något placebo.

   • Nu ska vi gå igenom detta en gång till Alexander. Du skrev alltså följande: Läkemedel är konstgjorda och lurar kroppen – jovisst, på ett sätt. Jag är av den brutala och inhumana åsikten att det kan vara nyttigt ibland för att människor skall må bättre.

    Du skrev sedan att jag delvis tolkat dig rätt och att mediciner är någonting konstgjort.

    Om inte ordet lura är samma innebörd som bluffa – vad är det då?
    Jag har då i skolan lärt mig att lura någon är det samma som att bluffa någon men kanske har du lärt dig någonting annat vad vet jag.

    Din läkarutbildning du går nu är säkert gedigen och bra på sina sätt, du har även fått lära dig att svänga dig med ett antal fina ord som du flitigt utnyttjar i dina inlägg. Det du dock missar i din läkarutbildning är de allra mest grundläggande och viktigaste sakerna.

    Nummer 1: För att kunna göra en människa genuint friska måste man åtgärda grundorsaken – inte som skolmedicinen gör att bara undertrycka resp. dämpa alla symtom.
    Nummer 2: Man måste stärka kroppens eget immunförsvar så den själv kan bota sig (självläkning) – att sätta in syntetiska konstgjorda mediciner som försöker lura kroppen går ej av den enkla anledningen att det inte går att lura kroppen. Samtliga syntetiska mediciner går emot kroppens naturliga läkningsprocesser. Allt som kroppen inte känner igen reagerar den emot (biverkningar) vilket senare ofta ger upphov till nya sjukdomar pga att kroppen inte får läka naturligt.
    Nummer 3: Man måste se till helheten hos klienten och se människan ur ett helhetsperspektiv. Ni ser bara människor ur ett biokemiskt perspektiv, det är dags att ni kliver ut ur er garderob och börjar inse att det faktiskt finns en rad fler aspekter att ta hänsyn till. Hur mycket livskraft finns det i ett farmakologiskt läkemedel? Ja nära nog noll skulle jag vilja påstå…
    Homeopati är holistisk energimedicin = framtidens medicin tillsammans med frekvensmedicin och övriga inom det området.
    Allt av det kan inte vetenskapligt bevisas men miljontals människors genuina hälsa vittnar om det istället men i din inskränkta värld räcker nog inte det som vanligt!

    Känner du inte till och tar hänsyn till ovanstående naturlagar som vi alla står under kommer du garanterat aldrig lyckas göra någon klient genuint frisk. Tro mig om du vill.

    Sen vill jag gärna ha svar på min fråga du aldrig besvarade förra gången: På vilket sätt kan det vara nyttigt och bra för kroppen att intaga syntetiska mediciner som lurar kroppen?

    Var ligger det enorma tankefelet i att naturliga saker alltid är bättre??

    Och nej jag ber dig inte att lägga upp bevis för samtliga läkemedels funktion – det jag vill är att du på något vis ska försöka bevisa hur det kan vara bra för en människa att intaga konstgjorda mediciner som alla försöker lura kroppen!

    Det finns vissa specifika läkemedel som tillfälligt kan rädda liv men det är inte de jag syftar på utan de övriga som skrivs ut.

    Vore det inte bättre att använda naturliga läkemedel som alla hjälper kroppen istället för stjälper den? De har heller inga biverkningar…
    Gör människor genuint friska.
    Är mycket mer kostnadseffektiva också liksom all övrig alternativmedicin.
    Men det är klart då skulle ju ni inte tjäna några pengar om folk blev genuint friska så vi glömmer det med en gång.

    • Alexander Lisinski says:

     Skall försöka fatta mig kort.

     1) Ja. Givetvis skall alltid grundorsaken behandlas, om det är möjligt.

     2) Nej. Kroppens immunförsvar går ofta att stärka med konstgjorda mediciner – hur förklarar du det? Nej, alla syntetiska mediciner går inte emot kroppens läkningsprocesser. Nej, kroppen, om den fungerar som den skall, känner igen patogener och farliga ämnen men tolererar allt annat. Om detta ger upphov till en sjukdom kallas det överkänslighet, allergi eller autoimmun sjukdom beroende på om kroppen reagerat patologiskt mot ett exogent eller endogent ämne.

     3) Ja, läkare kan bli bättre på att lägga mer tid på patienten etc. Nej, jag tar fortfarande inte till mig anekdotisk bevisföring.

     Jag tycker att du fick ett svar i mitt förra inlägg på varför mediciner är bra (det känns ärligt talat löjligt att behöva berätta det för en vuxen människa…). Jag rekommenderar fortfarande FASS för dina frågor, eller kanske Läkemedelsverket. Jag kan dra fler exempel men tvivlar på att du blir nöjd eftersom alla mediciner ju ”lurar” kroppen, och det är med din logik automatiskt dåligt.

     Tankefelet består i att man extrapolerar ”naturlighet” till ”bra för kroppen”. Det finns många motexempel. Det är dåligt att äta flugsvamp, giftspindlar, eller sitt egna…ja, du vet. Många naturmediciner har också biverkningar, ett exempel:

     http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2006/10/18/lakemedelsverket-varnar-fo/index.xml

     • 1: Varför behandlar ni då aldrig eller ytterst sällan grundorsaken utan istället bara undertrycker och dämpar symtomen med farmakologi?

      2: Hur stärker du kroppens immunförsvar på konstgjord onaturlig väg? Det du förmodligen syftar på när du skriver det är att människan kan tyckas tillfälligt vara starkare en tid då symtom tillfälligt undertryckts men det är ju definitivt inte något man kan kalla genuin hälsa!

      Skulle man nu som du påstår kunna stärka kroppen immunförsvar på onaturlig väg så är det definitivt ingen hållbar lösning. Det är som med allt annat i skolmedicinen, hälsa i deras mening är bara allt som oftast frånvaro av symtom. I Sverige idag finns knappt några genuint friska människor kvar efter allt pillerknaprande sedan skolmedicinens intåg.

      3: Det är kanske dags att även du nu snart börjar glänta på dörren till din garderob och blicka ut mot verkligheten om du inte ska förbli där under resten av din tid. Stora lasarett som Karolinska, Uppsala universitetssjukhus m.fl. börjar nu intressera sig mer och mer för energimedicin och frekvensmedicin men kanske har det även gått dig förbi.
      Att se människan ur en holistisk synvinkel är en grundförutsättning för att kunna skapa en genuin hälsa men eftersom det inte är intressant för läkemedelsindustrin så forskas det istället frenetiskt på att försöka ta fram bevis som ska försöka bevisa motsaten. Prio ett i skolmedicinens värld är att fortsätta öka läkemedelsindustrin mångmiljardvinster, människors hälsa kommer i andra hand. Det finns många vittnesuppgifter om detta från personer som själva jobbat inom industrin men hoppat av, de är mycket obekväma och allt görs för att försöka tysta ned dem. Kanske känner även du till dem Alexander men de ljuger väl också och far med osanning enligt dig…

      När jag läser i FASS eller på LMV´s hemsida kan jag fortfarande inte förstå hur det kan vara bra på något sätt att stoppa i sig farmakologi, dels med tanke på alla biverkningar och dels alla övriga nackdelar som farmakologiska mediciner medför. Du stirrar dig bara blind på det symtomatiska som den vetenskapliga bevisningen har visat på – ser man istället på det ur ett holistiskt perspektiv så inser man ganska snart att biverkningarna ger långt värre skada än vad de förväntade eventuella positiva effekterna ger.

      Och du har helt rätt, jag är fortfarande av den åsikten att farmakologiska mediciner lurar kroppen eftersom kroppen svarar med biverkningar när man intar dem. Om de inte skulle lura kroppen varför får man då biverkningar? Ganska sund och enkel logik men tydligen för svårt för dig att förstå…

      Har jag någonsin påstått att det varit bra att äta flugsvamp, giftspindlar m.m.? Då får du gärna påpeka och visa mig det är du snäll.

      Det är ytterst ovanligt med biverkningar när det gäller naturmediciner, det som ofta framhävs som biverkning också är den eventuella förstförsämring som kan ske.
      Jag tycker inte du ska uttala dig överhuvudtaget om biverkningar med tanke på att det mig veterligen inte finns en enda farmakologisk medicin som inte har någon biverkning, kasta inte sten när du själv sitter i ett hus byggt av glas…

     • Alexander Lisinski says:

      1) Gör vi inte? Måste ha missat kursen ”hur du tjänar dina herrar i läkemedelsindustrin”.

      2) Ex. konstgjort GM-CSF ökar nybildningen av vita blodkroppar i benmärgen. Detta används ju dock bara på patienter med brist på vita blodkroppar. Det är en livsräddande åtgärd hos många som annars riskerar att dö i enkla infektioner. Sedan kvarstår ju frågan vad du menar med att stärka immunförsvaret – ökat antal celler, ökad cytokinaktivitet, ökat antal celler i perifer vävnad? Var har du bevis eller teorier för detta? Inom immunologin kan man egentligen påstå vad som helst och komma undan med det, då ämnet är svårt och innefattar många komplexa mekanismer.

      3) Tankefel igen. Att någonting är trendigt betyder inte att det är bra. Jag är absolut intresserad av att se patienten i helhetsperspektiv, men känner inte att jag behöver tillämpa någon alternativmedicinsk kunskap för detta. Varför, och hur, skulle läkemedelsindustrin motarbeta just detta? Hur ställer du dig till de goda vinster som alternativmedicinen gör? Konspirationer igen…

      Även om man ser ”hela människan” finns det ibland specifika åtgärder som kan underlätta väldigt mycket för patienten. En ballongsprängning av kranskärlen, en protes, eller en njurtransplantation kan ge någon livet tillbaka. Läkemedelsindustrin tjänar några tusen kronor, men det har jag inga som helst problem med så länge patienten mår bättre. Hur förklarar man ex. en förträngning i kranskärlen med ett holistiskt perspektiv?

      Du skriver ”var ligger det enorma tankefelet i att naturliga saker ALLTID är bättre??” och ”de har heller INGA biverkningar” om naturmedicin. Jag motbevisar dig. Fler frågor?

      Många läkemedel ger biverkningar, därför skall de alltid utvärderas så att de gör mer nytta än skada. Ibland kan de bota, ofta lindra. Vad är ”alla övriga nackdelar”?

 10. Det här är bland det roligaste jag läst på länge! Några kommentarer:

  1.) För det första bör det nämnas att problemet inte är att antidepressiva läkemedel inte har god effekt mot depression – de har *mycket* god effekt mot depression – utan problemet är att placebo också har mycket god effekt. Att antidepressiva läkemedel har haft svårt att bevisa sin överlägsenhet gentemot placebo har varit känt sedan länge och är inget som är särskilt kontroversiellt inom fältet däremot är tolkningen av varför det ser ut som det gör ett hett debattämne. Somliga, bland annat Irving Kirsch vars studier jag anar är de som åsyftas (bör kanske nämnas att den mest brännande meta-analysen av Kirsch kom 2008), anser att samtliga antidepressiva läkemedel är s.k. ”aktiva placebo” vars ökade effekt beror på att studierna inte är äkta dubbel-blinda eftersom patienterna har en ökad sannolikhet att tro att de har faktisk medicinering om de upplever biverkningar (antidepressiva har fler biverkningar än placebo). Detta är dock bara en tolkning och mycket långt ifrån konsensus inom fältet. Det finns en del fakta som talar för det bland annat det faktum att en stor mängd olika preparat har visat sig ha antidepressiv effekt överstigande placebo men det finns dock mycket annat som talar emot det och frågan är långt ifrån avgjord. Min personliga uppfattning, jag forskar inom fältet, är att det är en mycket underlig statistik situation och jag är långt ifrån övertygad av Kirschs aktiva placebo teori även om jag tror han är något på spåren.

  2.) För att tydliggöra, jag antar att varken redaktionen eller publiken i stort här är så van vid vetenskapliga artiklar, men det är alltså inte så att man ”fann det här när man gick igenom all tillgänglig data”. En sådan meta analys av alla studier som gjorts har aldrig genomförts och kommer heller aldrig så göras eftersom inte all data finns tillgänglig. De studier som fått stor uppmärksamhet nyligen är de tidigare nämnda studierna av Kirsch et al. där de data som använts är alla studier genomförda av läkemedelsbolagen på nya antidepressiva i USA under en viss period.

  3.) Angående ordet vetenskap; jag noterar att somliga debattörer verkar tala om varandra i stor utsträckning och det just kring ordet vetenskap. Den ena sidan ber om vetenskaplig bevisning och den andra hävdar att homeopati är något som inte går att bevisas. Som exempel från Marianne:

  ”Jag är övertygad om att en del homeopatpreparat är mycket verksamma, trots att vetenskapen inte kunnat förklara hur det sker.”

  Det är här vi talar om varandra! Jag är inte så förmäten att jag kräver en förklaringsmodell och jag tänker inte heller hänvisa till några ”okränkbara” fysikaliska lagar om vilkas giltighet jag inte kan uttala mig. Jag vill bara ha bevis för att det fungerar. Det finns en stor mängd läkemedel inom skolmedicinen av vilka vi inte har någon aning om hur de fungerar, vi vet bara att de fungerar och det är det som måste bevisas – att de fungerar!

  Jag upprepar: Det som skall bevisas är inte hur de fungerar, det som skall bevisas är att de fungerar och det kan väl ändå inte stå utanför vetenskapens möjligheter?

  Men, tyvärr är det också det som, mig veterligen, homeopatin inte har lyckats uppvisa. Detta kan bero på att homeopati de facto inte fungerar, placeboeffekten är mycket större än vad de flesta lekmän tror och fungerar mycket väl på så skilda tillstånd som astma, depression, kontaktdermatit, smärta av alla dess slag, utmattningsyndrom etc. etc. men det kan också bero på att, som många här verkar anse, att det inte genomförs okritiska studier på homeopati. Att etablissemanget inte ”tillåter” homeopati att vara sant eftersom det går emot deras världsbild. Det är svårt att argumentera mot det och det finns egentligen blott en sak jag vill säga om det – när jag läser igenom kommentarerna här ser jag prov på en oförblommerad och mycket väl utvecklad vetenskapsfientlighet! Jag har träffat på den förut inom andra grenar av alternativmedicinen och det är alltid lika tråkigt. Precis som ni argumenterar för att ”etablissemanget” inte vill låta det vara sant så är jag av den bestämda åsikten att ni vägrar ens överväga möjligheten att det kan vara falskt. Att det skulle kunna vara så att placeboeffekten (enbart drogen syftar jag på nu) i kombination med en, i många fall, ypperlig vårdgivande och omhändertagande relation kanske är hela förklaringen till varför så många människor anser sig hjälpta av homeopatiska läkemedel verkar inte vara en tänkbar möjlighet. Många här ”vet” redan att det fungerar och vill inte veta av något annat. Det är det som är den stora orsaken till att diskussioner av den här typen aldrig går framåt.

  4.) Angående diskussionen om huruvida våra moderna läkemedel och skolmedicinen egentligen räddar liv eller om det bara är baserat på vår moderna livsstil så har jag mycket att säga men nöjer mig med en kort reflektion. I andra delar av världen, där man mig veterligen inte har samma levnadsstandard som vi, så använder man moderna – skolmedicinska – läkemedel mot t.ex. malaria, TBC, kolera och andra infektionssjukdomar av alla dess slag. Känner ni till hur effekten av dessa medel är i de områdena? Hur ställer ni er för övrigt till diskussionen om huruvida länder i Afrika bör få tillgång till subventionerad bromsmedicin mot HIV?

  5.) Mängden och typen av personangrepp här är mycket osmaklig för vuxna människor.

  • En till ny skeptiker till sidan…

   Du behöver alltså inte bevis på hur de fungerar bara på att de fungerar.
   Ja bevisen på ATT de fungerar är alla de många miljontals människor som blivit friska av Homeopatin, svårare än så att bevisa det är det inte.

   Angående placebo som du även skrev om, det vore rätt lustigt om samtliga dessa miljontals människor skulle ha uppnått sin genuina hälsa av enbart placebo eller tycker du inte det?

   Djur blir även de friska av Homeopati hur förklarar du det? (eftersom djur inte kan gå under placebo).

   Vad gäller Placebo för övrigt så har det blivit ganska missförstått och misskrediterat. Om nu vissa människor blir friska av olika placeboeffekter är då det inte bra? Jag tycker personligen att det viktigaste är ATT människor blir friska och inte hur.

   Dock har inte alla samma synsätt utan många skräms av tanken på att placebo kan göra folk friska.
   Tankens kraft är något som man inte ska förringa. Man kan tänka sig sjuk t.ex. vid olika depressionstillstånd – likaså kan dem som har förmågan även tänka sig friska. Men eftersom detta inte är något man ”kan ta på” alltså vetenskapligt bevisa så avvisas det oftast som enbart humbug.

   Livet är så oändligt mycket större än vad som vetenskapligt kan bevisas…och det viktigaste är väl att saker fungerar och inte hur!

   • Hej Janne!

    Det är sant att jag är skeptisk, jag skulle dock inte kalla mig skeptiker eftersom det känns på tok för kategoriskt. Jag är en skeptisk individ inte en skeptiker, det är inte min huvudsyssla att vara skeptisk.

    Angående ditt första argument att de miljoner människor som blivit friska är bevis. Vi kanske talar bredvid varandra här så jag skall försöka lägga ut det mer exakt vad det är jag söker efter. Jag vill inte att vi skall vara polära motståndare i den här debatten så jag ber dig att försöka läsa följande så öppet som möjligt så att vi kan förstå varandra.

    Jag vill ha bevis för att *fler* människor blir friska av att behandlas med homeopatiska läkemedel (givna och preparerade efter konstens alla regler av en duktig homeopat) jämfört med människor som går igenom exakt samma sak med den enda skillnaden att de inte får det homeopatiska läkemedlet. Man skulle kunna tänka sig en situation där homeopaten för tillreda läkemedlet men att det sedan, utav en tredje part, i hälften av fallet byts ut mot en till utseendet exakt kopia av det homeopatiska läkemedlet. Det för mig är vad bevis för *att* någonting fungerar är. Två grupper människor går igenom exakt samma sak med en enda skillnad (i det här fallet medicinen) och det finns någon skillnad mellan de här grupperna. Det är de här kriterierna som gäller för alla läkemedel inom skolmedicinen och jag kan själv inte se något fel i tanken bakom att det här skulle vara det bästa sättet att kontrollera ett medels verkningskraft.

    Du fortsätter sedan med att säga att ”… det vore rätt lustigt om samtliga dessa miljontals människor skulle ha uppnått sin genuina hälsa av enbart placebo eller tycker du inte det?”

    För min del är det inte det minsta lustigt om samtliga dessa miljontals människor skulle ha upplevt sig botade och att det skett genom placebo. Placeboeffekten, särskilt utanför vårdkretsar, har fått ett oförtjänt dåligt rykte. För somliga tillstånd, såsom depression, är placeboeffekten ytterst kraftig. Om du genomför en depressionsstudie så kan du förvänta dig att någonstans mellan ca 50-65% av patienterna blir ”friska” av antidepressiva läkemedel. Något lägre generellt kanske 45-55% blir friska av placebo och utan behandling blir ca 5-10% friska under studietiden. Om du betänker att man räknar med att mer än en femtedel av västvärldens befolkning någon gång drabbas av, och behandlas för, depression så inser du säkert att man snabbt kommer upp i flera miljoner människor som skulle anse sig ha blivit friska av deras läkemedel även om de behandlats med enbart placebo. Placeboeffekten handlar om våra förväntningar och vår inställning. Vår kropp har en enorm förmåga till att i vissa fall läka våra sjukdomar och i nästan alla fall att modulera vår uppfattning om vår sjukdom. För att exemplifiera detta så vill jag bara kort nämna en japansk studie (Ikemi & Nakagawa) där barn som var allergisk mot Urushiol (en växtolja som finns i bland annat klättersumak och den japanska växten toxicodendron vernicifluum studerades. Samtliga dessa barn uppvisade en form av allergisk reaktion som kallas kontaktdermatit, helt enkelt hudutslag, när de kom nära blad från den här växten. Vad Ikemi & Nakagawa gjorde var att de utsatte tretton barn omväxlande för löv från detta träd och löv från ett annat träd som barnen inte var överkänsliga mot. Dock så ljög de för barnen! När de strök de löven som barnen faktiskt var allergiska mot deras armar så sa de att det var de ofarliga löven och när de strök de ofarliga löven så sa de att det var de farliga. Vad blev resultatet? Alla tretton barnen utvecklade hudutslag där de hade blivit strukna med de ofarliga löven som de trodde var farliga och blott två av tretton barn uppvisade en allergisk reaktion på de löv som faktiskt skulle vara giftiga för dem. Det här är naturligtvis bara en liten studie (liknande fantastiskt intressanta studier har gjorts på smärta och konditionering, astmatiska attacker och många andra tillstånd) men den ger kanske en liten inblick i hur oerhört kraftfulla placebo och noceboeffekter kan vara.

    Jag håller med dig Janne om att det viktiga är att folk blir friska och att placebo har blivit misskrediterat. Anledningen till att läkarkåren inte använder placebo är dock rent etisk & pragmatisk. Dels så lever placebo på att folk tror att medicinen är verkningsfull, om man bara ger en patient en tablett och säger den här innehåller ingenting men den kanske kan göra dig frisk genom placeboeffekten så försvinner placeboeffekten. Det är precis som du säger i din näst sista paragraf, det handlar om tankens kraft att göra någon frisk och den försvinner dessvärre i placebos fall om användaren vet att den tar placebo. För att kunna använda placebo i sjukvården så hade man varit tvungen att med berått mod ljuga för sina patienter. Man hade behövt hävda något i stil med att det här var ett nytt experimentellt läkemedel trots att man visste att det var placebo. Man är rädd för att folk skall tappa förtroende för vården om den ger ut medicin som den vet är ”verkningslös” till sina patienter. Det hjälper tyvärr inte att den har effekt utan det räcker dessvärre med att den inte borde ha det. Det är en het potatis inom läkarkåren över huruvida man bör få begagna sig av placeboeffekten eller inte. Somliga läkare går så långt som att om de misstänker att en patient skulle kunna bli frisk på psykosomatisk väg så skriver de ut t.ex. någon vitamin- eller mineraltillskott på recept med en vag motivering om att ”du skulle kunna ha den här bristsjukdomen och det här skulle verkligen kunna hjälpa” trots att de inte misstänker det tillståndet överhuvudtaget.

    Sammanfattningsvis så vill jag säga att jag inte tror att vi står särskilt långt ifrån varandra som det skulle kunna se ut vid en första inblick. Jag tror att tankens kraft över våra sjukdomstillstånd är enormt stor och för mig är det just detta som framkommer vid placebo. Jag har ännu inte sett övertygande bevis, och ja – jag har aktivt letat, för att homeopati fungerar och därför är jag skeptisk i just den frågan. Det är inte så att vetenskapen avfärdar människors förmåga att både tänka sig friska och sjuka, tvärtom, detta är välkänt och studeras i stor utsträckning inom både de medicinska- och psykologiska vetenskaperna.

    Angående djur och homeopati så måste jag erkänna att jag faktiskt inte vet. Jag har aldrig läst något inom ämnet och jag har ingen personlig erfarenhet av det. Finns det några väl utförda studier så blir jag väldigt tacksam om du ger mig en länk så jag kan ta del av det! Om det bara är anekdotisk evidens av typen ”min hund blev frisk” så är det tyvärr inte nog för mig att ändra uppfattning.

    • Hej Ho.Se

     Vad det är för skillnad mellan att vara en skeptisk individ och skeptiker har jag inte lyckats utläsa av din mening men med tanke på att du är skeptisk mot det mesta så tycker jag du går in under kategorin skeptiker.
     Det är inget fel att vara skeptisk mot olika saker men man måste även vara open-minded för att saker och ting inte alltid är som vetenskapen tror sig veta.

     Det är ganska tragiskt också att alla dessa miljontals människor som blivit botade av homeopati under 200 år plötsligt ska bortses från och inte räknas in som bevis.

     Jag är inte utbildad homeopat så jag har tyvärr inte tillräcklig kunskap för att kunna bemöta dina frågeställningar om bevis till 100% men av den lilla kunskap jag har så bemöter jag dina frågor med följande.

     Av den kunskap jag har dock så vet jag att en sådan bevisning som du vill se skulle bli ganska svår att genomföra i praktiken på grund av följande:
     1: Människor som har samma sjukdom får inte samma preparat utskrivna pga av de olika faktorerna som utlöst sjukdomen. Vid ett sådant försök måste man alltså finna människor som har exakt samma utlösande faktorer för samma sjukdom, en uppgift som blir svår att lösa i verkligheten.

     2: Blir en människa inte frisk av ett homeopatiskt läkemedel har personen med all största säkerhet fått fel preparat utskrivet. Det är även därför som forskning på homeopati måste ske av väl utbildade homeopater som har gedigen kunskap, inte vanliga forskare som inte kan något om homeopati som bara väljer ett preparat mot sjukdomen.

     Det finns säkert fler saker också så bör gå in under detta. Jag föreslår att du frågar Marina eller Ronny om detta eftersom de har gedigen kunskap inom området homeopati.

     Det är rätt lustigt att du tycker att det kan vara fullt möjligt att samtliga tiotals miljoner människor skulle ha blivit botade av ”homeopatisk placeboeffekt” som du underförstått kallar homeopatin. När fel preparat blir ordinerat till en klient uteblir resultatet, klienten blir inte frisk. Hur förklarar du det? Skulle homeopati vara placebo skulle ju samtliga som får homeopatiska läkemedel utskrivna bli friska oavsett om de fått rätt eller fel medicin utskriven.

     När det gäller det övriga du skriver om placebo i ditt långa stycke så finns det viss relevans i det. Det man kan konstatera är att Placeboeffekten är relativt olika från person till person och likaså Noceboeffekten vilken kan vara riktigt farlig. Det är nog ganska svårt att specifikt kunna bevisa vilka som blivit friska av placebo då det är ett område som är svårt att ta på.

     Det finns en helt fantastisk bok som handlar om våra inre övertygelsers kraft som jag varmt rekommenderar dig att läsa. Här kan du läsa lite om den: http://www.free.se/Media/162/Gregg.pdf

     En liten fråga till dig angående det du skrev. Anser du att mineraler och vitaminer är placebo? Jag hoppas inte det då du i så fall har väldigt fel, det är nuförtiden väldigt vanligt att folk har näringsbrist och blir sjuka av det. Det är dock inget som skolmedicinen tar till sig och bryr sig om, där ska allt istället fixas med farmakologi som utarmar kroppen på ännu mer mineraler och vitaminer så kroppen riskerar att få fler bristsjukdomar. Läs följande det är ganska intressant, vore även något för vår läkarstuderande Alexander att läsa: http://www.zervital.se/pdf/dodalakare.pdf

     När det gäller djur och homeopati ber jag dig vända dig till någon djurhomeopat får att få bevis om detta men eftersom djur uppenbarligen blir friska av homeopati så är det på en gång bevisat att homeopati inte är placebo. Något att bita i för alla som tror homeopati är placebo!! Läs mer här: http://www.folkbladet.se/nyheter/finspang/default.aspx?articleid=5718366

     • Jag besvarar större delen av ditt inlägg här:

      http://blog.alsegno.se/2011/08/homeopati-och-vetenskaplig-tankande/

      Ang. vitamin- & mineralbrist. Det finns naturligtvis bristsjukdomar bl.a. de historiskt mycket välkända rakitis & skörbjugg och andra kanske mindre välkända sjukdomar som pellagra, beriberi, korsakoffencefalit, b-vitaminbristorsakad glossit, jodbrist etc. Sjukvården är väl medveten om detta och försöker på inget sätt förringa bristsjukdomar. Vad jag menade var situationen när läkare uttryckligen tror att patienten inte lider av en bristsjukdom. Eftersom det, enligt gällande vetenskapliga kunskapsläge, är väldigt svårt (om inte omöjligt) att överdosera vissa vitaminer så anser man att man kan ge dessa vitamintillskott utan någon risk för skada samtidigt som man inger patienten en förhoppning om att det skulle kunna hjälpa mot deras tilltsånd. På det sättet så hoppas man kunna inducera en placeboeffekt.

      Notera nu! Det är mycket långt ifrån alla läkare som gör på det här viset! Det är en viktig etisk fråga och en fråga som diskuteras mycket inom läkaryrket. Man vill inte ljuga för sina patienter och många läkare anser att den här typen av ospecifik placebobehandling är förkastligt eftersom den kan underbygga tron på enskilda läkare. Detta är en metadiskussion kring placeboeffekten och ingen redogörelse för vad den svenska läkarkåren faktiskt gör!

      Angående djur och homeopati har jag ännu inte haft tid att läsa in mig. Man måste ju arbeta också 🙂

    • Run4life says:

     Om det är som du säger, varför behöver då läkemedelstillverkarna miljoner med euro för att ta fram produkter som man lika gärna kan behandla med placebo.
     Du säger ju att det är så effektivt, varför då äta dessa giftiga mediciner, fulla av biverkningar. Det verkar ju dumt och onödigt.

 11. @ Alexander Lisinski

  Kan du vara bussig och svara på, vad innebär positiv meta-reviews för varje preparat?

  • Alexander Lisinski says:

   Enkelt svar: om du inte känner till någonting om hur mycket man kan bevisa i ett försök, hur resultaten kan tolkas, och möjliga felkällor/förklaringar, kan du heller inte komma dragandes med artiklar hit och dit och påstå dig förstå vad de innebär.

   Läs gärna lite vetenskapsteori, det är nyttigt: http://infovoice.se/fou/bok/10000025.shtml

   • Alexander jag har följande böcker från min tid på universitetet.
    Torsten Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare.
    Judith Bell. Introduktion till forskningsmetodik.
    Rolf Ejvegård. Vetenskaplig Metod.
    Runa Patel & Bo Davidson. Forskningsmetodikens grunder.
    Peter & Britt-Marie Sohlberg. Kunskapens former.
    Karin Widerberg. Vetenskapligt skrivande.
    Jarl Backman. Rapporter och uppsatser.
    Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.). Etnologiskt fältarbete.
    Jag hittar inte i någon av dessa böcker ”positiv meta-reviews” men det kanske är så att du menar Meta-analys. Hur som helst du försöker bara göra ner andra i din iver att verka kunnig men det finns andra som kanske har en högre utbildning än dig. Det där som ni kör med att bevisföringen om homeopati inte duger är bara skitprat och det borde du veta om du nu är så kunnig som du vill få oss att tro.

   • @Alexander Lisinski, jag ställde frågan – vad innebär meta-reviews för varje preparat. Och då förväntar jag mig ett svar, men istället kommer du med galimatias.

    Ge mig nu ett svar på min fråga. Vad menas med meta-reviews för varje preparat?

    • Alexander Lisinski says:

     Mitt svar åsyftade att du bör känna till det sedan innan om du ger dig in i en vetenskaplig diskussion. Enkelt förklarat innebär det att varje preparat skall testat i flera randomiserade dubbelblindstudier, och därefter skall resultaten summeras och analyseras i en ’review’ = analys (ursäkta svengelskan, Ronny).

     Detta är ”golden standard” för test av nya läkemedel och jag tycker det känns rimligt att ställa samma krav på homeopatin. Hittills har inget homeopatiskt medel klarat detta.

     • Alexander Lisinski, du ska undvika att vara arrogant och överlägsen. Ta och svara ärligt på frågor istället för att anse att ”du bör känna till det redan innan om du ger dig in i en vetenskaplig diskussion”

      Betänk en sak, att det är faktiskt ni vetenskapstroende som tvingar oss homeopater att försvara en läkemetod som vi VET fungerar och har fungerat i 200 år. Det är NI som sätter upp spelreglerna för oss. Och om VI, homeopater inte än hunnit lära oss den vetenskapliga metoden och diskussionen, SÅ ÄR DET ER FÖRBANNADE SKYLDIGHET ATT BIDRA MED ERA KUNSKAPER, UTAN ATT KOMMA MED ARROGANTA SYNPUNKTER.

      Nästa fråga: Att varje preparat ska testas i flera randomiserade dubbelblindstudier innebär det att varje preparat ska studeras mot en speciell sjukdom, eller att varje preparat botar en människa, oberoende av diagnos?

     • Alexander Lisinski says:

      Bästa inlägget hittills Marina! Ni vet, då behövs inga bevis. Vi är fienden som bestämmer spelreglerna, ni känner inte till hur man använder vetenskapen, men vill ändå använda den när det passar er. Vi i VoF gör allt för vår gud vetenskapen men vill inte hjälpa till.

      Det är faktiskt inte VoFs skyldighet att komma med någonting alls. Bevisbördan och ligger på er, precis som den låg på skolmedicinens anfäder, och det är ni som skall göra jobbet. Jag tror heller inte att någon VoF:are känner för att hjälpa dem som sätter ord i mun på oss, och om något är dryga och överlägsna. Den största överlägsenheten är det påstådda allvetandet – vi vet allting, vi behöver inte bevisa det.

      Angående frågan: preparat mot sjukdom vore lättast för etablissemanget att ta till sig, men välj vad du vill.

 12. VoF vill förbjuda homeopati eftersom de anser att människor kan välja homeopati framför de läkemedel som de anser vara de enda rätta, det är farligt att välja homeopatiska medel istället för ”beprövade” läkemedel. Många vanliga behandlingar som utförs av läkare är inte till 100% bevisade att de fungerar ändå så accepterar man dem. Om man läser de medföljande instruktionerna till olika läkemedel eller i FASS så står det i många fall att man inte vet de exakta verkningsmekanismerna för preparatet. Man vet helt enkelt inte hur de fungerar ända så ifrågasätter VoF inte dem. Vill VoF ha vetenskapliga bevis som visar att homeopatin fungerar, eller vill de endast ha de vetenskapliga bevis som passar dem?

  Man talar ofta om vetenskapliga bevis när det i många fall endast är kvalificerade gissningar.
  Är Big Bang vetenskapligt bevisad?
  Är solsystemets uppkomst vetenskapligt bevisad?
  Är något så nära som månens uppkomst vetenskapligt bevisad?
  Är gravitationen vetenskapligt bevisad?
  Är evolutionen vetenskapligt bevisad?
  Är våran härstamning från aporna vetenskapligt bevisad?
  Är människans uppkomst överhuvudtaget vetenskapligt bevisad?
  Man skulle kunna skriva en hel bok om vetenskapligt obevisade saker som man ändå inom vetenskapen anser är korrekta, eller åtminstone anser korrekta tills något annat är bevisat. De få exempel som jag har räknat upp är endast kvalificerade gissningar av forskare och inget annat. Ingen har sett något, det finns inga nedtecknade dokument, inga foton, inga instrument som har kunnat påvisa något osv. Det finns överhuvudtaget inga som helst vetenskapliga bevis.

  VoF borde således även kritisera den del av forskarvärlden som endast använder sig av kvalificerade gissningar och kräva ordentlig bevisning innan man exempelvis använder teoretiska gissningar som sanningar i skolböcker. Man måste därför dra slutsatsen att för VoF är vetenskapliga bevis något som ibland inte behövs beroende på vad auktoriserade akademiker anser.
  Man kan därför tro att VoF är en förening som efter eget intresse väljer ut vad de anser vara vetenskapliga bevis och vad som inte är vetenskapliga bevis. VoF verkar vara en förening som gärna vill tala om för människor hur de ska tycka och tänka.

  • Hej Ronny,

   1.) Trots din långa utbildning och ditt digra bibliotek kring vetenskaplig metod & teori så verkar du ha en något snårig bild av vad vetenskap egentligen är. Du säger t.ex. att många vanliga behandlingar som utförs av läkare inte är 100% bevisade men att de ändå är accepterade och används. Det är helt sant! Dock får du inte blanda ihop det med det faktum att man inte känner till verkningsmekanismen för vissa preparat. Som jag skrev i mitt tidigare inlägg till Janne så kan man vara utom rimliga tvivel säker på *att* ett medel fungerar helt utan att ha en aning om *hur* det fungerar. Det är i själva verket en mycket, mycket liten del av våra läkemedel där man har en god modell för verkningsmekanismen som kan antas vara sann utom rimliga tvivel.

   2.) Att du uttrycker dig med ”100% bevisade” är en aning underligt för någon som läst vetenskapsteori. Du borde veta att ingen empirisk vetenskap någonsin är 100%-igt bevisad, det är helt enkelt inte möjligt. Istället handlar modern vetenskap om falsifikation. Vi kan aldrig veta att en teori är 100% sann däremot kan vi veta med 100% säkerhet att den inte är helt sann, detta kallas falsifikation och är en stöttepelare i modern vetenskapsteori. Jag kan illustrera detta med ett exempel:

   Hypotes 1: Jorden är den enda platsen i universum där det har uppkommit varelser som förstår matematik.

   Om jag går runt på jorden och samlar observationer så kommer jag säkerligen bli stärkt i min övertygelse. Jag möter många varelser från jorden och en stor mängd av dem förstår matematik. Om jag sen kanske skaffar mig ett rymdskepp och åker till månen, mars, jupiter, saturnus, venus, alpha centauri, etc. etc. och där inte träffar några varelser som förstår matematik så blir jag förstås ännu säkrare på min sak. Men är det 100%:igt säkert? Nej, naturligtvis inte. Som en engelsk forskare så elokvent uttryckte det så är: ”The absence of evidence not the evidence of absense.”

   Det är först när vi kan veta att vi har kunskap om allting relevant som tilldrager sig i vårt universum (jag använder termen metafysiskt) som vi kan veta något med 100%:ig säkerhet genom positiva observationer. Många observatione som pekar i en riktning gör en hypotes sannolik men inte sann.

   Tänk då på det motsatta scenariet. Jag är ute på min rymdfärd kommer fram till GLoMaX II och träffar där en intelligent familj av rymdvarelser vars grepp om matematik väl överträffar de krav jag ställt upp för att räknas som matematiskt kunnande. Vad är det nu jag vet? Jo nu är jag 100% säker (under förutsättningen att jag gör korrekta observationer) på att min ursprungliga hypotes inte stämde och jag kan därför nu förkasta den.

   Detta är principen bakom falsifikation. Karl Popper var den förste som utvecklade konceptet i mitten av 1900talet och alltsedan dess har det varit en grundpelare inom vetenskapen.

   3.) Du avslutar med att räkna upp en mängd mer eller mindre kontroversiella frågor som du säger inte är vetenskapligt bevisade. Eftersom du blandar ihop fenomen med teori och eftersom du har ett luddigt grepp om vetenskap så blir det svårt att bemöta dig jag skall dock försöka.

   Du nämner tre teorier varav två är ihopkopplade och du nämner fyra fenomen. Fenomenen är:
   – Är solsystemets uppkomst vetenskapligt bevisad?
   – Är något så nära som månens uppkomst vetenskapligt bevisad?
   – Är gravitationen vetenskapligt bevisad?
   – Är människans uppkomst överhuvudtaget vetenskapligt bevisad?

   Jag vill inte verka anal här men som frågorna är ställda så verkar du ifrågasätta fenomenen. Solsystemet, månen och människan kan jag uppleva med mina sinnen och de stämmer väl överens med den världsbild jag har så enligt dina positiva kriterier så bör de finnas och enligt vetenskapens falsifikationskriterier så har jag ännu inte sett något skäl att tro att något av dessa inte existerar vilket gör att jag inte förkastar min hypotes. Vad gäller gravitationen så är svaret egentligen detsamma. Det förefaller som att objekt med massa dras mot varandra. Vi har ofantligt många observationer som stödjer detta och inget som talar emot det. Alltså finns det ingen anledning att tro att gravitationen inte finns.

   Notera nu att detta är annorlunda från att veta hur gravitationen fungerar, hur solsystemet uppkommit, hur människan uppkommit men som du ställer frågan så ifrågasätter du inte det utan endast det faktum att dessa företeelser existerar eller har skett.

   De tre teorierna du tar upp är:
   – Är Big Bang vetenskapligt bevisad?
   – Är evolutionen vetenskapligt bevisad?
   – Är våran härstamning från aporna vetenskapligt bevisad?

   Där de två sistnämnda egentligen är frågor kring samma teori. Eftersom jag inte är någon kosmolog men däremot har ett visst biologiskt kunnande så fokuserar jag på de två sista påståendena. Evolutionen är vetenskapligt väl underbyggd och det finns mängder av indicier som pekar på att det är så, man kan även observera evolution på en mikroskala med t.ex. antibiotikaresistens och bakterier. Om du menar någon form av metafysisk säkerhet för att evolutionen verkligen är den teorin som förklarar världen så är det naturligtvis inte säkert att så är fallet. Men här handlar det också om ett vanligt felslut som icke-vetenskapsmän gör. Vetenskap handlar inte om att förklara världen det handlar om att approximera världen. Ingen fysiker tror att deras beräkningar av gravitation är vad gravitation är. Samma sak gäller evolutionen. Det är en förklaringsmodell som stämmer väl överens (väl approximerar) verkligheten och därför finns det inga goda skäl att misstro den så länge den fortsätter att inte bli starkt motsagd av olika observationer. Man kan tänka sig en situation där t.ex. en gudom skulle ha skapat alla livsformer på jorden på ett sådant sätt att människor som studerade detta skulle finna bevis för evolution. Detta skulle innebära att evolutionen faktiskt inte hade varit sann men att det hade sett ut som om den vore det. Detta scenario är inte logiskt omöjligt däremot är det inte en vetenskaplig teori. I den världen där detta är sant så hade det nämligen varit omöjligt att falsifiera detta påstående. Kunskap som inte är prövningsbar, som inte är falsifierbar är inte vetenskap utan dogmer.

   4.) Dina kriterier för bevis antyder att du är en samhällsvetenskapare. Nedtecknade dokument, foton, personliga vittnesbörd allt detta är svag bevisning inom naturvetenskapen. Man förlitar sig inte på historiska källor, andrahandsmaterial eller auktoriteter utan på replikerbarhet och falsifikation. Ett specifikt experiment som stödjer en allmän hypotes skall inte vara sann en gång i ett fall utan den skall vara sann alla gånger i alla fall. Att du sen säger att det inte finns ”några instrument som har kunnat påvisa något” är bara barnsligt. Naturligtvis finns det mängder av instrument som kunnat påvisa mängder av saker. Tolkningen av dessa resultat är förstås öppen om det är det du menar.

   • marianne says:

    Med tanke på vad du skrivit, så borde även VoF ha en mer ödmjuk inställning till vetenskap även naturvetenskap och ge mångfalden av observationer högre status än ofta så temporärt gällande naturvetenskapligt antagna bevis.
    Med bättre genomslag av modern vetenskapsteori så kommer förhoppningsvis homeopatläkemedel i bättre dager, men ännu har vi tydligen inte nått dit.

    • Alexander Lisinski says:

     VoF får utstå mycket kritik här som är helt oförtjänt och som antingen beror på att man inte förstår, eller inte vill förstå vad vi tycker. Många verkar anse att vi försöker ”kapa” vetenskapen, att vi är selektivt tillämpar evidens, och redan från början är emot homeopati och struntar i bevisföring mot vår fråga. Även om jag säkert uttryckt mig tveksamt någon gång under denna extremt långa diskussion, så ”beslutar” ju inte VoF vad vi tycker är rimligt utifrån eget tycke, utan utifrån bevisningen och motbevisningen, sett ut ett så objektivt perspektiv som möjligt. Beroende på hur mycket evidens som finns för någonting, kan man diskutera och ifrågasätta det. I vår förening finns en stor heterogenitet åsikter. Jag rekommenderar att ni besöker ex. vår hemsida eller vårt forum för att få en egen bild.

     Angående det stora flertalet observationella studier som Marianne pekar på, som ofta visar positivt utslag för homeopati, är de så dåligt utförda och/eller besitter så låg bevisgrad att det inte går att använda dem i sjukvården med bibehållen patientsäkerhet. Många här är kritiska mot läkemedelsindustrin och sjukvården.

     Sanningen är den, att hade vi tillämpat samma låga krav på bevisning på läkemedel som ni önskar på homeopati, hade vi på allvar börjat skada människor. Jag har anklagats flera gånger för att indirekt skada patienter genom att förvägra dem alternativmedicin – det är tvärtemot vad som skulle skett om sjukvården släppt på den vetenskapliga garden.

     Jag har kanske i mina förra inlägg varit något för krävande när jag bett om rimliga teorier för VARFÖR homeopati fungerar, vilket Ronny argumenterar mot. Ronnys exempel och slutsatser är dock löjeväckande för någon som läst så mycket vetenskapsteori, vilket Ho.Se påpekar.

     Det är av två anledningar jag efterfrågat en fungerande homeopatisk teori – nummer ett då min personliga åsikt är att en rimlig teori är nödvändig för att den homeopatiska metoden skall utvecklas. Homeopatin har inte utvecklats en hundradel av vad skolmedicinen har gjort, mycket beroende på avsaknaden av en teori som kan prövas.

     Den andra anledningen är helt enkelt att peka på hur orimlig den befintliga teorin är i förhållande till den multitud av observationer som motsäger den. Ju fler existerande ”lagar” någonting bryter mot, desto mer bevis behöver man lägga fram för att få genomslag, och desto högre sannolikhet föreligger för falsk positivitet gentemot sann sådan i studier.

     • När jag läste på universitetet sa lektorn som jag hade att man uppskattar att cirka 80% procent av det man anser vara vetenskapligt bevisat egentligen är kvalificerade gissningar. Det är av den anledningen som mycket forskning hela tiden måste revideras eller strykas helt.

      Men även han hade väl fel som alla andra så fort ni pratar om vetenskapliga bevis.

      Läkemedelsindustrin är den andra största industrin i världen efter krigsindustrin. Att läkemedelsindustrin köper forskning till sin egen fördel är ingen nyhet, det står ofta om sådana händelser i dagspressen. Så försök inte dra i mig en massa svammel. Både John Virapen och Peter Rost har avslöjat fusket som läkemedelsindustrin håller på med, det handlar om allt från mutor till köpta forskare. Men även de ljuger väl för enligt er så är forskning kring mediciner i absolut toppklass utan några som helst mutor.

      Förmodligen är John Virapen och Peter Rost två mycket obekväma personer för er eftersom de har avslöjat bedrägeriet bakom läkemedelsbranchen och att det ekonomiska intresset går före människors hälsa.

     • marianne says:

      Det är bra att ni är noga med att testa nya läkemedel. Samtidigt förväntar jag mig betydligt större respekt för gamla beprövade naturläkemedel som många människor anser sig vara hjälpta av, även om de inte platsar inom läkemedelsforskningens standard.

     • En mer verklighetsbaserad syn är att Vof tycker det är mycket jobbigt att behöva få läsa sanningen om sig själva och att den kommer ut till folket.

      De tror sig kunna och veta sanningen om det mesta men i verkligheten är det bara en stor förvrängd bild som målas ut med texter som fint påskiner deras eget synsätt och deras tolkningar så de ska se bra ut till folket!

      Det är hög tid att sanningen kommer fram i dagens ljus!

     • marianne says:

      Med tanke på vad som hänt inom forskningsområden inom livsmedel, jordbruk och miljö, så lär det ökade ekologiska intresset snart också uppmuntra till ett mer seröst foskningsintresse för homeopatmedicin.

     • Alexander Lisinski says:

      Ronny, för att citera dig själv, försök inte dra i mig en massa svammel. Wow, en lektor sade någonting, då måste det stämma till 100 % och kan inte ifrågasättas…

      Att läkemedelsindustrin ibland (snarare än vad ni vill tro, alltid) är oärlig är helt sant. Detta förekommer i alla industrier, även homeopatin. Det gäller inte fallet med lyckopiller, och har mig veterligen inte påverkat tillstånden för något läkemedel idag, men problemet finns. Jag har aldrig påstått motsatsen.

     • Vem ska jag tro på min lärare på universitetet eller på dig?

     • Alexander Lisinski says:

      Ronny, tro på den som kan lägga fram hållbar bevisning. Alltid.

     • Min lärare alltså för han visade med en massa exempel och böcker.

     • Alexander Lisinski says:

      …granskade du urvalet, metodiken och slutsatserna?

     • Jag litar på min lärare eftersom han inte är lika trångsynt som du är, han såg verkligheten som den är.

   • Du skriver ”Evolutionen är vetenskapligt väl underbyggd och det finns mängder av indicier som pekar på att det är så”
    Jag ser inte att evolutionen är vetenskapligt väl underbyggd det är bara en kvalificerad gissning och ingenting annat. När det gäller indicier så förkastar ni alla former av indicier när det gäller homeopati så då borde väl även indicier förkastas när det gäller evolutionen.

    Lite bättre än så vill jag höra och inte en massa svammel för att visa att vetenskapen, på vissa områden, är bättre än vad den egentligen är.

    • Alexander Lisinski says:

     Evolutionen är uppbyggd från en hypotes (”svammel”, om du måste), likt mycket vetenskap, och även homeopati. Hypotesen har förvisso inte bevisats till 100 %, vilket vore väldigt svårt och skulle innefatta fossil och DNA från varenda mellansteg från prokaryot till människa. Däremot har evolutionen hittills kunnat förklara alla skeenden i livets utveckling, och aldrig motbevisats. Mikroevolution kan enkelt bevisat i petriskålar – makroevolution är svårare att föreställa sig men absolut gångbart.

     • Alexander du skriver ”Jag har sagt det förut – eftersom homeopati, sett ut strikt vetenskaplig synvinkel, är helt orimlig,”. Då blir min fråga: orimlig för vem?
      Jag är då öppen för att det finns saker i vår omvärld som vi inte har en aning om hur de fungerar. Du verkar ha låst dig vid att homeopatin inte ska fungera.

   • Du skriver ”Solsystemet, månen och människan kan jag uppleva med mina sinnen och de stämmer väl överens med den världsbild jag har så enligt dina positiva kriterier så bör de finnas och enligt vetenskapens falsifikationskriterier så har jag ännu inte sett något skäl att tro att något av dessa inte existerar vilket gör att jag inte förkastar min hypotes.”

    Jag har upplevt homeopatin med mina sinnen och homeopatin stämmer väl överens med den världsbild jag har så enligt mina positiva kriterier så bör de finnas och enligt vetenskapens falsifikationskriterier så har jag ännu inte sett något skäl att tro att något av dessa inte existerar vilket gör att jag inte förkastar min hypotes.

    • Alexander Lisinski says:

     Än en gång förundras jag över hur du snabbt kan glömma det flertal RCT:er jag länkade till för några dagar sedan. Enligt vetenskapens falsifikationskriterier HAR du sett flertalet skäl till att i alla fall tvivla, oavsett om du inser det eller ej.

     • @Alexander Lisinski. Eftersom det finns mängder av bevis som visar att homeopati fungerar så undrar jag verkligen var du har fått din stenhårda övertygelse ifrån.

      Det börjar bli dags för er skeptiker att läsa de studier som redan finns som bevisar homeopatin.

      En som läser studier med ett öppet vetenskapligt sinnelag är Robert Hahn. Läs hans två senaste blogginlägg som han publicerade i förrgår:
      http://roberthahn.nu/2011/08/04/meta-analyserna-av-homeopati-i/
      http://roberthahn.nu/2011/08/04/meta-analyserna-av-homeopati-ii/

     • Jag har också läst Robert Hahns senaste blogginlägg. Hur mycket bevis vill ni egentligen ha? Eller spelar bevisen ingen roll utan ni har redan bestämt er för att homeopatin inte får fungera.

     • Alexander Lisinski says:

      Än en gång måste jag påpeka hur mycket patientsäkerheten skulle riskeras om man tillät denna låga grad av bevisning.

      Jag har sagt det förut – eftersom homeopati, sett ut strikt vetenskaplig synvinkel, är helt orimlig, kräver logiken väldigt starka bevis för att bli övertygad, och chansen för falskt positiva resultat är mycket hög. Visst, enstaka studier visar god effekt, men som Hahn själv nämner blir effekten lägre ju bättre studien är utförd. Detta borde få många att tvivla och ifrågasätta de låga kriterierna för publikation i ex. Homeopathy. Hahn är selektiv i sin kritik mot exklusionskriterier i meta-analyser utan att riktigt tänka efter varför så många dåliga studier måste väljas bort. Han är även väldigt bra på att sätta ord i mun på veteskapsmännen.

      Hahns slutkläm i andra artikeln är ”om homeopati har bättre effekt än placebo eller inte tycks till synes och sist bero på vilken korrigeringsmetod för bias som vi tror på.” Dels tyder en sådan slutsats på att det finns en stor diskrepans mellan homeopater och läkare. Litar man blint på alla artiklar i Homeopathy blir man säkerligen övertygad. Dels tyder resultaten starkt på att resultaten beror på någonting annat än de homeopatiska medlens effekt.

      Här är en annan genomgång av till stor del samma studier: http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/fun-with-homeopaths-and-meta-analyses-of-homeopathy-trials/

      ”We acknowledge that to prove a negative is impossible, but we have shown that the effects seen in placebocontrolled trials of homoeopathy are compatible with the placebo hypothesis”.

     • Som antropolog är jag skolad att se verkligheten som den är genom fältarbeten och inte genom teorier och laboratorietester.

     • Vetenskapen har haft fel oräkneliga gånger. Inget att lita på, se istället på verkligheten.

     • Alexander Lisinski says:

      …vilket betyder att du aldrig kommer kunna bevisa dina hypoteser för den breda allmänheten. Varför pratar du då om Robert Hahns ”bevis”?

      Hittade en till liten artikel som beskriver vad jag tidigare sagt, samt även en del om vetenskapens problematik: http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2005/09/why_most_publis.html

      ”…remember that the more hypotheses which are tested and the less selection which goes into choosing hypotheses the more likely it is that you are looking at noise.”

     • Robert Hahn försöker visa att det som finns i verkligheten även kan bevisas. Skeptiker försöker bevisa att verkligheten är fel.

     • Alexander Lisinski says:

      Uppenbarligen kan ju då ”verklgheten” ha fel… Eller så lever vi inte riktigt i samma verklighet. Eller så vägrar du ta till dig fakta. Jag litar mest på förklaring nummer 3.

      Nej, Robert Hahn försöker trixa med statistik för att desperat hitta signifikanser. Det är ett tillvägagångssätt som speglar vetenskaplig desperation och som mer erfarna och oberoende statistiker, ex. i bloggen jag tipsade om, kan bemöta.

      Inom skepticismen har man formulerat tanken på ett flygande spagettimonster som skapade jorden för att illustrera vetenskapligt feltänk. Ingen har hittills motbevisat spagettimonstret, därför finns det. Homeopatin ÄR ju motbevisad i kliniska studier – därför finns det tekniskt sett ”mer bevis” dvs. mindre motbevisning för spagettimonstret än för homeopati.

     • För tiotals miljoner människor så är homeopatin en realitet. I Sverige så använder sig hundra tusentals människor av alternativa behandlingsformer. För några få skeptiker så fungerar den inte, ja jag skriver några få för ni är inte så många. Jag skulle uppskatta att ni på sin höjd är ett hundra tal i Sverige. Vill du få mig att tro något annat så bevisa det för mig eftersom ni tycker om bevis så borde det inte vara något problem.

     • Alexander Lisinski says:

      Ingen säger väl att homeopati inte fungerar. Däremot säger väldigt många att homeopati inte fungerar bättre än placebo, vid korrekt utförda studier som verkligen mäter just detta. Visst finns det kanske fler homeopat-patienter än skeptiker i Sverige, men vetenskap är inget majoritetsbeslut, och anekdotisk bevisföring håller fortfarande inte. Det kommer förmodligen inte ändras de kommande dagarna, varvid dina försök att övertyga mig (och resten av läkarkåren etc.) med historier inte håller.

     • Alexander jag försöker inte övertyga dig om någonting för jag vet vad jag har sett och varit med om och det är i alla fall ingen dröm. Du får leva i din värld hur mycket du vill.

      Alexander du som gillar vetenskapliga bevis måste tycka om de 2 videorna som jag har lagt upp lite längre ner.

      Jag ser att de till och med finns på 2 ställen.

      Det skulle hur som helst vara kul att få höra din kommentar om dem.

    • Alexander du skriver ”Jag har sagt det förut – eftersom homeopati, sett ut strikt vetenskaplig synvinkel, är helt orimlig,”. Då blir min fråga: orimlig för vem?
     Jag är då öppen för att det finns saker i vår omvärld som vi inte har en aning om hur de fungerar. Du verkar ha låst dig vid att homeopatin inte ska fungera.

     • Alexander Lisinski says:

      Nej. Vetenskapen motsäger homeopatin, genom att homeopatin går emot ett enormt antal tidigare observationer och uträkningar. Det är inte mitt fel, jag säger bara hur situationen ser ut.

     • marianne says:

      Det verkar finnas ett starkt samband mellan ekonomiska intressen och vad vetenskapen säger sig veta angående homeopati.
      Säkerhetsregler angående forskning garanterar inte någon säker sanning.
      Den mänskliga faktorn har mer eller mindre stor inverkan på flera nivåer i forskningsutförandet. Ett mer tillåtande forskingsklimat angående homeopati och större intresse av hur homeopatmedel skulle kunna komma till nytta torde ge andra forskningsresultat.

 13. William says:

  Ronny dit idiot vett du inte hur en VETENSKAPLIG terori upkommer? de e inte magiska skojeri som er utan enkla antagande och många obsarvationer och uträkningar. txp Einsteins general relativatets terori han hade ett antaganden inget kan färdas snabare än ljus så om du håller med att inget kan färdas snabbare än ljus håller du med hans terori.

  • @William, Antar att första meningen, ska vara ”din idiot” eller, men undvik kalla folk för sådant.

   Du är ny på den här tråden? och jag har på senare tid sluppit censurera bort lågvattendebattinlägg alltså inlägg med personliga påhopp. Men jag kommer inte tveka en sekund att börja igen, om det skulle behövas. så håll dig i skinnet, är du bussig.

   • Alexander Lisinski says:

    Du censurerade då inte inlägg som var personliga påhopp på mig, din meningsmotståndare. Lågt.

    • Är det någon som har kallat dig för idiot här på forumet, så ber jag om ursäkt om jag har missat att censurera. Det är klart att det gäller bägge sidorna. Men jag tycker att debatten har varit ganska sansad hittills. Det har faktiskt förts debatt här, vad jag kan se.

    • marianne says:

     I slutet av 1800-talet varnade hydroterapikunniga läkare för fritt badande. Nu varnar VoF-anhängare för naturmedel. Utvecklingen går vidare trots att likartade fenomen upprepas i historien. Tragiskt är ändå att judar förföljdes på 30- och 40-talen och att nu homeopater utsätts för respektlösa attacker mot sin verksamhet.

     • Alexander Lisinski says:

      Heh, det finns ’en del’ betydande skillnader mellan judeförföljelsen och argumentationen mot homeopater… Revidera inte historien.

     • Grinolle Grankvist says:

      Likheten ligger i förföljelsen och även vilka som ligger bakom.

      Det är den globala makteliten som både förföljde judar, förgiftar oss med läkemedel och nu vill förbjuda kosttillskott med hjälp av puckade eu-regler.

      Det är samma maktelit som stod bakom 11 september där World Trade Center rasade i fritt fall. Två flygplan och tre byggnader rasade ihop, och jag kan berätta att det INTE var muslimer som utförde attentatet.

      Och det är samma elit som nu under förevändningen terroristbekämpning nu försöker ta friheten ifrån oss.

      Det är samma maktelit som har sänkt Grekland ekonomi och som snart kommer skapa en världsdepression när USAs ekonomi kommer att krascha.

      Och det är samma maktelit som sakta men säkert ska reglera maten och kosttillskotten med hjälp av Codex Alimentarius. EUs örtdirektiv var ett led i den riktningen. Se video som visar Codex Alimentarius i sin nakna sanlöshet: http://video.google.com/videoplay?docid=-5266884912495233634

      Enligt Codex Alimentarius kommer allt bli förbudet som inte är tillåtet. Och det som är tillåtet är endast det som är registrerat.

     • Apropå World Trade center. Här kommer ett intressant TV inslag, det är Danska nyheterna samt ett danskt morron program.

      http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o

      Här förklaras det lite mer.

     • Alexander Lisinski says:

      Jag väntade på 9/11-konspirationen. Tack Grinolle, utöver att du bevisat Godwins lag, har du nu lärt mig mycket om den globala makteliten. Du har givetvis inga bevis för någonting du säger, eftersom makteliten förstörde dem. Dock brukar väl (vi?) judar ingå i den globala makteliten. Lite konstigt att förfölja sig själv, det måste vara läkemedelsutlöst paranoia.

      Registrering och regulationer är till för patientsäkerheten, trodde jag först, men nu ser jag att det är makteliten som vill försätta oss i falsk trygghet och slutgiltigt förgöra mänskligheten genom att utrota örtmedicinen. Ack och ve.

     • Apropå World Trade center. Här kommer ett intressant TV inslag, det är Danska nyheterna samt ett danskt morron program.

      http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o

      Här förklaras det lite mer.

     • Grinolle Grankvist says:

      Lisinski, alla judar ingår inte i makteliten. Bara en liten elit av judar ingår där, sionisterna.

      Övriga judar är lurade av sionisterna. Sionisterna använder övriga judar som brickor i sitt smutsiga spel och inbillar judarna att de är offer och de spelar sina roller väl.

      Men kanske är det slut med det snart. Israelerna är tydligen också missnöjda med politiken, tycker att de inte får någonting kvar av kakan. Allt för mycket pengar går åt till att ”skydda Israel mot fientligt inställda terrorister och grannländer” och nu protesterar israelerna.

      Har du sett den här videon?
      http://folkvet.nu/2011/08/israelerna-protesterar-over-hoga-levnadomkostnader/

     • Alexander du som gillar vetenskapliga bevis måste i sådana fall tycka om de 2 videorna som jag lade upp.
      Det skulle i alla fall vara kul att få höra din kommentar om dem.

      Jag ser fram emot att höra vad du har att säga om dem.

     • marianne says:

      Jag håller med dig Alexander att det finns betydande skillnader mellan nazisternas judeförföljelser och VoFs homeopatangrepp. Men jag tycker det finns tydliga tendenser som är viktigt att uppmärksamma.
      Att ta på sig ansvaret att envetet svartmåla homeopatin måste ha någon underliggande orsak.

     • Alexander Lisinski says:

      Ronny, än en gång tvingas jag ifrågasätta om du verkligen läst böckerna i vetenskapsteori du hävdat att du har i din ägo.

      Ett vetenskapligt bevis framkommer genom prövning i lämpliga miljöer. En hypotes skall kunna prövas, eller förkastas.

      Dina videor är säkerligen intressanta för dem som är intresserade av alternativa teorier kring 9/11. Men de har inte mycket med vetenskap att göra, och väldigt lite med homeopati, vilket jag trodde diskuterades här. Jag har heller ingen särskild kunskap i byggnadskonst eller sprängmedel, så mer än så har jag inte att säga.

     • Alexander jag ville bara visa dig att 11 september inte är en konspiration. Här finns ju vetenskapliga bevis och Nils Harrit är inte den enda som har visat det. Vad jag ville visa med de här 2 videorna är att vad myndighetspersoner, auktoriteter och teorier säger behöver inte vara verklighet. Att bara lyssna till auktoriteter anser jag vara farligt eftersom man då lätt kan bli vilseledd. Nils Harrit har gjort testerna på Köpenhamns universitet och bevisat att myndigheterna har skapat en konspirationsteori som sen en stor del av befolkningen har gått på. Det är lätt att gå på vad myndighets personer eller vad auktoriteter säger om man inte är uppmärksam. VoF har själva försökt skapa en konspiration som visar att homeopati är placebo.

 14. Homeopatin fungerar vare sig man vill eller inte därför kommer homeopatin aldrig att försvinna. Om homeopatin mot all förmodan skulle förbjudas så kan man med enkla medel tillverka egna personliga enkelmedel. Hur man tillverkar sådana finns beskrivet i en mängd böcker men jag rekommenderar 2 av dessa vilka är:
  Arthur Braun. Homeopatins metodik.
  Martha M. Christy. Your own perfect medicine.

 15. Run4life says:

  Varför inte se Organon paragraf 266 till 271
  Där visar dr Hahnemann hur det går till. Han gjorde ju egna medel.

  • Jag har och jag har läst Organon så jag vet vad Hahnemann skriver. Vad jag menar är att man även har kommit på ett flertal sätt att göra specifika medel som är anpassade till just dig, det är ett slags nosoder. De här medlen är relativt enkla att tillverka och kräver inte någon framställningsprocess i ett laboratorium, man så att säga får urtinkturen direkt. Jag vill inte gå in på vad det är, dels skulle det bli alldeles för långt men det skulle även bli en massa protester från personer som bara vill säga att det inte fungerar utan att först prova. Jag är trött på alla som säger att något inte fungerar utan att själva ha provat det.

 16. Anders om du fortsätter skriver dylika inlägg som är så låga så kommer de med all största säkerhet snart att censureras bort så tänk dig för vad du skriver nästa gång.

  Om du vill leva i din egen lilla drömvärld och inte tro på att homeopati fungerar får du gärna göra det, ingen kommer störa dig där men låt bli att försöka övertyga andra människor om dina åsikter som inte har ett uns av sanning i sig.

  Denna sida är till för att föra en saklig debatt och inte skriva rent nonsens på, tål du inte att höra sanningar så vänd dig till en annan sida!

 17. marianne says:

  Mina jämförelser grundar sig på den osakliga ryktesspridning som sker nu angående homeopatin och som skett och fortfarande sker angående judar.
  Homeopaterna gör stora insatser för att hjälpa människor få bättre hälsa. Judarna är ett duktigt folk som haft stor betydelse både inom vetenskap och ekonomi. Att utpeka homeopater och judar som syndabockar är jag emot.
  Jag har förståelse för om människor i känsla av hotfullhet försöker svartmåla andra för att hävda sig och även tar vetenskapen till hjälp, men det är inget bra sätt.
  Jag undrar om det är liknande fenomen angående utsagor om sionismen som omskrivits här, det finns väl många osmakliga ekonomiska intressen i världen. Jag är inte insatt i världsekonomi respektive fred/konflikt så jag kan ha synpunkter utäver en allmän känsla. Jag har inte heller tagit mig tid att se de filmer som föreslagits.
  Jag väljer att förlita mig på att sunt förnuft och de goda krafterna i världen skall växa starkare. Och jag vill betona att både sjukvård och homeopati gör bra saker och att det inte finns anledning att varna mer för homeopatins nackdelar än sjukvårdens. Rättvisa efterlyses.

 18. Janne! Mariannes svar visar ju att jag hadde rätt!

 19. Hej,

  Jag vill bara nämna att jag skrivit ett ganska långt blogginlägg angående homeopati och vetenskapligt tänkande. På grund av mängden och typen av motfrågor jag fått så kände jag att det var bättre att skriva en lång sammanfattning istället för att dela upp det på en mängd små kommentarer.

  Jag tycker diskussionen är mycket intressant men finner att den är svår att överblicka här. 140 kommentarer, varav de allra flesta inte har något med ursprungsartikeln att göra. Därför hoppas jag att alla som tycker ämnet homeopati och vetenskaplig bevisning/metod är intressant läser mitt inlägg och kommenterar det. Jag hoppas framförallt att någon homeopatiskt kunnig individ kan läsa igenom det jag skrivit då jag misstänker att det kan finnas en del sakfel i min framställning av homeopatin som jag gärna hade fått korrigerade.

  Som sagt, jag tycker ämnet är både intressant och viktigt och hoppas att vi kan fortsätta med diskussionen mer strukturerat där. Jag tänker fortsätta diskussionen här också då det finns en mängd olika andra avknoppningar av diskussionen som jag inte tar upp i mitt inlägg.

  Inlägget hittar ni här:
  http://blog.alsegno.se/2011/08/homeopati-och-vetenskaplig-tankande/

  • Jag har läst litet och direkt vill jag påpeka att potentiering är utspädning och skakning.

   Att bara skriva att medicinen späds ut blir fel. Tyvärr så skriver man så ofta, men det är inte korrekt.

   En potentiering går till så att en droppe av medlet som skall potentieras, tas till en viss mängd vatten och alkohol och skakas 100 ggr. Då har man fått potens 1. Sedan tar man en droppe från den utspädningen och tillsätter samma mängd vatten och alkohol och skakar 100ggr, då har man potens 2 och sedan….osv.

   Att bara späda blir ingen homeopati och att bara skaka blir heller ingen homeopati, utan det måste till både skakning och spädning för att tillverka homeopatisk medicin.

   Så vänligen ändra det i din sammanfattning

   • Tack för detta!

    Jag är på väg till mitt arbete och kommer inte att ha tid att uppdatera inlägget förräns ikväll men jag kommer uppdaterad det då. Jag blir väldigt tacksam om du tar dig tid att läsa igenom hela inlägget.

    • Har nu ändrat texten och hoppas att den därmed ger en mer korrekt beskrivning av homeopati!

     Jag inbjuder återigen alla intresserade, homeopater som skeptiker, att läsa mitt inlägg. Jag har lagt ner mycket tid på att försöka förklara varför jag som ”skeptiker” anser att vissa typer av bevis inte fungerar. Vad som är viktigt när man studerar läkemedelseffekter. Vad placeboeffekten egentligen är etc. etc.

     Jag skall, precis nu, sätta mig och skriva till ett nytt stycke som jag tror kan intressera många. Det står redan mellan raderna i det långa inlägget man kan vinna på att uttryckas i klartext. Vad är min skeptiska alternativhypotes till homeopatins goda resultat. Jag planerar även att skriva om vilken typ av bevisning jag hade krävt för att övertygas om att min alternativa hypotes var inkorrekt och att homeopatins hypotes istället är de korrekta.

     Inlägget hittar ni, som förut, på:

     http://blog.alsegno.se/2011/08/homeopati-och-vetenskaplig-tankande/

     Mvh Ho.Se.

   • Hej Marina,
    I presentationen av ett seminarium med Jeremy Sherr står det att han har gjort en läkemedelsprövning på friska med vätgas (hydrogenium).
    Som kemiingenjör och uppfinnare med mångårig erfarenhet inom produktutveckling är jag naturligtvis brinnande intresserad av, på vilket sätt man upprepade gånger späder och skakar vätgas med vatten och alkohol. Kan och vill Du hjälpa mig vidare? Här skulle det öppna sig en ny dimension för mig. Tack på förhand.

 20. marianne says:

  Inte heller har jag påstått att homeopaterna förföljs. Samtidigt är det okunnigt att kritisera dem för bluff och skvallrande ryktessprida detta i vetenskapens namn.

 21. Så alla vettiga människor inser att homeopatin är bluff. Det innebär att ni är de vettiga människorna och resten är dumma i huvudet. Med andra ord så finns det enbart i Sverige flera hundratusen människor som är dumma i huvudet och ett hundratal som är vettiga.

 22. Med tanke på hur mycket som har sagts fram och tillbaka här så förvånar det mig faktiskt att ingen kommenterat mitt inlägg. Det är långt och tar upp mycket så det borde finnas mycket att kommentera på.

  Marina uttryckte i ett tidigare inlägg att det var ”de vetenskapstroendes” förbannade skyldighet att bidra med våra kunskaper utan att komma med arroganta synpunkter. Jag håller med henne och det är på grund av just detta som jag skrivit ihop det jag gjort.

  Apropå detta så vill jag också återigen be alla kunniga homeopater att läsa och ge mig era synpunkter på åtminstone de homeopatiska aspekterna av min redogörelse. Det vore högeligen onödigt om jag sitter och drar slutsatser om homeopati och vetenskap baserat på felaktiga premisser som enkelt kan åtgärdas.

  http://blog.alsegno.se/2011/08/homeopati-och-vetenskaplig-tankande/

  • Om vatten har minne vet jag ingenting om, däremot har jag sett TV programmet om Dr. Jacques Benveniste och han berättar att James Randi gjorde om laboratoriet till rena dårhuset.
   Själv tror jag inte att lösningen till homeopatin ligger i vattnets minne utan att det handlar om något annat som människan ännu inte har upptäckt.
   Att James Randi överdoserar homeopatiska sömnmedel är rent löjligt alla som är insatta i homeopati vet att det inte går att överdosera en mindre att ta dödliga doser.
   James Randi är den sista person som jag skulle lita på när det gäller vetenskap han är enligt mig endast en pajas.
   Som antropolog vet jag att fältarbete och deltagande observationer är minst lika viktiga som teorier och laboratorietester. Därför anser jag att den stora andel människor som anser sig blivit friska med hjälp av homeopati måste tas på allvar inte förlöjligas.

   • Ronny,

    Har du ens läst mitt inlägg? Att vatten skulle ha ett minne är en metafor, det betyder inte att vatten har ett minne på samma sätt som du och jag har ett minne. Om homeopatins teorier skall kunna fungera så måste det finnas någon mekanism som gör att ämnen som späds i vatten inte blir homeopatiska läkemedel annars hade allt vatten på hela jorden varit kontaminerat av allting eftersom vatten cirkulerar. Detta förklaras av homeopater med att potentiering inte är detsamma som bara spädning. Anledningen till att jag tar upp det är för att belysa de olika tankemodellerna som ligger till grund för de olika sidornas argument.

    Jag förklarade tydligt i mitt inlägg varför Randis överdoser bara övertygar de som redan inte tror på homeopati, återigen, har du ens läst vad jag skrivit?

    Du återkommer till att du är antropolog och att du tycker att fältarbete och deltagande observationer är viktigt. Om du hade läst det jag skrev så hade du insett att det jag föreslår är det som du kallar fältarbete. Om du hade läst det jag skrivit så hade du insett att jag använder teorier endast för att förklara hur vi resonerar. Alla experiment jag föreslår är observationer och fältstudier. Jag föreslår att man provar homeopatiska läkemedel.

    Jag skriver också, ganska långt, om varför man inte bara kan acceptera retrospektiva omdömen som bevis. Det handlar om att man 1.) inte vet förhållandet mellan friska och sjuka och 2.) eftersom man då inte kan vara säker på att det är just de homeopatiska medlen som haft effekt.

    I ärlighetens namn så blir jag upprörd över att du anser det vara vettigt att skriva ett inlägg som det du gör. Du har uppenbarligen inte lagt ner någon tid alls på att försöka ta till dig det jag skrivit. Jag betvivlar högeligen att du ens har läst det mer än att snabbt skumma igenom den första sidan.

    • Det finns en mängd olika sätt att använda homeopatmedel på. Den klassiska använder ett medel i taget. De som använder komplexmedel kan använda ett flertal samtidigt. Sedan finns det nosoder, organmedel samt några andra som inte är så vanliga ännu. Ett flertal homeopater använder sig av samtliga homeopatiska medel som står till buds, Alltså man plockar ut de medel som man anser vara de mest lämpliga och intar de spritt under dagen. Forskningen sker oftast om enkelmedel men man måste komma ihåg att det finns en mängd olika homeopatskolor att följa.
     Jag arbetade själv som homeopat i 20 år och jag använde mig av de medel som jag ansåg vara det bästa, alltså jag ordinerade oftast ett flertal olika homeopatiska produkter.
     Jag har under senare år omskolat mig till antropolog av olika anledningar, dels så ville jag göra något annat under resten av mitt liv och ekonomiskt är det ingen höjdare att vara homeopat som många tror.

     Jag har läst vad potensering kommer av men kommer inte ihåg var jag läste det så jag kan inte lämna någon referens. Potensering kommer av potentiell energi eller lägesenergi vilken uppkommer när man vid potenseringen för potenseringsmedlet upp och ner. Det finns teorier om att man därav tillför potenseringsmedlet någon form av energi. Jag ska vid tillfälle se om jag kan rota fram vilken bok det handlar om, jag kan säga att jag äger ett hundratal böcker om homeopati så det blir inte lätt.

     • Tack! Den här typen av feedback är väldigt värdefull för mig då jag strävar efter att ge en ärlig bild av homeopatins praktik och teori. Jag är en aning osäker på hur jag skall få med det i mitt inlägg utan att behöva skriva om allt men jag skall göra ett försök senare ikväll. Möjligtvis börjar jag med en genomgång av olika behandlingsregimer för att sen fokusera på klassisk homeopati.

      För studierna spelar det antagligen ingen roll vilket upplägg man väljer så länge det hålls konsekvent. Det viktiga är att det enda som skiljer mellan placebogrupper och homeopatigrupper är innehållet i medicinen. En homeopat som vill ordinera ett preparat åt gången kan göra det och patienten får antingen ett homeopatiskt medel eller ett placebo. En terapeut som istället vill ordinera en mängd medel vid ett tillfälle kan så göra och då får patienten antingen alla de medlen eller lika många placebosubstitut.

      Jag har en väldigt basal fråga. Är det potenTIering eller potenSering? Jag har alltid trott att det var potentiera som i ”göra kraftigare” . Är potensering ett specifikt ord för homeopati med någon annan innebörd eller är det bara en felskrivning?

      Stor parentes här: angående potentiell energi så är jag ingen fysiker men anar, löst baserat på gymnasiala kunskaper, att den energi man tillför vid skakning snarare är kinetisk (rörelse) och termisk (värme) än potentiell. Potentiell energi, som termen används inom fysiken, syftar på möjlig energi som ett objekt har på grund av sin placering i ett kraftfält. T.ex. en boll i ett gravitationsfält. En boll hundra meter ovanför jordytan kommer, om inget hindrar den, att ramla ner och omvandla sin potentiella energi till kinetisk energi. På grund av dess position i gravitationsfältet så har den ”potentiell energi” som kan omvandlas till kinetisk energi.

     • Det korrekta ordet är potensering.
      Potentiell energi finns i 2 former: lägesenergi och elastisk energi.
      Det som jag läste om syftade på elastisk energi vilket är den potentiella energi som upplagras i ett elastiskt material när det utsätts för deformation. När man potenserar en vätska (elastiskt material) blir vätskan deformerar varje gång den träffar toppen och botten på potenserings ”verktyget” (flaska, provrör eller vad det är)därav menar man att det upplagras en potentiell energi.

 23. Det finns även människor som inbillar sig att de vet allt och det har jag sett mängder av när det pratas om homeopati. Att vetenskapen inte kan bevisa något som du vill innebär inte automatiskt att det inte fungerar. För mig är riktiga forskare personer som är öppna för nya saker och inte stirrar sig blint på vad man vet idag.

  Hur vet du att det handlar om placebo, Robert Hahn verkar vara av en annan uppfattning. Men du kanske endast vill att homeopati inte ska fungera för att inte din verklighetsuppfattning och trosuppfattning ska gå i småbitar.

 24. Det finns vetenskapliga bevis som visar att homeopati fungerar, det är bara att läsa dem.

  Sedan att tala om för människor som har blivit friska att de har fel, var det mest idiotiska jag har hört idag. Lika idiotiskt som att du tror att människor blir friska från allvarliga kroniska sjukdomar av en placeboeffekt. Och om det nu var en placeboeffekt som botade människan så tycker jag att man ska i större utsträckning använda sig av denna placeboeffekt inom skolmedicinen. Varför gör man inte det då?

  Snacka om vilket lyft för både samhällsekonomin och folkhälsan, så varför använder man sig inte av homeopati inom sjukvården? Folk blir ju bevisat friska, det kan miljontals människor intyga runt världen de som redan har blivit friska av homeopati.

  • Alexander Lisinski says:

   Marina, jag tror verkligen att alla dina frågor besvarats rätt så väl i de tidigare 150 kommentarerna, eller på bloggen som Ho.Se länkade till, eller på science based medicine eller någon av studierna jag länkat till. Även wikipedia har en sammanfattning (med källhänvisningar) som är klart läsvärd och sammanfattar (än en gång) kritiken mot homeopatin.

  • Alexander Lisinski says:

   Tillägg: För att återgå lite till den ursprungliga artikeln – om du tycker att vi bör införa homeopatin i sjukvården med de (mot)bevis som finns idag, bör du rimligen även stödja ”lyckopiller”. Evidensen för lyckopiller, i alla fall för annan depression än lättare, är ju bra mycket bättre än för homeopati. Hur tänker du här?

  • Marina! Jag ber dig, läs mitt blogginlägg det tar upp alla de frågor du ställer!

   Jag hävdar bestämt att det inte är det minsta idiotiskt att hävda att människor blir friska från kroniska sjukdomar av placeboeffekter och jag förklarar varför. Jag förklarar också varför man alltid använder sig av placeboeffekten i alla behandlingar man genomför och varför läkemedel inom skolmedicinen, just på grund av detta, alltid måste visas vara bättre än placebo.

   Jag förklarar också varför man inte kan luta sig enbart på retrospektiv statistik och stora siffror.

   Du skrev förut att det var vår ”förbannade skyldighet” att dela med oss av våra kunskaper men när jag nu gör en tidsmässigt väldigt stor ansats, ca 10 arbetstimmar ligger bakom mitt inlägg, för att göra just detta så bryr du dig inte ens om att läsa det! Jag trodde att det hos er fanns ett genuint intresse av att försöka förstå våra argument men det förefaller som att det inte existerar någon sådan drivkraft överhuvudtaget.

   http://blog.alsegno.se/2011/08/homeopati-och-vetenskaplig-tankande/

   • Jag har två saker att säga till dig:
    Nr 1. Du ojar dig om att jag inte brytt mig om att läsa ditt blogginlägg och saknar ett genuint intresse. Men du har säkert läst mitt senaste inlägg på DH där jag berättade att jag har semester.

    Att läsa ett blogginlägg från en skeptiker som handlar bland annat om placeboeffekten är ingenting jag gör på min semester, så rolligt är det inte att läsa om er vantolkning vad placeboeffekt är. Ni blandar ihop homeopati och placebo och eftersom homeopati inte är placeboeffekt läser jag hellre ditt blogginlägg vid en tidpunkt då jag anser mig ha arbetstid.

    Nr 2. När jag skrev att ni har ”förbannad skyldighet” så syftade jag på att ni ska svara på frågor, när man ställer dem.

    Det var till Lisinski jag skrev det när han inte bevärdigade sig att svara på min fråga vad ”positiv meta-reviews för varje preparat” innebär. Jag fick tjata flera gånger, men vet inte om jag fick något bra svar. Kanske du kan svara på den, rakt och ärligt så man förstår vad han egentligen menade.

    Jag vet att ni skeptiker har som taktik att hela tiden ställa frågor till era motståndare medan ni själva aldrig ska svara på frågor, för ni vill inte komma i svaromål.

    • Nu är det ju så Marina att jag publicerade mitt inlägg (och länkade det härifrån) dagarna innan du tog din semester. Du skummade igenom det och nämnde några felaktigheter enligt homeopatin men verkade inte intresserad av något annat i inlägget.

     Jag är fullt på det klara med att man ibland har dåligt med tid. Dock anser jag det vara väldigt dåligt att, som du gör, skriva:

     ”Sedan att tala om för människor som har blivit friska att de har fel, var det mest idiotiska jag har hört idag. Lika idiotiskt som att du tror att människor blir friska från allvarliga kroniska sjukdomar av en placeboeffekt. Och om det nu var en placeboeffekt som botade människan så tycker jag att man ska i större utsträckning använda sig av denna placeboeffekt inom skolmedicinen. Varför gör man inte det då?

     Snacka om vilket lyft för både samhällsekonomin och folkhälsan, så varför använder man sig inte av homeopati inom sjukvården? Folk blir ju bevisat friska, det kan miljontals människor intyga runt världen de som redan har blivit friska av homeopati.”

     Flera dagar efter att jag länkat, och tipsat dig om, en artikel där jag beskriver exakt de här frågorna.

     Mitt bestämda intryck är att de som kommenterar här inte har något genuint intresse av att ta till er av några synpunkter som skulle kunna motsäga er övertygelse.

     Jag har själv lärt mig mängder om homeopati under min korta tid här och jag har försökt sätta mig in i era metoder och er litteratur. Vad jag själv har skrivit har dock konsekvent antingen knappt lästs eller åtminstone inte förståtts. På grund av detta har jag, uppgivet, bestämt mig för att dra mig tillbaka från debatten då det känns som att ingenting någonsin kan uppnås genom den.

     Vilka frågor har du ställt till mig som jag inte försökt svara på förresten?

    • Positiva meta-reviews är sannolikt en felskrivning från Alexanders sida. Jag antar att du också insåg detta och därför ville ställa honom mot väggen.

     Det han naturligtvis menar, och som alla förstår om man inte medvetet försöker missförstå, är att det skall finnas ett gott bevisläge för att ett preparat har effekt vid ett visst tillstånd (eller som hos er vid en viss samling symtom, hos en viss typ av individ). De tre huvudsakliga typerna av sammanställningar som görs är reviews, meta-analyser och pooled analyses. Antagligen förväxlade bara reviews och meta-analyser.

     Svårare än så var det inte.

    • Att Alexander skrev fel när han skrev ”positiv meta-reviews” är underligt för han skrev samma sak på flera ställen. Man kunde gissa sig till att han menade Meta-analys.
     Det hela får då mig att undra om han överhuvudtaget vet vad han talar om eftersom han hela tiden påpekar hur kassa alla är inklusive Robert Hahn när det gäller medicinska studier.

 25. Anders enligt dig är ju homeopati endast placebo – hur förklarar du då att homeopati fungerar på djur? Du verkar ju vara världsmästare och allvetare inom alla områden så ge mig ett bra svar på detta!

 26. Min katt är en utekatt, han kommer och går som han vill, han äter när han vill för det finns alltid mat till honom. Jag har behandlat honom för skabb med homeopat medel och de försvann ingenting runt katten ändrades så inga yttre faktorer har påverkat det hela. Jag måste varje höst avmaska honom och det gör jag med homeopatmedel och masken försvinner. Kattens liv är väldigt lika dag för dag. Inbillar sig katten att den blir bra eller är det min utstrålning som på något mystiskt sätt får honom frisk. Inbilla mig inte att det är placebo eller att jag gör någon förändring i kattens liv utan att jag märker det.

  • Anders du frågade en gång vad jag hade för utbildning och jag svarade på det.
   Jag är utbildad Antropolog vilket för mig innebar 5½ års studier på universitetet, vilket även innebar studier om medicinsk antropologi. Så jag vill nog påstå att jag har lite kunskaper om mediciner.

   Vad har du för utbildning? Du verkar vara expert på allt.

   Anders ta en titt på de här 2 videorna och säg sedan om det är vetenskapen som har rätt eller om det är myndigheterna som har rätt för båda kan inte ha rätt.
   Än så länge har ingen skeptiker kommenterat dem.
   Det är Danska nyheterna samt ett danskt morron program.

   http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o

   http://www.youtube.com/watch?v=irOj1QYjVvc

   Ser verkligen fram emot vad du har för svar.

  • Jag är inte veterinär eller biolog, faktum är att jag är allergisk mot pälsdjur, så min kunskap inom detta område är bristande. Vad som får mig att tvivla på att det du säger stämmer är att det är lite för bra för att vara sant. Jag antar att vi båda kan enas om att det är har varit svårt för homeopatin att bevisa sin effekt över placebo på människor, ibland har det gått och ibland har det inte gått.

   Om det är så att homeopatisk avmaskning av katter fungerar så bra som du beskriver det (och mask inte är en sjukdom som läker av sig själv) så borde det väl vara en perfekt modellsjukdom att studera? Med så god effekt hade det varit mycket enkelt att uppvisa en stor statistik signifikans. Jag gjorde en snabb sökning på PubMed (databasen med stort D för hälsorelaterade, vetenskapliga artiklar) med termerna ”homeopathy” and (cat or feline).

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%28%22homoeopathy%22%5BAll%20Fields%5D%20OR%20%22homeopathy%22%5BMeSH%20Terms%5D%20OR%20%22homeopathy%22%5BAll%20Fields%5D%29%20AND%20%28%22cat%22%5BAll%20Fields%5D%20%20OR%20%22feline%22%5BAll%20Fields%5D%29&cmd=DetailsSearch

   Men hittade dessvärre inget som kom ens i närheten av detta.

   Eftersom jag inte vet mycket om katter och intestinalparasiter så vill jag gärna också ställa några frågor.

   – Hur vet du att katten har mask (innan du behandlar den). D.v.s hur ser du att katten har mask?
   – Hur vet du att katten inte har mask (efter att du behandlat den).
   – Läker maskinfektioner hos katter ut av sig själva eller är de permanenta?
   – Hur ser sjukdomsförloppet ut hos katter som är maskinfekterade? Är de alltid lika sjuka eller är det periodiskt?
   – Det finns en mängd olika maskinfektioner hos katter. Kan du berätta mer specifikt vilken typ av mask det är din katt får varje år?
   – Behandlar du din katt med samma homeopatiska preparat varje gång?

   Jag är som du vet en skeptisk individ men dock vill jag uppmana dig att, om du upplever att förbättringen på din katt är så tydlig, tipsa någon homeopatiskt öppen forskare om din observation så att man kan utföra en studie med många katter och se om din observation visar sig vara sann.

   • Om du är allergisk varför då inte prova homeopati på dig själv för att få bevis? Finns fortfarande några medel kvar att använda som man kan bota pälsdjurs allergier med. Om du vill lära dig mer om just allergier vad de beror på läs då denna artikel som min zonterapilärare skrivit, tillika klassisk homeopat: http://www.teamhellbergzonterapi.com/uploads/kronikor/2-2001.pdf

    • Hej!

     Anledningen till att jag väljer att inte använda homeopati (eller zonterapi, kraniosakral terapi, akupunktur, reflexologi, magnetterapi, hydroterapi, healing etc. etc.) för att bota min allergi är för att jag inte tror att det fungerar och då känns det dumt att lägga ner pengar på en behandling. För att jag skall börja använda homeopati så krävs det att behandlingarna är vetenskapligt bevisade att fungera annars tänker jag inte spendera mina pengar på dem.

     Det hade varit en sak om jag hade kunnat bidra till kunskapsläget. Om det hade genomförts en studie på homeopati mot allergi så hade jag gladeligen ställt upp.

     Angående din informationsskrift från zonterapeuten. Den innehåller en mängd fantastiska påståenden. Vad innebär t.ex. begreppet oavslutade processer i bindväven och hur vet man att det är de som orsakar allergi?

     De finns tre påståenden i den första artikeln som är väldigt, väldigt kontroversiella. Som motsäger mycket av vår nuvarande kunskap men som författaren bara skriver rakt ut som om de vore en sanning.

     1.) Att vaccinationer skulle orsaka allergier och att de är en ”dödsstöt” för immunförsvaret.

     2.) Att vi har ”fått” barnsjukdomarna för att de har en renande effekt på organismen.

     3.) Det är en ren felaktighet att säga att man tillsätter formaldehyd, kvicksilver och aluminium för att ”vaccincocktailen” skall tålas av kroppen.

     Felaktigheterna fortsätter i artikeln andra och tredje del dock orkar jag inte spalta upp dem. Faktum är att jag till börjar tappa intresset för dessa diskussioner. Det känns som att ni inte är intresserade av att ta till er mina åsikter och föra diskussionen vidare och då känns det meningslöst att lägga ner tid och energi på att förklara varför jag tycker som jag gör om ni ändå inte kommer läsa det som går emot er övertygelse.

   • Man ser det på flera sätt: katten blir smal, pälsen blir sträv men det viktigaste är att man ser masken i avföringen. Allt det här normaliseras när katten blir av med masken inklusive att man inte längre ser någon mask i avföringen.
    Min katt är en utekatt men den går bara på låda inne, när jag har försökt att avvänja den att inte gå på låda så river den mer eller mindre huset. När jag köpte min katt så var den 6 månader och innekatt, av någon anledning som inte jag vet så vill den inte göra sina behov utomhus så jag har haft lådan vara kvar.
    Mask läker inte av sig själv. Homeopatmedlet som jag använder går på alla maskar som katter har. Jag använder samma medel varje gång.
    Ska jag låta någon forskare ta del av vad jag vet så vill jag veta att det inte är en forskare som bara vill förlöjliga homeopatin.
    Vad jag läser på den här sidan som är skrivet av framför allt VoF men även andra skeptiker får mig att misstro allt vad vetenskap är, man dömer ut saker eftersom auktoriteter inte tror att de fungerar. Vetenskap för mig är att vara öppen för nya saker.
    Robert Hahn har ju även visat att skeptiker vrider och vänder på sanningen så att den ska passa dem.

    • Det borde väl inte vara några problem, bara att kontakta någon av de forskare vars rapporter stödjer homeopati. De kan ju åtminstone inte anses dölja positiva resultat för homeopatin.

     Om det du säger stämmer så är det väl ett ypperligt tillfälle att en gång för alla bevisa att homeopatiska läkemedel bevisligen har effekt. Du har en sjukdom som du säger inte läker av sig själv och du har ett preparat som du vet fungerar mot alla maskinfektioner.

     Hur ser masken i avföringen ut? Ser man ägg eller ser man hela maskar?

    • Man kan se hela maskar i avföringen. En gång kräktes han upp levande maskar, jag läste sedan att mask kan gå upp till magsäcken från tarmarna varvid den kräks upp.
     För att kunna göra forskning om just mask så måste man vänta in tills han får det vad man gör sedan vet jag inte, avföringsprov kanske. Att ta en utekatt till ett laboratorium och tro att den ska kunna vistas där under flera veckor går inte. Att undersöka katten på hemmaplan, då kommer skeptiker bara säga att jag manipulerar med testresultatet. Så jag vet inte hur det ska gå till.

 27. Anders du frågade en gång vad jag hade för utbildning och jag svarade på det.
  Jag är utbildad Antropolog vilket för mig innebar 5½ års studier på universitetet, vilket även innebar studier om medicinsk antropologi. Så jag vill nog påstå att jag har lite kunskaper om mediciner.

  Vad har du för utbildning? Du verkar vara expert på allt.

  Anders ta en titt på den videor och säg sedan om det är vetenskapen som har rätt eller om det är myndigheterna som har rätt för båda kan inte ha rätt.
  Än så länge har ingen skeptiker kommenterat det.
  Det är Danska nyheterna.

  http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o

  Ser verkligen fram emot vad du har för svar.

 28. Här blev något fel videorna kom 2 gånger fast lite annorlunda.
  Anders det spelar ingen roll vilka du tittar på bara videorna är i rätt ordning och att jag får höra din kommentar.

 29. Anders – vi lägger ned denna fullkomligt meningslösa diskussion med dig nu. Du har ju redan från början bestämt dig för att homeopati inte fungerar, inte kan fungera, inte vetenskapligt kan bevisas utan allting är Placebo.

  Det spelar ingen som helst roll hur mycket bevis vi än lägger fram så motsäger du bara allt med ordet PLACEBO!

  Du måste ha en otroligt lång utbildning bakom dig som vet och kan förklara allting så otroligt utförligt…

  • Anders fråga mig vad jag hade för utbildning och jag svarade honom när jag sedan frågade honom vilken utbildning han har så svarar han inte. Det får mig att undra om han verkligen vet vad han talar om eller om han bara slänger ur sig en massa meningslösa fraser.

   • Det enda han hittills har sagt som bevis är ordet Placebo så man kan verkligen börja undra vad har för utbildning bakom sig.

    Anders vart har du tagit vägen? Vågar du inte träda fram och svara på frågan?

    • Anders kanske tog helgen ledigt?

     Någon som däremot har försökt att föra diskussionen vidare är jag, dock har du och Ronny och alla andra homeopatiska förespråkare lyst med sin frånvaro på mitt inlägg. Tråkigt, jag hade sett fram emot era kommentarer. Är det så att ni faktiskt håller med mig eller är mitt inlägg bara för långt för att orka läsas igenom?

     http://blog.alsegno.se/2011/08/homeopati-och-vetenskaplig-tankande/

    • marianne says:

     Min vy är intresset för att det även skall finnas naturmedel bla homeopatmedicin att få tag på då jag och andra blir sjuka.
     Så länge ni diskuterar hyfsat respektfullt så har jag inte mycket att tillägga.
     Jag väntar på att forskningsklimatet skall bli mer öppet för de naturliga alternativen. Det skulle varas spännande att få uppleva när någon avslöjar det gåtfulla i homeopatin.

 30. En allmän fråga gällande homeopati. Tanken är att lika botar lika, korrekt? Etanol orsakar fylla och bakfylla. Skall, enligt homeopatin, ett homeopatiskt potentierat läkemedel (potentierad etanol) då kunna bota fylla/bakfylla? Det nämns ofta att homeopatisk behandling måste vara individuellt anpassad eftersom en sjukdom kan ha många olika utlösande faktorer. Men om man medvetet utlöser ett tillstånd t.ex. fylla med alkohol borde det då kunna botas med ett homeopatiskt läkemedel? Som sagt, detta är bara en lösryckt tanke och det är mycket möjligt att det enligt homeopatins idéer inte fungerar. Kan någon homeopat svara på om ni tror att potentierad etanol hade kunnat ”bota” fylla/bakfylla eller inte och varför?

  • Det korrekta ordet är potensering.

   Skriver igen om potensering i fall du missade mitt tidigare inlägg.
   Jag har läst vad potensering kommer av men kommer inte ihåg var jag läste det så jag kan inte lämna någon referens. Potensering kommer av potentiell energi (potentiell energi finns i 2 former: lägesenergi och elastisk energi) inom potensering talar man om elastisk energi vilken uppkommer när man vid potenseringen för potenseringsmedlet upp och ner.
   Elastisk energi är den potentiella energi som upplagras i ett elastiskt material när det utsätts för deformation. När man potenserar en vätska (elastiskt material) blir vätskan deformerar varje gång den träffar toppen och botten på potenserings ”verktyget” (flaska, provrör eller vad det är) därav menar man att det upplagras en potentiell energi. Det finns teorier om att man därav tillför potenseringsmedlet någon form av energi. Jag ska vid tillfälle se om jag kan rota fram vilken bok det handlar om, jag kan säga att jag äger ett hundratal böcker om homeopati så det blir inte lätt.

  • Skriver även här om min katt, det är så rörigt att hitta.
   Man ser det på flera sätt: katten blir smal, pälsen blir sträv men det viktigaste är att man ser masken i avföringen. Allt det här normaliseras när katten blir av med masken inklusive att man inte längre ser någon mask i avföringen.
   Min katt är en utekatt men den går bara på låda inne, när jag har försökt att avvänja den att inte gå på låda så river den mer eller mindre huset. När jag köpte min katt så var den 6 månader och innekatt, av någon anledning som inte jag vet så vill den inte göra sina behov utomhus så jag har haft lådan vara kvar.
   Mask läker inte av sig själv. Homeopatmedlet som jag använder går på alla maskar som katter har. Jag använder samma medel varje gång.
   Ska jag låta någon forskare ta del av vad jag vet så vill jag veta att det inte är en forskare som bara vill förlöjliga homeopatin.
   Vad jag läser på den här sidan som är skrivet av framför allt VoF men även andra skeptiker får mig att misstro allt vad vetenskap är, man dömer ut saker eftersom auktoriteter inte tror att de fungerar. Vetenskap för mig är att vara öppen för nya saker.
   Robert Hahn har ju även visat att skeptiker vrider och vänder på sanningen så att den ska passa dem.

  • Bakfylla är kroppens sätt att avgifta sig och det är en relativt kort tid. Att etanol ska kunna ”bota” bakfylla tror jag inte av den enkla anledningen att alkohol innehåller även andra ämnen såsom kräkmedel, vin innehåller även det olika ämnen varav en del kemikalier men här är det skillnad på rödvin och vitt vin, öl innehåller även det en mängd ämnen. Bakfylla beror på en mängd orsaker men jag såg ett program på TV om alkohol och där sa man att ren sprit endast utspädd med vatten orsakar ingen eller en liten bakfylla allt beroende på mängden man dricker. Bakfylla beror således till största delen av tillsatser och inte alkoholen själv och därför så tror jag inte att det går att bota bakfylla.

  • Bengt Jacobsson says:

   Hej Ho.Se.
   Om du kan få tag på samma spritform, som du dricker, i D12 så kan du bota din bakfylla.
   Jag har läst din blogg och det var för mycket filosoferande för att kunna bemöta sakligt och dessutom är jag ingen forskare. En sak kan jag kommentera och det är din fråga om utspädningen.Du skriver att ju mer av ämnet drycken innehåller ju större effekt har den. Utspädningen beror då på vilken effekt man vill ha, vill jag förgifta någon skall jag naturligtvis ha mycket av giftet men vill jag läka någon skall jag ha litet av ämnet.
   För övrigt undrar jag varför vi skall lägga ner arbete på att bevisa för dig att homeopatska medel fungerar, kan du inte ta till dig det som R. Hahn skriver så är det säkert bortkastad möda om jag skriver något. Kom ihåg att jorden snurrade runt solen innan vetenskapen kunde bevisa det. Jag är säker på att en dag har vetenskapen kommit så långt att den kan visa hur homeopatin fungerar.

 31. Bengt Jacobsson says:

  Jag har inte orkat läsa alla inlägg så jag kanske har missat det men jag tycker att det är konstigt att inte Alexander Lisinski blir motsagd när han påstår att alla homeopater är outbildade och inte vet hur människokroppen fungerar.

  När jag utbildade mig till homeopat gick jag först fyra år på en homeopatskola i Göteborg. I den ingick också en viss skolmedicinsk utbildning. Därefter deltog jag i en treårig kurs i ”Medicin för alternativare” på Uppsala Universitet. I den ingick också att man skulle närvara vid obduktion för att få se hur människokroppen ser ut invändigt. Eftersom vi alternativare, till skillnad mot läkare, får betala vår undervisning själva, skedde mycket av undervisningen på korresspondans med närvaro vissa helger och en vecka på sommaren, så att vi skulle kunna försörja oss med arbete. Dessutom har jag ett medicinskt bibliotek hemma.

  Det är sant att läkarnas utbildning är bättre eftersom de studerar på heltid men vad har de för nytta av det när de inte har läkemedel som läker sjukdomar utan bara lindrar symptomen. De enda sjukdomar, som läkemedelsindustrin är intresserad av att bota är cancer för annars dör patienten och de kan inte tjäna mera pengar på den. De botar också infektioner men nu är så många bakterier resistenta mot antibiotika så snart går inte det. Då får vi använda homeopati.

  Nu skall jag berätta en historia från verkliga livet, till skillnad från den drömtillvaro som Alexander tycks befinna sig i. För ungefär tjugo år sedan hjälpte jag, med homeopatisk behandling, en ung kvinna att bli fri från vissa problem. Nu bor i USA och är utbildad, praktiserande läkare och är gift med en läkare.

  Under besök i Sverige i sommar kom hon till mig, trots att jag pensionerade mig för nio år sedan, och ville att jag skulle behandla hennes dotter. Flickan hade, efter vaccination, fått psoriasliknande utslag på kroppen och varken hon, hennes make eller någon annan läkare i USA hade lyckats få bort dem. Jag blev naturligtvis glad över att hon kom i håg mig och hade så stort förtroende för homeopatin så att hon ville att jag skulle behandla hennes dotter. Efter samtal och undersökning skrev jag ut ett par lämpliga medel som flickan skulle ta två månader och jag tror att de skall hjälpa henne. När jag var aktiv hade jag mycket goda resultat med behandling av psoriasis som ju betraktas som obotlig sjukdom.

  Det finns en f. d. VD för ett läkemedelsföretag som reser världen runt och berättar om hur de företagen beter sig. Tyvärr kommer jag inte ihåg vad han heter men kanske någon, som läser det här, kan hänvisa till hans hemsida.

  • Alexander Lisinski är bara en papegoja som upprepar vad akademiska auktoriteter säger. det är mycket viktigare att se verkligheten som den är än att blint bara tro på vad auktoriteter säger.
   Vilken före detta VD för ett läkemedelsföretag som reser världen runt och berättar om hur de företagen beter sig är, kanske John Virapen eller Peter Rost. Båda är före detta anställda vid läkemedelsföretag.

   Här är en länk till John Virapen.

   http://dagenshomeopati.se/2011/05/12/tidigare-chef-for-lakemedelsbolag-lakemedelsindustrin-struntar-folks-halsa/

   • marianne says:

    Vi är nog alla mer eller mindre papegojor, skolade i vad vetenskapen vill att vi skall veta.
    Ju mer verkligheten kommer ikapp oss, ju större betydlse bör alla olika sorters kunskaper få för att kunna bygga en mer hållbar utveckling.

   • Alexander Lisinski says:

    Tack för det personliga påhoppet, Ronny! Du är en desillusionerad konspirationsteoretiker med allvarligt dålig vetenskapssyn.

    Jag citerar folk. Att citera är att upprepa, mycket riktigt, och sådant bör ingå i vetenskapliga diskussioner. Du hittar på, eller lyckas ibland länka till någon tveksam pseudo-auktoritet.

    • Anders både John Virapen och Peter Rost är före detta anställda vid läkemedelsföretag. Men det verkar som om du tror att alla som talar illa om läkemedelsbolagen är konspirationsteoretiker. Vad kallar man då personer som går på läkemedelsbolagens konspirationer? Jag citerar både personer och böcker samt med länkar men ingenting av det duger för dig för allt som jag har att säga är pseudo-vetenskap.

     Ta en titt på den videon och säg sedan om det är forskarna som har rätt eller om det är myndigheterna som har rätt för båda kan inte ha rätt.
     Än så länge har ingen skeptiker kommenterat det.
     Det är Danska nyheterna.

     http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o

     Ser verkligen fram emot vad du har för svar. Är det forskarna eller är det myndigheterna som är de som skapar konspirationer.
     Vill du inte tala om för mig vilket det är så får jag väl dra slutsatsen att du inte vill se verkligheten som den är.

    • Alexander Lisinski jag har bett dig tidigare titta på videon och svara på om det är det forskarna eller är det myndigheterna som är de som skapar konspirationer. Men även du vill inte svara på den här frågan trots att du verkar veta allt.

     Det är Danska nyheterna.

     http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o

     Än så länge har ingen skeptiker kommenterat det så det vore bra om du kunde så att jag får svar på frågan.

     • Alexander Lisinski says:

      Ronny, jag har redan kommenterat din spännande video. Vad den har med homeopati att göra förstår jag fortfarande inte. Vill du odla en av dina alternativa teorier på en annan är du långt, långt ute.

     • Du har överhuvudtaget inte kommenterat om det är forskarna som har rätt eller om det är myndigheterna som har rätt. Det här är inte en alternativ teori utan verklighet. Den här videon speglar hur makthavare vilseleder oss. Jag förstår att du är rädd för att tala om vilken av dem som har rätt eftersom det då skulle visa att du har fel i det mesta som du säger.

     • Jag kan kommentera.

      Ronny, din världsbild är för enkel och du gör ett fundamentalt logiskt misstag. Det du gör är en variant på ett argumentationsfel som kallas ”falsk dikotomi” och innebär att du försöker sätta upp situationen som om det bara fanns två val:

      1.) Antingen har forskarna rätt. D.v.s. det var inte bara själva flygplanen som gjorde att World Trade Center kollapsade utan någon hade också placerat ut sprängämne.

      2.) Antingen har myndigheterna rätt och det var bara flygplanens fel.

      Men det här är inte de två enda två valen som finns för det handlar inte om att forskarvärlden gemensamt har gått ut och hävdar att det är en konspiration och att de enda som säger emot dem är myndigheterna. Du länkar en video till en enskild danska forskare och du tar hans hypotes som absolut sanning bara för att han säger att han har funnit ett ”experimentellt sprängämne” i rester från WTC.

      Niels Harrit är inte den ende forskaren i världen. Han är inte heller den ende, men han är en av relativt få vetenskapsmän, som driver linjen att det ligger en konspiration bakom 9/11. Majoriteten av forskarvärlden står dock inte bakom honom, de allra flesta tror inte på en konspiration och därför handlar det inte om ett val mellan forskare och myndigheter utan om ett val mellan vilka forskare man skall tro på.

      Är det omöjligt att 9/11 är en konspiration? Nej! Är det omöjligt att Niels Harrit funnit tecken på att det skett en kontrollerad explosion i 9/11? Nej!

      Men är det troligt? Harrit är för övrigt också underligt felinformerad när han påstår att det inte genomförts några undersökningar. Huruvida det genomförts en brottsplatsundersökning av polisen är jag inte medveten om men däremot har flera oberoende team av ingenjörer och forskare varit på plats bland annat NIST (http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/).

      En snabb googling på Niels Harrit eller nanothermite ger dig också en mängd information om alternativa tolkningar av Harrits hypotes. Dessa alternativa tolkningar kommer alltså inte från myndigheterna utan från andra forskare och lekmän. T.ex. http://www.debunking911.com/moltensteel.htm

      Slutligen Ronny, att du ser en video i Dansk frukost-tv där en enskild forskare säger att han funnit bevis för att 9/11 var en konspiration, sväljer detta med hull och hår och sen profeterar ut det som något slags vingligt bevis på att myndigheterna inte går att lita på säger en del om din inställning till källkritik och information. Du för inte ens ett resonemang kring alternativa teorier utan försöker reducera det till att antingen tro på forskarna eller myndigheterna vilket alltså är helt fel. Ingen sån ”med dem eller mot dem”-situation existerar eftersom forskarvärlden inte talar med en röst.

  • Här är en länk till Peter Rost.

   http://www.talarforum.se/peter.rost

  • marianne says:

   Det är tydligen så att makthavarnas tro mycket starkt vill reglera vilken vård vi får mot ohälsa.
   I sin konsekvens offras sannolikt år av människoliv för att viss ekonomi i vårt samhälle skall fungera.
   Tur att allt fler blir medvetna om alternativen.

  • Alexander Lisinski says:

   Du har nog missat en del av diskussionen, ja. Men jag har inte påstått att samtliga homeopater är outbildade, däremot kanske att vem som helst får kalla sig homeopat, då det inte är en skyddad titel, och därav finns ingenting i titeln som säger att man har medicinsk kunskap. Det är helt sant att många homeopater har högskoleutbildning, jag känner dock inte till någonting om innehållet eller kraven som ställs.

   Jag gratulerar dig även till att ha botat sjukdomar som även kunnat botas med placebo.

   • Grinolle Grankvist says:

    Alexander Lisinski, vilka sjukdomar menar du då? Som även hade kunnat botas med placebo?

    • Alexander Lisinski says:

     Placebo fungerar olika på olika sjukdomar – läs Ho.Ses inlägg så lär du dig mer. Jag är fortfarande av den bestämda, men vid motbevis något mer öppna åsikten att homeopati fungerar lika bra som placebo och att samtliga sjukdomar som ”botas” med homeopati botas med placebo.

     • Grinolle Grankvist says:

      Jag frågade dig, vilka sjukdomar som kan botas med placebo och jag vill ha ett svar av dig och inte hänvisning att läsa en krånglig lång blogg som i alla fall inte säger någonting.

      Så sluta slingra dig och svara på frågan. istället.
      Eller kanske det är du som är Ho. Se?

     • Nej, det är jag som är Ho.Se.

      Sjukdomar som svarar på placebobehandling:

      – I princip alla smärttillstånd (fibromyalgi, postoperativ smärta, angina pectoris etc. etc.)
      – Astma
      – Allergier
      – Reumatoid arthrit
      – Panikångest
      – Depression
      – Psoriasis
      – Sömnstörningar
      – Social fobi

      Etc. etc. etc. etc.

      Nu antar jag att du antagligen kommer att hänga upp dig på ordet bota eftersom det verkar som att det har en speciell signifikans för homeopatiförespråkarna. För att förekomma dig så berättar jag redan nu att durationen av placebobehandlingen varierar, i somliga sjukdomar speciellt sådana som går i skov så behandlas skovet och sjukdomen uppkommer inte igen. I somliga andra håller effekten i allt från veckor till månader. Om du nu tänker fortsätta argumentationen och hävda att homeopati gör folk ”genuint friska” och att du känner någon som blev botad från sin psoriasis för 14år sedan och sen aldrig fått ett återfall så ber jag om studier med långtidsuppföljning för att påvisa detta tack!

      Att du anser att blogginlägget inte säger något gör mig än mer övertygad om att den här diskussionen är ett sisyfosarbete. Eftersom du nu fått svar på din fråga så hoppas jag att du av vänlighet kan svara på en motfråga. Vad i bloggen är det som inte säger någonting? Är det avsnittet om placebo-change effekter? Är det förklaringen av hur en bra studie ser ut? Är det förklaringen till varför man inte kan ta retrospektiva studier som bevis? Är det resonemanget kring homeopater och skeptikers tankemodeller? Vad är det du inte förstår Grinolle?

     • marianne says:

      Härligt att placebo fungerar så bra, då behövs varken psykofarmaka, cortison eller andra kraftmedel för att bota alla åkommor som Ho.Se räkar upp.
      Placebo måste vara den optimala lösningen, människans egen självläkningskraft. Här borde stora forskarinsatser göras för att hitta olika sätt att framkalla placeboeffekt.
      Kanske homeopatin har just de finurliga resurser som behövs för att framkalla placebo, som att trycka på rätta knappen för att få igång självläkningsprocessen.
      Tänk om placebofokus kunde befria oss från den enorma läkemedelskonsumtion vi i dagsläget har.
      Foskning behöver också göras på hur vi på bästa sätt kan hjälpa kroppen hantera miljögifter, se artikel i SvD idag. Placeboeffekten är nog värdefull att framkalla även för att få kroppen att rena sig.

     • Driver du med mig Marianne eller förstår du inte procent? Jag har försökt förklara det här gång efter gång…

      http://blog.alsegno.se/2011/08/homeopati-och-vetenskaplig-tankande/#vad

      En del människor svarar på behandling med placebo och blir bättre. Hur många varierar från sjukdom till sjukdom. För depression kanske ca 30-40%.

      Preparat inom skolmedicinen har visats fungera BÄTTRE än placebo. FLER människor blir friska av preparat som godkännts inom skolmedicinen. Att FLER människor blir BÄTTRE är kravet på att ett preparat skall godkännas. För depression kanske siffran är 40-50% istället för 30-40%. Om vi räknar på en miljon människor så innebär det i genomsnitt att 100 000 människor FLER blir friska av skolmedicinska läkemedel än av placebo.

      Placeboeffekten botar många. Skolmedicinen botar ÄNNU FLER!

    • marianne says:

     På djupaste allvar försöker jag ge vinklingar för att inspirera till framtida förbättringar.
     Även om andelen som svarar på skolmedicinsk behandling statistiskt kan presenters vara högre än placeboeffekt, så ser placebomöjligheten mycket lockande ut.
     Om man ser på behandlingsresultaten på längre sikt och i större bredd av aspekter så antar jag att statistiken inte skulle bli gynnsam för skolmedicinsk symtomatisk behandling. Jag tänker då på återfall, läkemedelsberoende, läkemedelsmissbruk, skattemedelsbelastning, biverkningsfrekvens mm.
     Att lära kroppen att så mycket som möjligt bemästra ohälsa på egen hand borde vara en självklar målsättning in om hälso- och sjukvård.
     Eftersom miljögifter anses av flera forskare vara mänsklighetens största hot förväntar jag mig även angående detta problem en hållbar strategi inom hälso- och sjukvården som inte bara kortsiktigt behandlar symtom.

     • Det finns en dokumentär som är väldigt sevärd, vilken heter Food, inc. Den handlade om hur man genom att ta patent på genmanipulerad mat försöker att få monopol på maten som vi ska äta. Att ta patent på mat innebär att ingen annan få odla, sälja eller på annat sätt tjäna pengar på den utan att betala bolagen som äger rättigheterna på just den maten. Man kan ju tycka att det skulle löna sig bättre att odla den mat som finns eftersom det skulle bli billigare än att forska och ta fram mycket dyrare mat. Nu visar det sig att genom att få ett monopol så betalar sig både forskningen och framställningen av den genmanipulerade maten flera gånger om. Detsamma gäller läkemedelsindustrin, genom att få monopol på läkemedel genom patenträttigheter så betalar sig forskningen och framställningen flera gånger om. Ett opatenterat läkemedel, oavsett om det är homeopatiskt eller något annat, kan tillverkas av vem som helst utan någon form av tillåtelse från upphovsmannen. Att framställa homeopatiska medel är betydligt billigare men det går inte att få patent på dem så därför så blir det olönsamt i förlängningen jämfört med patenterade läkemedel.

 32. Hans Elvesjö says:

  Att göra försök med utspädda lösningar, inget för en karriärist. Niebers lyckade försök ströks ur rullorna!
  Prof Karen Nieber, Leibzig Univ., ville bevisa att homeopati inte fungerar. Hon menade att det bara kan förklaras med att vara en placeboeffekt. För att förhindra en sådan placeboeffekt placerade hon en råttarm i en näringslösning tillsammans med sensorer för mätning av tarmens kontraktion. Hon lade till ett kontraktionsämne och fick en omedelbar kontraktion. Till lösningen där tarmen var i ett kramptillstånd tillfördes därefter Belladonna D90 (inga molekyler). När detta skedde slutade omedelbart kramperna, vilket också kunde registreras på mätinstrumentet. Hela experimentet utfördes enligt en godkänd försöksmodell, som kallas “acetylcholine-induced contraction of the rat ileum”. Den bygger på artikeln Chang FY, Lee SD et al: Rat gastrointestinal motor responses mediated via activation of neurokinin receptors, J.Gastroenterol Hepatol 1999; 14: 39-45. Försöket har även gjorts av A Cristea från Rumänien med samma resultat (Bastide M (ed). Signals and Images. Kluwer Academic Publishers 1997 161-170)

 33. Detta var en lååång diskussion och ett exempel på vad som sker när två paradigm möts och ingen av parterna vill/kan överge sin ståndpunkt. Det är ju förstås helt rätt att inte överge den innan man blivit överbevisad om motsatsen. Men men, saken är den att det inte finns fel eller rätt här. Det är inte ett antingen eller, utan ett både och, i min värld iaf.

  • Det var en intressant syn på saken. Det huvudsakliga debattämnet har varit homeopati och huruvida det har en effekt utöver placebo och allmänt omhändertagande. Det ena lägret säger med bestämdhet och tyngden av hela deras samlade erfarenhet att det har en egeneffekt. Det andra säger med goda argument som sällan läses och aldrig förstås att det inte är så. Hur kan båda ha rätt?

   • Alexander Lisinski says:

    Det handlar egentligen om hur man tolkar resultat. Det verkar ju som de flesta av oss är någorlunda överens om att evidensbaserad medicin är bra – att studier bör göras på potentiella läkemedel/helande substanser. Däremot uppstår det osämja hur resultaten skall tolkas – att vad som praktiskt taget är vatten faktiskt botar de flesta sjukdomar, eller att positiva resultat skall tolkas med försiktighet, och sannolikt beror på andra faktorer samt fel och normalvariation i vetenskapliga metoder.

    • Hur vet du att det endast är vatten som botar sjukdomar? Är du helt säker på att det inte finns någonting annat där i?
     Du säger att det inte finns bevis för något annat men var finns då bevisen för att det bara är placebo och ingenting annat?

  • marianne says:

   Ett så klokt inlägg av Olof! Säkert är det så att båda har rätt. Homeopatin har rätt utifrån erfarenheten att ha hjälpt många människor bli friskare. Vetenskapsvärlden försöker få så säkra resultat som möjligt så att inte människor luras.
   Jag tror proplemet ligger dels i att homeopatmedicin kräver bra kunskap för att välja rätt sort till respektive patient annars ses ingen verkan.
   Dessutom finns ett stort problem i att politisk och ekonomisk satsning i flera år lagt ner allra mesta energin på läkemedel som kan tas kontroll på både ekonomiskt och i verkningstydlighet. Detta i kombination med tron på att vård skall bevisas vetenskapligt och att annat inget värde har mer än att förkastas, vilket kommer i konflikt med homeopatin som står på annan grund.
   Äntligen finns mycket som talar för att tron på vetenskapliga metoder och annat behöver vidga sina vyer även inom området hälso- och sjukvård.

  • marianne says:

   Jag tror att intresset för homeopati snart kommer att öka inom läkemedelsforskningen. Sjukvårdskostnaderna skenar, människor blir äldre. Inom andra forskningsgrenar har många forskningsresultat visat tex att mat med naturliga beståndsdelar fungerar bäst i kroppen, att vi belastas av ämnen som olika sorters industritillverkning sprider till miljön mm.
   Mänsklighetens utmaning är att minska vår förstörelse av livsmiljön och ta olika sorters kunskap till hjälp för att klara detta. Gammal beprövad kunskap, förmodar jag, får kraftigt ökat intresse.

   • Problemet är att läkemedelsindustrin inte är intresserade av att folk blir friska, det enda de är intresserade av är att folk ska vara lagom sjuka och konsumera så mycket läkemedel som möjligt utan att krascha så de kan tjäna så mycket pengar som möjligt. När folk dessutom blir friska på naturliga sätt (vilket är det enda sättet att bli genuint frisk) så motarbetas det på alla tänkbara sätt.

    Skolmedicinen har en viktig funktion vid de flesta typer av akutsjukvård, om de istället skulle koncentrera sig på den delen och lämna över det andra till den alternativa skulle folk bli mycket friskare och samhället skulle spara enorma summor varje år som skulle kunna användas till betydligt bättre saker.

    Pengar och den makt som de har är kanske den allra största orsaken till hur samhället ser ut idag.

 34. Läkemedelsbolagen är rädda om sin enorma penningvinst, forskare är rädda om sina anslag och läkare är rädda att petas ner från sin pedistal därför får ingen komma i närheten av deras område. Allt handlar bara om pengar och prestige och i slutändan kommer de sjuka i kläm.

  • marianne says:

   Jo jag förstår att läkemedelsföretagen har ett järngrepp på sjukvård och politik. Dilemmat är att de som fattar beslut sällan själva har erfarenhet av att vara svårt långtidssjuka. Personlig erfarenhet är enormt viktig för förståelsen, hur mycket vetenskapen än förklarar. Jag vägrar ändå ge upp hoppet på att läkemedelsindustrin inte skall få kål på homeopatin innan insikt nås, kanske om att homeopatin ligger långt före sin tid i vetenskaplighet.

   • Bengt Jacobsson says:

    Det finns en kraft som genomsyrar all materia. Jag kan inte påminna mig att jag har sett någon vetenskaplig förklaring på den och jag skulla vilja att någon från V&F kunde vetenskapligt förklara vad det är som gör att människan lever, känner och tänker. Strax efter döden är människokroppen den samma, kemiskt och fysiskt sett, men den kan inte leva, känna eller tänka. Vad är det som har lämnat den? Det är ingenting som väger något men ändå starkt nog att hålla kroppen igång och förhindra att förmultning inträder. Vi är födda in i den kraften och lever i den så vi märker den inte och tänker inte på att den finns förrän någon människa dör.
    Den kraften är oerhört stark, den håller universum igång, förhindrar att jorden, och all materia, sönderfaller till stoft. Det är kanske den kraften som frigöres och förstärkes vid potensieringen och ger homeopatmedeln en läkande kraft. Eftersom den kraften inte ännu kan vetenskapligt bevisas så ligger homeopatin långt före vetenskapens nuvarande ståndpunkt.

 35. Hans Elvesjö says:

  LONDON KOLERA 1854
  Diarréfall (form A) och kolerafall (form B) samt dödligheten
  Källa: Medical Council, House of Commons 1854-1855
  Källa. ME Dean, The Trails of Homeopathy 2006

  Homeopatiskt sjukhus
  Antal Döda %
  Form A
  Steg 1-2 481 1 0,2
  Form B
  Steg 3-5 87 16 18,4
  Steg 4-5 48 16 33.3

  Allopatiskt sjukhus
  Antal Döda %
  Form A
  Steg 1-2 17460 109 0,6
  Form B
  Steg 3-5 3188 1467 46,0
  Steg 4-5 2672 1653 61,9

  Denna jämförelse visar att homeopatin har betydligt mindre antal dödsfall än allopatin.

  • Alexander Lisinski says:

   Oj! Riktig vetenskap här, minsann!

   Om jag tolkar din statistik rätt, hade det homeopatiska sjukhuset 481 patienter totalt, medan det riktiga sjukhuset hade 17460. Känner du till någonting om hur kolera smittar, och tror du möjligtvis att trängseln kan ha påverkat?

  • Fantastiskt! Har du någon jämförelse som inte är över 150år gammal?

   Fun facts:
   Om du måste välja mellan pest och kolera, välj kolera! Kolera är nämligen inte en destruktiv sjukdom; den förstör ingen vävnad. Sjukdomen orsakas av bakterien vibrio cholera. Bakterien skickar ut koleratoxin som tas upp av cellerna i tarmväggen. Väl därinne så aktiveras toxinet och påverkar cellens interna processer så att den börjar skicka ut stora mängder vatten och osmotiskt aktiva ämnen (ämnen som drar till sig vatten). Detta orsakar en kraftig, vattnig diarré som snabbt leder till uttorkning om inte patienten får tillräckligt med vätska. Dock orsakar det ingen direkt skada, d.v.s. inga sår, och läker snabbt om bakterien försvinner. De patienter som dör, de dör av vätskebrist och intorkning.

   Kroppens immunförsvar kan i de allra
   flesta fall döda av kolerabakterien och därför ges inte antibiotika annat än i de allra svåraste fallen.

   Om kolera inte behandlas leder den till döden i ca 20-50% av fallen. Om kolera behandlas – med vätskeersättning (ja det är så det behandlas i skolmedicinen idag) och i mycket svåra fall antibiotika – så sjunker dödligheten till ca 1% under optimala vårdförhållanden.

   ——————
   LONDON KOLERA 1854, KOLERA NUTID
   Kolerafall (form B) samt dödligheten
   Källa: Medical Council, House of Commons 1854-1855
   Källa. WHO

   Homeopatiskt sjukhus
   Antal Döda %
   Form B
   Steg 3-5 87 16 18,4
   Steg 4-5 48 16 33.3

   Sammanlagt 3207 döda av 13532 (23,7%)

   Modern sjukvård 2009 (ffa i tredje världen)

   Sammanlagt: Nästan 5000 av 221 226 (2.24%)
   Denna jämförelse visar att homeopatin har betydligt fler antal dödsfall än allopatin.

   Källa: http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/cholera/en/index.html

   —————-

   Eller vänta nu? Är det något fel med den här jämförelsen? Det kanske inte är riktigt rättvist att jämföra homeopatin av då med homeopatin av nu? Homeopatin måste väl ha utvecklats något enormt under de senaste 150åren?

   Nej det var just det, den har väl inte utvecklats sådär jättemycket om jag har förstått det korrekt. Det kanske var det att någon förstod att man kunde ge per oral vätskeersättning i form av höghaltig glukoslösning som ledde till att dödligheten sjönk så kraftigt? Undrar vad han var utbildad till? Homeopat? Läkare?

   Tror ni aktiva homeopater här på sidan att man botade kolera med homeopatiska läkemedel i London 1854 och fick en genomsnittlig dödlighet på 23,7% när vi idag ligger nere på 2,24% alla länder sammanlagt med hjälp av vätskeersättning (och i sällsynta fall antibiotika)?

 36. Alexander Lisinski, Ho.Se. och alla ni andra skeptiker. Ingen på den här sidan förutom ni lyssnar på era löjliga argument. Vi andra lever i verkligheten där människor blir friska av homeopatiska mediciner. Vi har förmodligen alla varit med om vad som händer vid en homeopatisk behandling. Jag kan nog säga att det har ingen av er varit, vad ger er då rätten att säga att det som vi har varit med om och även sett är inbillning? Homeopatin måste vara enastående eftersom den har lyckats göra människor friska med hjälp av placebo under 200 år, det finns ingen terapi av något slag som har lyckats med det. Ni har noll erfarenhet av homeopati ändå beter ni er som om ni är världsbäst på homeopatiska mediciner. Ni talar om någonting som ni inte vet någonting om förutom att det matematiskt inte ska fungera. Om man ska uttala sig om homeopati på det viset som ni gör så borde ni först skaffa er en ordentlig homeopatisk utbildning och sedan mängder med erfarenhet så att ni åtminstone vet vad ni pratar om. Ni talar bara om siffror och teorier men ingenting om verkligheten förutom att allt bara är placebo och inbillning. Det har det kommit fram en mängd nya homeopatiska medel (enkelmedel, komplexmedel, nosoder, organmedel, isopathic osv.) som inte existerade för bara 50 år sedan men det vet väl ni eftersom ni vet allt.
  Jorden var inte platt trots att skeptiker mördade människor som sa så. Homeopatin fungerar trots att skeptiker säger något annat.

 37. Hans Elvesjö says:

  Man kan inte jämföra dåtid med nutid.
  Undersökningen avser kolera i London 1854.
  De homeopatiska medel som Hahnemann använde för att bota kolera var framför allt Camphor, Cuprum och Veraturm alb. Dessa medel har framgångsrikt används av hans efterföljare.

  • My point exactly Hans! Skolmedicinen har utvecklats sedan dess, ingen har väl hävdat att skolmedicinen var särskilt bra på att behandla sjukdomar för 150 år sedan?

   Men ärligt, inser du inte det ironiska i att använda en sjukdom där bara vätskeersättning ger en mycket bättre överlevnad än dåtidens homeopati som exempel? Den grundläggande tankemässiga skeptikerkritiken mot homeopati är ju att det bara är vatten.

   • Hur har skolmedicinen utvecklats de senaste 150 åren om man ser medicinskt sett? De har tagit fram mängder med nya mediciner ja men ingen av dem gör ju någon människa genuint frisk. Alla mediciner som skolmedicinen tar fram undertrycker och dämpar ju bara alla symtom. De skapar bara en lång rad kroniska sjukdomar som ska ”botas” med nya mediciner och så är ekorrhjulet i full gång… Homeopatiska läkemedel däremot botar själva grundorsaken så folk blir genuint friska, dvs. de behöver inte några med mediciner mer efter avslutad behandling. Anser du att en människa är frisk när den måste inta mediciner för att inte känna av något symtom?

    • Det känns banalt att ta upp den här diskussionen igen eftersom våra förklaringsmodeller är så olika. Antibiotika, cancer och i princip alla infektionssjukdomar är väl bra exempel på sjukdomar som skolmedicinen under de senaste 150åren har blivit bra på att bota? Anser du att en människa som blivit av med en tuberkulos-, kolera- eller malariainfektion är ”genuint frisk”?

     Jag märker att du konsekvent pratar om att folk blir ”genuint friska” och att det då betyder att de inte behöver ta mer mediciner. Att grundorsaken är åtgärdad. Jag förstår vad du menar men jag tror inte att människor blir genuint friska av homeopati, jag tror att folk blir genuint friska av sig själva. Du utgår från att homeopatiska läkemedel botar själva grundorsaken, jag tror inte att det är så. Mycket längre än så kan vi inte komma gällande homeopati.

     Vad gäller skolmedicinen dock. Anledningen till att skolmedicinen arbetar med att undertrycka symtom eller att tillföra kroppen ämnen den saknar är för att det är det enda vi kan göra. Det är inte en konspiration från läkemedelsföretagens sida. Själva tanken är konspiratorisk, lite lätt naiv och visar på bristande förståelse för forskarvärldens storlek och motivation. Det är nämligen inte läkemedelsföretagen som står för den största mängden forskning som utförs på sjukdomar och läkemedel. Det är personal på universitet och sjukhus världen över. Jag som läkarstudent forskar på depressionssjukdomar och detta helt utan kopplingar till läkemedelsföretagen. Om jag, eller någon kollega, hade funnit ett medel som kunde göra någon ”genuint frisk”. Så hade vi inte förtigit det. Dels så är vi inte onda människor som njuter av lidande, dels så har vi inget att vinna på det men framförallt, för er cyniker, så har vi mycket att förlora på det. Nämligen pengar och ära. Den forskare som kan bidra med något viktigt blir uppmärksammad, belönad och ärad. Nobelpriset är ett bra exempel. Vem skulle inte vilja vinna tio miljoner kronor och bli uppmärksammad världen över samtidigt som man botar miljoner människor? Det är inte det att vi inte vill, det är det att vi inte kan bota många sjukdomar.

     För att exemplifiera. Diabetes typ-I är en sjukdom där kroppens egna produktion av hormonet insulin avstannar. Detta beror på att den celltypen som producerar insulin (beta-celler i bukspottskörteln) dör. Man vet inte exakt hur eller varför men man vet att de dör. En patient utan beta-celler producerar inte insulin och utan insulin så dör du.

     Vi kan inte ännu få kroppen att börja producera insulin igen därför gör vi det enda vi kan. Vi tillför insulin. Man försöker så gott det går att tillföra insulin på ett sätt som motsvarar hur kroppen själv hade producerat det. Men naturligtvis blir det aldrig lika bra. Kort sagt, utan insulin dör du. Vi kan inte få kroppen att producera insulin och därför ger vi insulin. Det är inte ett ondskefullt läkemedelsföretag som ligger bakom detta utan det är helt enkelt så att det är det enda vi kan göra.

     I framtiden finns dock mängder av idéer till terapier som skulle kunna göra folk genuint friska. Man skulle möjligtvis kunna ”vaccinera” bort diabetes typ-I. Av någon anledning så dör cellerna om man kan identifiera de personer som har en risk för att detta skall ske och hindra de cellerna från att dö så har man på ett sätt preventivt botat dem.

     Om cellerna väl dör så kan man istället (och man gör det redan dock ännu ej med fullgoda resultat) transplantera beta-celler från en individ till en annan. Dessa beta-celler kan sen leva vidare och producera insulin som kroppens egna celler hade gjort.

     Jag skrev långt och länge i mitt blogginlägg om vad som hade fått mig att bli övertygad om homeopatins förträfflighet. Dock var det bara en möjlig metod. Något som hade övertygat mig än mer hade varit om det hade funnits någon som helst evidens på att homeopati kunde bota sjukdomar som vi i sjukvården anser vara obotliga. T.ex. diabetes typ-I. Om det funnits bara en handfull patienter som hade återfått sin egna insulinproduktion efter homeopatisk behandling så hade jag trott på det. Dock finns ingen evidens överhuvudtaget åt det hållet.

     Homeopati uppvisar sin effekt på sjukdomar som vi vet är upplevelsestyrda. Där vi vet att patienter blir friska av vilket placebo som helst, där vi vet att patienter blir friska av sig själva, där vi vet att patientens inställning till sjukdomen spelar stor roll för om de blir friska. Det är detta som får mig att tro att det inte har någon effekt annat än att vara en fantastisk miljö för allmänna vårdtips och placeboinduktion.

     • Du skriver följande: Antibiotika, cancer och i princip alla infektionssjukdomar är väl bra exempel på sjukdomar som skolmedicinen under de senaste 150åren har blivit bra på att bota?

      Antibiotika är det en sjukdom? Jag antar att du menar att ni använder Antibiotika mot infektionssjukdomar. Att använda Antibiotika gör ju definitivt ingen människa genuint frisk! Det som händer är att bakterierna och virusen tillfälligt drar sig tillbaka och kommer sedan tillbaka med ännu starkare kraft vilket gör att det ställer till med ännu värre problem för kroppen. Hur många utvecklar inte multiresistenta bakterier efter Antibiotika behandling?? Antibiotika förstör dessutom stora delar av tarmfloran där cirka 80& av vårt immunförsvar finns, hur bra är det? De biverkningar som den medför är väldigt skadliga på lång sikt och inget bra sätt att använda mot infektioner. Det finns många andra bra sätt att stärka immunförsvaret så kroppen själv kan bota infektionen, när kroppen botat infektionen blir man genuint frisk.

      Det var i alla fall väldigt bra att du erkände att det enda ni kan är att undertrycka symtom. Som du säkert sedan kommer upptäcka när du blir färdig läkare sen är att det inte gör någon människa genuint frisk. Det är ungefär som att sopa skiten under mattan, tycker du det är en bra metod?

      Det du måste lära dig och förstå är att man måste understödja naturlig utsöndring och öka energin i organen, öka den inre elden (inflammation och feber)vilka är organismens starkaste läkningsverktyg. Detta kunde och visste läkare förr i tiden men jag antar det inte är något ni får lära er nu!?

      Skolmedicinen har helt enkelt inga verktyg för att höja energin i organen, det är en av orsakerna till att ni inte kan göra folk genuint friska.

      Ni arbetar enbart utefter att se människan ur ett biokemiskt perspektiv, man måste se människan ur ett bioenergetiskt perspektiv för att kunna ge kropp och själ de förutsättningar den behöver för att kunna regenerera sig själv. Energibrist är enligt många den största orsaken till sjukdom och jag är benägen att hålla med om det till stora delar.

      Du skriver även att ni tillför ämnen som kroppen saknar. Vilka naturliga ämnen tillför ni kroppen? Såvitt jag vet arbetar ni bara med farmakologi.

      Så du menar att ni inte samarbetar med läkemedelsindustrin? Ni är inte i konspiration med dem? Då ljuger alltså alla avhoppare från läkemedelsindustrin menar du! Dina argument är så genomskinliga att vem som helst ser rakt igenom dem, allt handlar bara om pengar i skolmedicinens värld och människors hälsa är inte högt i kurs. Skulle ni bry er om människors hälsa så skulle ni vara mycket tacksamma för att vi gör så många människor genuint friska och inte istället motarbeta oss, det skadar både er och oss och inte minst de sjuka som kommer i kläm.

      Angående Diabetes typ 1 så är det ju en sjukdom som ni bestämt att vi inte får behandla. Bara för att ni inte klarar av annat än att ge insulin så betyder inte det att det inte finns andra metoder att kunna få igång kroppens egen insulinproduktion! En sån enkel sak som att gå över till LCHF kost har hjälpt många att bli kvitt sin Diabetes typ 1 för gott men istället så skriver ni bara en massa skit om det.

      Haha ja det förvånar mig inte ett dugg om ni kommer ta fram ett vaccin mot Diabetes, när ska ni lära er och förstå att det enda man kan göra är att rena, stärka och balansera kroppen för att stärka dess immunförsvar så det kan skydda kroppen mot sjukdomar??
      Att spruta in en giftcoctail (med allehanda tungmetaller och annat mycket skadligt för kroppen) rakt in i ett biologiskt system borde väl t.o.m. du förstå att det är mycket riskabelt och skadligt! Hur många drabbas inte varje år av en lång rad vaccinationsskador?

      Jag är inte Homeopat så jag kan inte uttala mig om hur man ev. kan bota Diabetes typ 1 med Homeopati men det är inget som jag tror skulle vara omöjligt. Det är ju inte heller något som man i Sverige får behandla med Homeopati men jag tror säkert att det används med stor framgång i andra länder där det är tillåtet.

      Det är ytterst märkligt hur du som inte har någon som helst utbildning eller kunskap i Homeopati kan stå och påstå att Homeopati endast är Placebo. Hur förklarar du då att djur blir friska av Homeopati? Om Homeopati skulle vara placebo skulle den ha försvunnit lika fort som den kom men nu lever vi i en verklighet där miljontals människor varje år blir genuint friska av Homeopati vare sig du inte vill tro på det eller ej.

      Varför inte prova att gå till en Homeopat själv nästa gång när du blir riktigt sjuk, då kommer du själv att upptäcka att den fungerar! Men det kommer du troligen inte att göra, det vore ju självförnedring om den skulle fungera på dig….

     • Du har fel Janne. Det handlar inte om att stärka den inre elden det handlar om den inre vibrationen av supersträngar inom organismen, eterns och själens kraftfält. Det är detta som farmakologin kan påverka. Farmakologin är det enda som kan påverka detta. Den inre elden som du pratar om har bara negativa effekter, något som redan de gamla Aztekerna visste. Faktum är att resonansfenomen inom supersträngarna påverkas negativt av homeopati och det bidrar till en negativ feedback vid vilket kroniska sjukdomar uppkommer. Det handlar inte om att höja energin i organen som alternativmedicinen felaktigt vill göra, det handlar om att balansera energin utifrån resonansfenomen och detta kan bara skolmedicinen göra. Gamla tiders alternativmedicinare förstod detta men har nu fallit in på villovägar och försöker istället höja organismernas energinivåer vilket alltså är helt fel väg att gå.

      Låter det dumt?

      Det är det också, det här är bara jag som hittar på något rakt upp och ner. Något som inte går att bevisa och något som inte går att bevittna.

      Om vi skall diskutera så måste vi hitta någon form av gemensam grund där vi båda kan enas. T.ex. i att man kan prova ”om” någonting fungerar. Att du berättar om din världsuppfattning och jag sen berättar om min kommer aldrig leda till någonting.

      Det hade varit spännande att konversera direkt med dig någon gång så hade vi sluppit de här långa och meningslösa inläggen där vi bara pratar om varandra.

     • En gång i tiden kunde man behandla cancer, diabetes, barn osv. så länge man inte tog betalt, alltså man gav bort preparaten och tog ingen avgift för sitt arbete. När jag började som homeopat så gick det att behandla allt så länge man inte fick någon form av betalning. Varför man ändrade lagstiftningen vet jag inte men jag vet att det går att bota både cancer, diabetes typ 1, barn osv.

      De som behandlades då blev friska, men enligt Ho.Se var det för att de såg en homeopat!!!!

     • Så du förstår Ho.Se det mesta går att bota med hjälp av homeopatmedel vare sig du vill det eller inte.
      Naturen följer sina egna lagar och struntar helt och hållet i vad du/ni tror.

     • Om du har rätt så är det fantastiskt Ronny. Jag tror dock inte att det stämmer. Jag tror inte att någon diabetes typ-I patient som du behandlat har blivit frisk. Jag tror att du antingen ljuger rakt upp och ner eller att du minns fel.

      Om diabetes typ I hade kunnat botas med homeopati så hade det varit allmänt känt. Det praktiseras homeopati i stora delar av Europa och diabetes är en välkänd sjukdom. Om individer började bli friska från en sjukdom som anses obotlig genom homeopati så hade det uppmärksammats. Det hade varit omöjligt att tiga om det.

      Jag förstår inte hur ni tänker ibland. När artiklar publiceras på den här hemsidan så griper man efter alla halmstrån som finns. En nobelpristagare som talar om kraftiga utspädningar omskrivs som en möjlig vetenskaplig bas för homeopati trots att det han pratar om inte har någon som helst koppling till homeopati. Studier som utförts på kända placeboresponsiva sjukdomar (astma, allergier, etc) refereras som starka bevis. Samtidigt tycker du inte det är konstigt att sjukdomar vars botande hade gett ovedersägliga bevis för homeopatin har lämnats helt outforskade. Förstår du inte hur vansinnigt det låter?

      Om homeopati kunde bota diabetes typ I, en kronisk, livslång och obotlig sjukdom av vilken det finns mängder av patienter, varför finns det inga studier på det? Patienterna finns i stora antal, interventionen kan göras när som helst under ett helt liv och ett antal tillfrisknanden skulle ovedersägligt påvisa att det finns sanning i homeopatin.

      Nej Ronny! Homeopati har funnits i 200år. I modern tid har den kämpat för att visa att den fungerar och du påstår att det går att bota diabetes typ I med hjälp av det utan att någon gör en studie på detta. Förstår du inte hur vansinnigt det låter? Det är att jämföra med någon som vill bevisa för världen att det finns alver genom att visa upp alvspår, alvkläder och alvhår men vägrar att visa alven som han har i sin källare. Det går helt enkelt inte ihop!

      En hel yrkesgrupp kan inte vara så jävla korkad att de missar den här möjligheten.

     • För att förtydliga. Om patienter blir friska från Diabetes typ-I när de tar homeopatiska läkemedel så kan det inte ses som en placeboeffekt. Patienter blir inte friska från diabetes typ-I. Det är därför en studie som visade på tillfrisknanden från diabetes hade varit så stark bevisning.

      Det är ungefär som om homeopati hade kunnat få amputerade människors armar och ben att växa ut igen. Det hade inte gått att hänföra det till en placeboeffekt.

      På denna basis upprepar jag mitt förra konstaterande: Det är omöjligt att en hel yrkeskår är så jävla korkad att de i 200år missar den här uppenbara möjligheten att bevisa sina metoders riktighet.

     • Ho.Se.
      Vi lever idag i ett Sverige där folk blir kraftigt mer och mer kroniskt sjuka, det är ett faktum, den verklighet vi har och lever i idag som varken du eller jag kan förneka. Vi har sjukvårdskostnader som beräknas stiga med 270% fram till år 2040, sjukvårdsköerna blir längre och längre. Folk far väldigt väldigt illa, tycker du på fullaste allvar att skolmedicinen gör ett bra jobb då?

      Vi får ofta nuförtiden folk som kommer till oss med diagnosen ”det här får du lära dig leva med”, de kommer med orden ”nu har jag provat allt – nu står mitt hopp till dig”. Vi får oftast ordning på dem när deras kropp och själ får läka naturligt. Borde man inte då ta sig en funderare på att man inom skolmedicinen är inne på helt fel spår?

      Ni fyller en viktig funktion när det gäller akutsjukvård (för det mesta), vore det inte då bättre att ni skulle koncentrera er på det? Jag tycker personligen det är bäst att göra det man är mest lämpad för och det man kan bäst här i livet.

      Det är intressant att diskutera med dig, du håller ju i alla fall inte ”dörren helt stängd” utan vågar titta ut och se andra infallsvinklar även om du gärna vill stödja dig på de teorier som du läser.

     • Det är mycket som sjukvården anser att de inte kan bota.
      Ta min katt som exempel: Jag avmaskar honom och jag kan säga att mask inte försvinner av sig själv om du nu inte visste det. Jag har botat honom från skabb och skabb försvinner inte heller av sig själv. Om du inte har någon vettig förklaring till hur det här förutom placebo och liknande som inte funkar på djur så tycker jag att du bör ta dig en riktig funderare på vad du anser om homeopati på djur. Jag kan även säga att jag har behandlat mängder av katter, hundar och hästar och det har fungerat varje gång.

      När det gäller cancer, diabetes och liknande sjukdomar så kan jag säga dig att det inte finns en läkemedelstillverkare som skulle sälja någon form av medicin som man inte kan ta patent på. Så oavsett om homeopatiska medel skulle fungera eller inte så är ingen läkemedelstillverkare intresserad av försäljningen av dem.
      Som en avslutning kan jag säga att ingenting av det som naturläkemedel överhuvudtaget är bra på uppmärksammas i media av den enkla anledningen att ingen vill eller får skriva något positivt om dem. De få gånger som något positivt har skrivits om naturläkemedel så skriker VoF och kritiker i kör att det inte är möjligt utan att det bara är placebo och inbillning. Att bara tro att någon läkemedelstillverkare skulle vara intresserad av att studera någon form av behandling där man inte kan ta patent på läkemedlet är bara önskedrömmar än mindre att sälja något sådant.
      Jag vet inte vilken yrkesgrupp som du syftar på när du säger att en hel yrkesgrupp kan inte vara så jävla korkad att de missar den här möjligheten., men jag antar väl att du menar den vanliga sjukvården, för de är de enda som jag kan se vara tillräckligt jävla korkade för att missa alla tåg som går.

     • Ronny: Din katts mask har du och jag pratat om förut. Min inställning till det är: Oj! Toppen! Fantastiskt! Jag vet ingenting om katter och mycket lite om mask men om det är som du säger så tipsa någon. Varför inte British Homeopathic Association (http://www.britishhomeopathic.org/) eller kanske Homeopathy Research Institute (http://homeoinst.org/) som för tillfället är engagerad i en kamp för att inte mista sina forskningsmedel från statliga NHS. De hade sannolikt kunnat utföra den här studien och visa effekt om det du säger stämmer. Om du verkligen tror att den här effekten finns så kontakta dem. Jag är 100% seriös här. Om homeopati fungerar som du säger så har du här ett underbart tillfälle att bevisa det för världen och alla skeptiker, inklusive mig. Jag har inga problem med att anse mig överbevisad. Tvärtom, jag skulle vara lycklig om det fanns en metod att bota sjukdomar som jag i min profession anser vara, i nuläget, obotbara.

      Jag vill bara flika in här att om du har ett botemedel för diabetes typ-I, en sjukdom som plågar ett otal människor i Sverige och andra länder, men inte delar med dig av det till de som kan visa att det fungerar så är det, högst direkt, ditt fel att dessa personer inte får den bästa möjliga vård. Om det du säger är sant så skulle det vara enkelt att bevisa homeopatins fantastiska effekter. Ett institut som HRI som desperat kämpar för att bevisa homeopatins effekter skulle genast genomföra och publicera en sån här studie om de trodde att det skulle vara möjligt att demonstrera effekt. Därför säger jag återigen, kontakta dem om du är övertygad!

      Ditt resonemang om läkemedelstillverkare är felaktigt. Du verkar förutsätta att de har:
      1.) All makt i världen
      och att,
      2.) Det finns ingen annan möjlighet att producera läkemedel. (Vilket naturligtvis är dumheter eftersom någon gör de homeopatiska läkemedlen)

      Jag lovar dig att om du kan bevisa att din metod botar diabetes typ-I så kommer dina läkemedel att tillverkas och användas för att bota alla de som lider av den här sjukdomen. Läkemedelsföretagen har ingen allsmäktig makt. Det räcker att kontakta valfri stor dagstidning med övertygande bevisning så kommer någon de skriva om det. Och efter det kommer någon, antingen ett företag, en stat eller en privatperson, att ta upp produktionen. För i helvete. Diabetikernas patientförening (http://www.diabetes.se/) kommer att starta en grupp för läkemedelstillverkning. Tror du att de vill ha kvar sin sjukdom?

      Den yrkesgrupp jag syftar på är naturligtvis inte den vanliga sjukvården utan homeopaterna. Homeopatin med bland annat HRI och BHA har i en stor mängd artiklar, studier och publikationer försökt bevisa homeopatins effekt (de har inte visat några övertygande resultat ännu).

      Det är dessa institut som jag syftar på. Varför i all världen bevisar de inte homeopatins effekt på sjukdomar som skolmedicinen anser obotbara om de nu kan bota dem? Det hade varit en så vacker, enkel och oemotsäglig bevisföring att ingen hade kunnat tvivla längre. Det hade varit som att se Jesus få en lam att gå eller att få en stum att tala.

      Jag raljerar, jag vet. Kontentan av det hela är följande: Jag tror inte att det fungerar som du säger. Anledningen till att jag tror det är att jag finner det enormt osannolikt att alla de homeopater som är i en position att bevisa det som du säger är sant väljer att inte göra det och istället fokuserar på bevisning som är, minst sagt, tvetydig genom t.ex. studier på öroninflammation hos barn (som läker ut av sig självt), och psoriasis, astma, ospecifika smärttillstånd och allergier (som alla svarar starkt på placebo).

      Jag väljer nu att vara väldigt rak och tala utan krumbukter. Jag tror att du Ronny antingen 1.) Ljuger
      eller
      2.) Inte vet vad du pratar om

      Du pratade en gång om skörbjugg och citrusfrukter. Om att hela forskarvärlden trodde att det inte stämde att citrusfrukter kunde vara botande. Jag vet inte om forskarvärlden trodde det du säger, dock är poängen följande: det fungerade! Det fungerade att bota skörbjugg med C-vitamin och nu vet hela forskarvärlden att det är på det viset. Det har bevisats och alltså tror man på det.

      Det fungerade och därför har det blivit vetenskap. Det fungerade, och därför har det blivit medicin.

      Om din diabeteskur fungerar. Tipsa de som kan göra en studie! Jag blir överlycklig om du har rätt. Eftersom jag finner det osannolikt att du är den enda homeopaten som känner till det så tror jag att du antingen ljuger medvetet eller omedvetet eller helt enkelt inte vet vad du pratar om.

      Jag ber om ursäkt för att jag är så konfrontatorisk i det här inlägget och till och med kallar dig för en lögnare men jag känner att jag måste lägga fram vad jag tänker i relation till det du säger. Frågan om huruvida du kan bota sjukdomar som orsakar ett enormt stort lidande för tiotusentals människor varje dag i Sverige är väldigt, väldigt betydelsefull. På grund av detta så skräder jag inte orden utan lägger helt fram mina tankar.

      Så. Jag har lagt fram varför jag inte tror att det du säger är sant. Nu är jag väldigt spänd på att höra dina kommentarer om varför det faktiskt är sant men varför ingen bevisat det.

      Trevlig läsning!

     • Ronny: Din katts mask har du och jag pratat om förut. Min inställning till det är: Oj! Toppen! Fantastiskt! Jag vet ingenting om katter och mycket lite om mask men om det är som du säger så tipsa någon. Varför inte British Homeopathic Association (www. britishhomeopathic. org/) eller kanske Homeopathy Research Institute ( homeoinst. org/) som för tillfället är engagerad i en kamp för att inte mista sina forskningsmedel från statliga NHS. De hade sannolikt kunnat utföra den här studien och visa effekt om det du säger stämmer. Om du verkligen tror att den här effekten finns så kontakta dem. Jag är 100% seriös här. Om homeopati fungerar som du säger så har du här ett underbart tillfälle att bevisa det för världen och alla skeptiker, inklusive mig. Jag har inga problem med att anse mig överbevisad. Tvärtom, jag skulle vara lycklig om det fanns en metod att bota sjukdomar som jag i min profession anser vara, i nuläget, obotbara.

      Jag vill bara flika in här att om du har ett botemedel för diabetes typ-I, en sjukdom som plågar ett otal människor i Sverige och andra länder, men inte delar med dig av det till de som kan visa att det fungerar så är det, högst direkt, ditt fel att dessa personer inte får den bästa möjliga vård. Om det du säger är sant så skulle det vara enkelt att bevisa homeopatins fantastiska effekter. Ett institut som HRI som desperat kämpar för att bevisa homeopatins effekter skulle genast genomföra och publicera en sån här studie om de trodde att det skulle vara möjligt att demonstrera effekt. Därför säger jag återigen, kontakta dem om du är övertygad!

      Ditt resonemang om läkemedelstillverkare är felaktigt. Du verkar förutsätta att de har:
      1.) All makt i världen
      och att,
      2.) Det finns ingen annan möjlighet att producera läkemedel. (Vilket naturligtvis är dumheter eftersom någon gör de homeopatiska läkemedlen)

      Jag lovar dig att om du kan bevisa att din metod botar diabetes typ-I så kommer dina läkemedel att tillverkas och användas för att bota alla de som lider av den här sjukdomen. Läkemedelsföretagen har ingen allsmäktig makt. Det räcker att kontakta valfri stor dagstidning med övertygande bevisning så kommer någon de skriva om det. Och efter det kommer någon, antingen ett företag, en stat eller en privatperson, att ta upp produktionen. För i helvete! Diabetikernas patientförening (www .diabetes .se/) kommer att starta en grupp för läkemedelstillverkning. Tror du att de vill ha kvar sin sjukdom?

      Den yrkesgrupp jag syftar på är naturligtvis inte den vanliga sjukvården utan homeopaterna. Homeopatin med bland annat HRI och BHA har i en stor mängd artiklar, studier och publikationer försökt bevisa homeopatins effekt (de har inte visat några övertygande resultat ännu).

      Det är dessa institut som jag syftar på. Varför i all världen bevisar de inte homeopatins effekt på sjukdomar som skolmedicinen anser obotbara om de nu kan bota dem? Det hade varit en så vacker, enkel och oemotsäglig bevisföring att ingen hade kunnat tvivla längre. Det hade varit som att se Jesus få en lam att gå eller att få en stum att tala.

      Jag raljerar, jag vet. Kontentan av det hela är följande: Jag tror inte att det fungerar som du säger. Anledningen till att jag tror det är att jag finner det enormt osannolikt att alla de homeopater som är i en position att bevisa det som du säger är sant väljer att inte göra det och istället fokuserar på bevisning som är, minst sagt, tvetydig genom t.ex. studier på öroninflammation hos barn (som läker ut av sig självt), och psoriasis, astma, ospecifika smärttillstånd och allergier (som alla svarar starkt på placebo).

      Jag väljer nu att vara väldigt rak och tala utan krumbukter. Jag tror att du Ronny antingen 1.) Ljuger
      eller
      2.) Inte vet vad du pratar om

      Du pratade en gång om skörbjugg och citrusfrukter. Om att hela forskarvärlden trodde att det inte stämde att citrusfrukter kunde vara botande. Jag vet inte om forskarvärlden trodde det du säger, dock är poängen följande: det fungerade! Det fungerade att bota skörbjugg med C-vitamin och nu vet hela forskarvärlden att det är på det viset. Det har bevisats och alltså tror man på det.

      Det fungerade och därför har det blivit vetenskap. Det fungerade, och därför har det blivit medicin.

      Om din diabeteskur fungerar. Tipsa de som kan göra en studie! Jag blir överlycklig om du har rätt. Eftersom jag finner det osannolikt att du är den enda homeopaten som känner till det så tror jag att du antingen ljuger medvetet eller omedvetet eller helt enkelt inte vet vad du pratar om.

      Jag ber om ursäkt för att jag är så konfrontatorisk i det här inlägget och till och med kallar dig för en lögnare men jag känner att jag måste lägga fram vad jag tänker i relation till det du säger. Frågan om huruvida du kan bota sjukdomar som orsakar ett enormt stort lidande för tiotusentals människor varje dag i Sverige är väldigt, väldigt betydelsefull. På grund av detta så skräder jag inte orden utan lägger helt fram mina tankar.

      Så. Jag har lagt fram varför jag inte tror att det du säger är sant. Nu är jag väldigt spänd på att höra dina kommentarer om varför det faktiskt är sant men varför ingen bevisat det.

      Trevlig läsning!

     • Jag är inte en klassisk homeopat och använder därför inte endast ett enkelmedel åt gången utan jag använder de medel som är mest lämpade i en viss situation, därav blir kombinationerna av medel i stort sett aldrig likadana för samma sjukdomar. I och med att det i Sverige nuförtiden inte går att få tag i lika mycket homeopatiska medel så blir det bara svårare och svårare att bota sjukdomar, 3 homeopatmedel försäljare som jag känner till har tyvärr fått lov att lägga ner på grund av de nya reglerna.
      Jag kan även säga att jag äger mer än 300 böcker om homeopati, ungefär 150 böcker om örter och ett hundratal som behandlar olika former av alternativa behandlingsformer. Låter det mycket så kan jag säga att jag har studerat alternativa behandlingsformer i ca:25år.

      När det gäller ”obotbara” sjukdomar så finns det en enormt massa litteratur om dem. Om många använder sig av dem vet jag inte. Exempel på böcker som behandlar ”obotbara” sjukdomar är: Burnett, Curability of tumours. Johansson, Homeopatisk läkarbok. Isopathic/Homeopatic Materia Medica. Dr. Erik Eneby, Hidden Killers. Professor Enderlein, A Comprehensive Guide to Sanum Therapy. Axell, Homeopatisk Terapi. Kurt Winberg-Nielsen, Biologisk Regeneration. Boericke, Homeopathic Materia Medica. Sen finns det ytterligare ett tiotal som åtminstone jag känner till. Så att säga att ingen känner till de här behandlingsformerna stämmer inte. Det kanske är så att ingen vill prata om dem eftersom risken att få VoF och liknande föreningar efter sig är så enormt stor. Se bara på din reaktion. Ingen vill bli förnedrad av en sådana idiot föreningar som VoF och liknande.

      När det gäller homeopatiska behandlingar så är vi där igen, 20 patienter med samma diagnos kan få 20 olika mediciner eller medicin kombinationer. Så att tro att det bara är att skriva ner ett recept för att sedan börja masstillverka medel visar att man inte förstår hur en homeopatisk behandling går till.

     • Ronny nu undviker du bara min fråga. Du påstår att du kan behandla en sjukdom som vi anser vara obotbar. Vidare säger du att detta är känt inom homeopatin. Min fråga är varför bevisar man det då inte? Varför finns det bara anekdoter från dig och andra som har botat ”någon någongång”?

      Bota tio patienter med diagnostiserad diabetes typ I, gör det hur du vill med vilken kombination av preparat du vill. Låt dessa patienter gå till den vanliga sjukvården och där bevisa att de, som behövt insulin förut, inte längre behöver det.

      Det här är ett gyllene tillfälle! Det är återigen i paritet med att se en arm växa ut eller att se en ALS patient som får tillbaka gångförmågan. Det spelar ingen roll om du använder en miljon olika preparat på en miljon olika människor. Kan du bota en obotbar sjukdom, oavsett kombination av preparat, så har du bevisat homeopatins effekt!

      Kom nu inte med några undanflykter eller några undvikande svar utan försök ge mig ett ärligt svar på den här frågan:

      Varför har ingen – varken en enskild homeopat eller de stora homeopatiska sammanslutningarna som jag länkade till – någonsin bevisat detta om det stämmer?

      Du måste väl också tycka att det här är underligt? Du måste väl förstå att det finns mängder av människor som försöker bevisa homeopatins efefkt? Du måste väl förstå att det här hade bevisat det?

      Skörbjugg botas av C-vitamin, det bevisades nu botar man det så.
      Kolera botas med vätska, det bevisades och nu botar man det så.
      Diabetes typ-I botas…?

     • Ho.Se du skriver om homeopatiska behandlingar av numera förbjudna områden för alternativmedicinare: Det räcker att kontakta valfri stor dagstidning med övertygande bevisning så kommer någon de skriva om det. Skulle jag på någotvis kunna bevisa att det går att bota förbjudna sjukdomar så åker jag i fängelse. tror du att jag vill det? Med dagens lagstiftning så går det inte att bevisa att det går att bota dessa sjukdomar!!!!

     • En sak till Ho.Se. Dr. Erik Eneby blev av med sin läkarlicens efter det att han behandlade cancer med bland annat kosttillskott. Detta trots att ett flertal patienter blev helt friska. Hur tror du då att jag skulle bli behandlad om jag gjorde något liknande?

     • Men världen är större än Sverige, du och just nu Ronny. Min fråga var inte bara varför inte just du bevisar att det fungerar. Min fråga är varför ingen – någonsin, någonstans – har bevisat att det fungerar. Varför görs inte de här studierna i Storbritannien, Tyskland eller Frankrike där det fortfarande är tillåtet?

      Svaret på min retoriska fråga är naturligtvis enkelt! Det fungerar helt enkelt inte. Man kan inte bota Diabetes Typ-I med homeopati! Hade det gått så hade varit bevisat. Återigen så kan inte en hel yrkeskår under 200års tid vara så efterbliven att de inte gör en studie på detta.

      För övrigt så anser jag personligen att din undanflykt med fängelserädsla är feg. Om jag hade varit homeopat och verkligen trott att jag kunde bota en sjukdom som diabetes typ-I så hade jag försökt, jag hade inte kunnat leva med mig annars. Jag hade också gjort det till mitt livsmål att bevisa för världen att det fungerade så att fler människor kunde bli botade.

      Cancer är för övrigt en annan sak. Många människor blir botade från cancer och många av dessa får strålbehandling och cellgifter samtidigt. Därför är inte cancertillfrisknande lika enkelt att se som bevis. Där måste man göra en prospektiv studie för att se att fler människor tillfrisknar med homeopati än utan. Jag säger inte att det hade varit fantastiskt om homeopati kunde bota cancer. Tvärtom hade det varit helt underbart. Jag säger bara att det inte är samma övertygande bevisning som om homeopati hade kunnat bota en handfull patienter med en obotbar sjukdom.

      Nu har du svarat på varför du inte gör det. Vad svarar du på följdfrågan, varför har ingen annan gjort det?

     • När jag i ett tidigare inlägg talade om cancer och homeopati så hotade Alexander Lisinski att anmäla mig om jag gjorde något sådant. Varför tror du då att jag skulle vilja gå ut med ytterligare något som sådana som ni inte vill ska fungera. Så fort någon säger något om de förbjudna sjukdomarna så blir de direkt påhoppade. Jag hade kunnat berätta på ett ungefär hur man framgångsrikt kan behandla olika sjukdomar men då kommer bara nästa påhopp om anmälningar och att allt är bara placebo och inbillning.

      Du har ingen som helst aning om vad jag har behandlat i mina dar. Jag har fått utstå mycket från framförallt sjukvården när de fick reda på vad jag behandlade och jag kan säga att det inte var någon rolig tid. Att sedan patienterna blev friska gjorde av någon anledning sjukvården ännu argare.

      Hur ska jag kunna veta varför ingen vill bevisa homeopatins förträfflighet, jag vet bara varför inte jag har någon lust att vara med i den cirkusen. Jag vet 4 homeopater som behandlar allt och om du tror att de skulle vilja riskera något bara för att sådana som du inte tror på det så tror du fel. Ändra lagstiftningen så blir det nog en ändring på det.

      De böcker som jag beskrev visar hur man botar förbjudna sjukdomar, varför författarna inte vill vara med på några försök vet jag inte, men jag kan aldrig tänka mig att läkare, professorer och homeopater skriver böcker på 400 sidor om bara svammel.

      Om jag får komma med en gissning på varför vissa sjukdomar inte bevisas med homeopati så tror då jag att man utför testerna på ett sätt som missgynnar homeopatin eftersom den är så speciell med sitt sätt att ta ut medel som blir olika beroende på hur man är som individ.

      Hur många universitet i Sverige tror du skulle vilja utföra tester med homeopatiska medel? Fråga på universitetet du går på om de skulle vilja utföra tester om homeopati. Jag skulle tro att de endast skulle skaka på huvudet och undra om du var riktigt frisk.

      Homeopatin motarbetas av en penningstark läkemedelsindustri som vilseleder människor i sin jakt på pengar.

     • När jag skrev om homeopati och diabetes så såg tydligen Ho.Se en gyllene chans att försöka visa att homeopati bara är skit.
      Jag kan bara säga att för Ho.Se så kommer jag aldrig att visa hur man framgångsrikt behandlar med homeopatiska mediciner, däremot så kommer jag fortsättningsvis att visa mina patienter hur man gör detta.
      Ho.Se visar som jag ser det bara VoF och skeptiker takter där ingenting förutom sjukvården spelar någon roll.
      Att man ändrade lagstiftningen så att vissa sjukdomar inte får behandlas med alternativa mediciner visar bara hur rädda myndigheterna var för att de alternativa behandlingsformer skulle klassa ut den vanliga sjukvården.
      Jag ser ingen som helst anledning att fortsätta tuggandet med någon som inte tror på människor utan enbart tror på teorier, siffror, diplom och vad auktoriteter anser vara sanningen.

     • Varje gång vi diskuterar så kommer vi tillbaka till samma frågor.

      Du hävdar att jag bara ser teorier, diplom och att jag är för auktoritetsstyrd. Jag har svarat på det här mängder av gånger och det stämmer inte. All vetenskap handlar om att se världen som den är och det är det jag gör.

      Du ser allting som en konspiration för att sjukvården och auktoriteter vill undanhålla den fantastiska homeopatin från lidande människor. Du tror inte mycket om dina medmänniskor du. Min motivation till att du inte skall få behandla cancer och diabetes är att jag inte vill att du skall inge patienter falskt hopp. Om det bevisas att någonting fungerar så börjar det användas. Så har det alltid varit och så kommer det alltid vara. Kärnfrågan här är att du kommer med massa påståenden som inte stämmer och som du inte kan belägga.

      Du hävdar att det är svårt, alternativt att ingen vill, göra studier när jag flera gånger har förklarat för dig att det är orimligt att säga så dels på grund av sjukdomen vi pratar om och dels på grund av att studier utförs på homeopatika till höger och vänster. Studierna som Robert Hahn kommenterar har väl utförts? Studierna som du själv länkar till har väl utförts? Det görs studier på homeopati.

      Du hävdar att jag är naiv och inte förstår världen. Jag kan bara säga samma sak om dig. Du är naiv i din cynism. Det finns en väldigt enkel hypotes till varför vetenskapen inte accepterar din disciplin – den fungerar inte. Men du vägrar tro det och hittar istället på komplicerade konspirationsteorier för att din världsbild inte skall vackla. Allt det du beskyller mig för gäller i lika stor utsträckning, om inte större, för dig själv.

      Om jag hade sagt att jag med mitt pianospelande hade kunnat bota cancer och diabetes så hade du väl krävt att jag skulle bevisa det? Det är bara detta jag kräver av dig. Bevis! Säg inte bara att det stämmer, bevisa att det stämmer.

      Anledningen till att jag drev den här argumentationen så långt är inte för att sätta dit dig utan för att det här är den delen av homeopatin som jag anser vara farlig. Ni angriper sjukdomar som ni inte kan göra något åt och ni inger patienter falskt hopp. Jag upprepar återigen. Om homeopati kunde bota diabetes typ I så hade det varit bevisat nu efter 200års praktik. Ni kan inte bota det. Du har själv insett det orimliga i att ni inte bevisar det eftersom du inte har något bra svar på det. Frågan är bara om du inser konsekvenserna av det? Homeopati kan inte bota diabetes typ I.

      Att du känner dig motarbetad av sjukvården är naturligtvis sorgligt. Du vill förstås bara hjälpa människor på ett sätt som du tror fungerar och det säger bara goda saker om dig. Problemet är att jag tror inte att det fungerar och du har inte kunnat bevisa att det fungerar.

      Det var väldigt småsint av dig att inte vilja berätta om din mirakelmetod för att du inte tycker om mig som individ. Hade du inte heller behandlat min diabetes om jag varit din patient? Nåja, skadan är ju liten eftersom jag inte sökt din behandling då jag inte tror den fungerar men jag kan säga dig redan nu att om du kommer till sjukvården och möter mig där så kommer jag göra mitt yttersta både för att behandla ditt tillstånd och att förklara hur jag ser på det. Ett erbjudande jag är övertygad om att du hellre kommer att spotta på än acceptera om det så var ditt liv som hängde på det.

      Ja, jag är upprörd. Jag skriver inte det här för att sätta dit dig jag skriver det här för att få dig, och de andra som läser detta, att inse att det du säger är orimligt. Du kan själv inte svara på varför de studier jag pratar om inte görs så varför kan du inte bara gå med på att det är underligt att de inte görs om det du säger är sant?

      Är det för att nästa steg då nästan automatiskt blir att erkänna att du faktiskt inte har rätt?

     • Jag har skrivit upp en mängd böcker som referenser, och du kan få fler om du vill, skrivna av professorer, läkare och homeopater. Ta och läs själv!
      Varför tror du att de ljuger i sina böcker?
      Varför skulle jag ljuga om mina resultat?
      Vad är det som får dig att tro att det enda som gäller är det som kan påvisas i ett laboratorium?
      Vad är det som får dig att tro att inte läkemedelsbolagen försöker döda alternativa behandlingsformer när det finns ett flertal avhoppare som vittnar om det?
      Utbilda dig till homeopat och använd dig av den kunskapen som finns och se själv resultaten. Jag kan lova att när du själv börjar på att se resultaten så är det inte roligt att okunniga bara skriker om vetenskapliga bevis och bryr sig inte i vad levande människor observerar.

      Återigen.
      Om nu homeopati endast är placebo som VoF och andra skeptiker påstår så måste den vara enastående eftersom den har lyckats göra människor friska med hjälp av placebo under 200 år, det finns ingen terapi av något slag som har lyckats med det. Det här visar att alla terapier inom sjukvården jämfört med homeopati är helt i underläge. Slutsatsen måste därför bli att homeopati är så bra att den står i en klass för sig.

     • Det finns inga mirakelmetoder som Ho.Se tycks tro utan allt handlar bara om att behandla olika individer på deras egna villkor.
      Ho.Se tycks tro att jag ska kunna skriva ner någon form av recept på homeopatiska medel mot en specifik sjukdom. Återigen så handlar allt om den enskilda individen vilket innebär specifika behandlingar som är speciella för just den personen. Det här påpekas i alla homeopatiska böcker oavsett vilken sjukdom det handlar om.
      Som en avslutning kan jag berätta att jag har haft läkare, sjuksköterskor samt en barnmorska som patienter och alla var de missnöjda med hur sjukvården behandlar kroniska sjukdomar.

     • Ho.Se tycks tro att homeopater inbillar sig, ser i syne, ljuger och är riktiga skojare när det gäller medicinska kunskaper. Att observera ute på ”fältet” är inte mycket värt. Att se människor bli friska är synvillor. Allt är bara bluff, båg, placebo och skojeri när det gäller homeopater.
      De enda som sitter inne med sanningen är de forskare som arbetar i ett laboratorium och de forskare som sitter och kalkylerar vid ett skrivbord.

     • Ho.Se.
      Du får gärna fortsätta och leva i din egen lilla bubbla HELT utanför naturlagar och verklighet, ingen kommer störa dig där. Du kommer en dag med största säkerhet också att vakna upp och se verkligheten med egna ögon.

      Det är inte konstigt att skolmedicinen inte kan bota ”obotliga” sjukdomar när syftet inte är att bota dem för då tjänar de ju inte längre några pengar på dem.

      All behandling med farmakologi går emot allt vad naturlagar heter, det är anledningen till att folk inte blir genuint friska av den.

      Naturlagarna kan ingen och kommer ingen någonsin att kunna ändra på vad du än säger, tycker och tror. När man följer dem som vi gör blir människor genuint friska.

      Jag kommer nu inte ödsla någon mer energi på att försöka diskutera med någon som vägrar se verkligheten som den är, det är fullkomligt meningslöst!

     • Ho.Se nu tycker jag att det är din tur att lägga fram bevis på att homeopati inte fungerar. Kom bara inte med en massa svammel om placebo, inbillning eller liknande utan riktiga bevis på att homeopati endast är bluff.

     • … och varje gång blir det på samma sätt. Jag ställer en svår fråga och du går tillbaka till dina vanliga undanflykter. Samtidigt som du kritiserar andra för auktoritetstro så vill du nu helt plötsligt använda läkare, professorer och andra fina titlars förtjänster som garant för att det du säger är sant?

      Du kan inte svara på varför ingen någonsin har bevisat att diabetes typ-I går att bota. Du kan inte svara på den frågan eftersom det inte finns något vettigt svar på den.

      Du faller på eget grepp när du säger åt mig att jag bortser från bevis och att jag inte tycker det räcker att se friska människor. Det är ju just den form av bevis jag vill ha. Jag vill ha bevis på att människor blir friska. Jag vill höra dessa före detta diabetiker berätta om att de blev friska. Jag vill se någon bli botad från en sjukdom jag tror är obotbar. Jag vill inte att du säger att det är på det viset.

      Nej, dina krumbukter kommer inte hjälpa dig ur den här situationen Ronny. Jag kommer inte att gå på dina försök att avleda diskussionen till andra frågor. Vill du återigen prata om mina belägg emot homeopati, något vi redan pratat om här. Så tar jag gladeligen den diskussionen igen men inte just nu. Frågan som vi har pratat om, och som du inte kunnat besvara, är följande:

      Hur förklarar du att det inte finns några bevis för att homeopati kan bota diabetes typ-I?

      Svara tack!

     • Bevisen för mig är vad andra har skrivit, jag tror inte att de ljuger samt mina egna erfarenheter, jag har sett det här hända. Hur ska jag kunna bevisa mina upplevelser för dig? Att du inte tror på vad människor säger kan inte jag hjälpa. Jag slingrar mig inte jag vet bara inte vilka bevis du vill ha men jag förmodar att det inte finns några för hittills har du slingrat dig från att det finns en uppsjö av läkare, professorer och homeopater som har upplevt det här och skrivit ner det i böcker. Men att uppleva något innebär för dig att man inbillar sig något.

      Jag bryr mig inte om vad du tror för jag vet vad jag har varit med om och du kommer aldrig att få mig att tro att det var inbillning.
      Kommer någon till mig för behandling så behandlar jag den personen oavsett om det är omöjligt som du säger eller inte.

     • Det enda du vill är att jag säger att jag har fel och det som jag har varit med om bara var inbillning. Likadant med andra professorer, läkare och homeopater och vad de skriver. Alla är bara lögnare och jag är den störste. Visst lev du i din bubbla med de övriga voffarna och tro inte på någonting som människor säger om vad som händer i världen.

     • Ho.Se det är DU som hela tiden har talat om BEVIS inte jag. Jag har talat om min egen erfarenhet samt de böcker som finns i ämnet. Att DU sedan såg det som att jag sade att det var BEVISAT kan inte jag hjälpa. Du har hela tiden fått det att framstå som om jag sade att det fanns BEVIS när det egentligen var DU som sade det. DU har visat att du är en äkta VOFFARE som hittar på vad personer säger. JAG HAR ALDRIG PÅSTÅTT ATT DET FINNS BEVIS; DET ÄR DU SOM HAR GAPAT OM DEM. Jag har däremot påstått att det finns en mängd litteratur i ämnet samt att jag har egna erfarenheter.

     • Alexander Lisinski says:

      Ronny, hur kan du påstå att läkemedelsindustrin är oärlig och dum när de lägger fram fantastiskt stora, myndighetsgranskade undersökningar som samtliga visar att deras läkemedel är bättre än placebo, samtidigt som du godkänner anekdotisk bevisföring utan särskilda krav för homeopater? Jag säger, som tidigare, inte att läkemedelsbranschen är perfekt, men jag råder dig att läsa på om hur en prövning fungerar, så kommer du kanske känna dig tryggare med skolmedicinska preparat.

      Jag har påpekat det tidigare – hade vi sänkt kraven tillräckligt mycket för att tillåta homeopati i dagsläget, hade samma låga krav naturligtvis fått gälla för andra potentiella läkemedel. Utan ordentliga prövningar är man som läkare väldigt osäker på hur patienter reagerar, och således är patientsäkerheten satt ur spel. Jag tror som Ho.Se att ni säkerligen vill människor väl, på samma sätt som vi läkare, men ni bör inse att det är patienten som skall stå i centrum och inte intressen från vinsthungriga privatpersoner och bolag.

     • Det finns avhoppare från läkemedelsindustrin som säger att det inte går rätt till och att det betalas ut stora summor i ”mutor”. Varför ska man då tro läkemedelsindustrin som enligt Peter Rost och en mängd andra liknar den med maffian.
      Jag har bara positiva erfarenheter från den alternativa branschen såsom homeopati, örter, kosttillskott osv.
      Jag hade öroninflammation både höst och vår i ca:20års tid när en god vän till mig sa att det finns andra läkemedel men att det bara var privatpraktiserande som skrev ut dem. Jag hade aldrig hört talas om homeopati före det och jag trodde att det bara var en annan form av penicillin. När jag en vår fick öroninflammation igen så gick jag och min vän till en homeopat. Efter 4 dagar så var öroninflammationen borta men jag fick medel med mig hem som jag skulle äta slut på vilket var 2 månader. Fortfarande efter 30 år har jag inte haft ett enda återfall av öroninflammation. När jag 3 år efter min första homeopatkur fick en knäskada så hjälpte samma homeopat mig igen att fixa den. Det var då som jag började på att undra vad homeopati verkligen är och då började mina studier.
      Vad vanliga sjukvården under 20 års tid inte fick någon ordning på fixade en homeopat på 2 månader. Få inte mig att tro att det bara var placebo, inbillning eller något annat svammel för jag hade inga förväntningar utan trodde att det bara var en vanlig behandling och att jag skulle få tillbaka min öroninflammation.
      Ge mig en bra anledning till varför jag ska tro att den vanliga sjukvården är något att ha när det uppenbarligen finns så mycket bättre behandlingsmetoder.

     • Att människor, oavsett titlar inbillar sig saker och skriver ner dem i böcker är väl inget nytt? Gå in i valfri internetbokhandel och fråga dig själv om det som står i t.ex.

      ”Budskapet som gavs till mig av utomjordiska varelser: Boken som berättar sanningen ”

      ”The Demonology of King James I: Includes the Original Text of Daemonologie and News from Scotland”

      ”Bhagavad Gita som den är”

      Är absolut sanning?

      Ronny, jag har aldrig sagt att du har bevisat något jag har tvärtom sagt att du inte har bevisat något! Jag har gått så långt som att uttryckligen säga att dina upplevelser inte är några bevis och att jag betvivlar det du säger. Vad jag däremot har gjort är att fråga om bevis från dig.

      Vad jag vidare har gjort är att peka på det orimliga i ditt påstående att diabetes typ-I går att bota med homeopati men att homeopaterna, trots sin kamp för legitimitet, har missat denna uppenbara chans att bevisa homeopatins effekt.

      Jag kan naturligtvis aldrig få dig att tro att det du upplevt är inbillning. Mitt mål är inte få dig att tvivla på dig själv. Däremot vill jag få dig att inse att det du säger är extremt svårt att tro på.

      Nog måste du hålla med om att det är underligt att ingen har gjort en studie på detta?

      Det är inte så att HRI inte utför studier men trots deras digra bibliotek så saknas helt nyckelordet diabetes. Är inte det konstigt tycker du?

      Titta själv på: homeoinst.org/ conditions

     • När jag googlar på diabetes typ 1 homeopatisk behandling så hittar jag hur mycket som helst om det. Det finns både homeopater och homeopatiska läkare som har lagt ut sina erfarenheter, det finns till och med beskrivningar hur de har gått till väga. Varför man inte har gjort några vetenskapliga tester än kan man ju fråga sig. Som jag ser det så finns kunskapen även på nätet, flera behandlingsmetoder är liknande de som jag har sett.
      Det kanske är så att de allra flesta homeopater inte bryr sig om vetenskapliga bevis utan anser att patienter som har blivit friska räcker som bevis.
      Själv så bryr jag mig inte om vad vetenskapen säger för jag vet att det fungerar och det gör tydligen även en uppsjö av andra homeopater när man läser deras berättelser på internet.
      När det gäller forskning och vetenskaplig bevisföring så kostar det enorma pengar vilket läkemedels tillverkarna har och homeopatmedels tillverkarna inte har och det är ingen bortförklaring utan fakta. Satsa lika mycket pengar på forskning om homeopati som man gör på den ”vanliga” medicinen så kan jag lova att resultaten inte uteblir.

     • Ho.Se du skriver ”Att människor, oavsett titlar inbillar sig saker och skriver ner dem i böcker är väl inget nytt? Gå in i valfri internetbokhandel och fråga dig själv om det som står i t.ex.” och sen räknar du upp en massa konstiga böcker.
      Jag håller med dig man ska inte lita blint på allt som står skrivet. När det gäller diabetes typ 1 så skriver en mängd homeopater om samma upplevelser. OK det behöver inte vara sant för det, så vi får väl bara vänta och se vad som händer.

      Men när det gäller er så litar ni blint på Dan Larhammar och hans sanningar. Jag tycker att det är underligt att när det gäller VoF och kritiker så kan man både få tro på vad som helst och även få vrida på sanningen hur som helst. Robert Hahn har idag beskrivit på sin blogg om VoFs bluffar om homeopati. Varför skriver inte du om hur VoF ljuger, vrider på sanningen och beter sig allmänt ovetenskapligt åt? Kommer vi någon gång få läsa någonting från dig om VoF och deras lögner eller är det bara homeopater som är ovetenskapliga? Du har ännu så länge bara riktat anklagelser mot homeopatin och att den är ovetenskaplig, är det inte nu dags att börja blogga om hur ovetenskapliga VoF är?

    • Ho.Se.
     Du är tydligen inte alls införstådd med den enorma makt som läkemedelsindustrin har över alternativmedicin.
     Det Ronny påtalade i sitt inlägg är en sanning som ingen i dagsläget kan förneka. Det är helt enkelt så att det spelar ingen som helst roll hur bra en Homeopatisk medicin eller annat naturläkemedel är, så länge det inte går att ta patent på det så är det inte intressant överhuvudtaget än mindre att sälja det.

     Varför stiftas det lagar som t.ex. förbjuder kosttillskott att få säljas om de fungerar? (dvs. har effekt).

     Varför förbjuds fler och fler Homeopatiska läkemedel i Sverige? I Europa finns det över 3000 Homeopatiska medel medan det i Sverige bara finns runt 400st.

     Varför motarbetas allt alternativt när folk bevisligen blir genuint friska av det?

     Är det ett synsätt som sätter människors hälsa i första ledet?

     Nej allt handlar bara om pengar tyvärr, människors hälsa struntar de ärligt talat fullständigt i. Det finns många avhoppare från läkemedelsindustrin som trätt fram och avslöjat alla deras förehavanden.
     Tror du de står och ljuger?
     Slå t.ex. John Virpanen och Peter Rost på Google så kan du läsa mer. Det finns även många böcker om allt detta, läs dem så kanske du sakta börjar förstå hur korrupt allt har blivit.

     Det tjänas enorma pengar på folks ohälsa, skulle människor bli genuint friska på naturliga vägar vore det en ekonomisk katastrof för dem!

     • Bengt Jacobsson says:

      Skälet till att läkemedelsindustrin har tagit fram behandlingar som botar cancer, är att annars dör patienten och de kan inte tjäna några pengar på den. Nu kan de fortsätta att tjäna pengar på de svåra biverkningarna. Ho. Se. det är farligt att forska, det har placeboeffekt. En berömd cancerforskare dog i cancer och en känd svensk hjärnforskare fick
      Alzheimers.

    • Ho.Se du är ung och naiv och tror att världen inte är korrupt. Om du fortsätter att hålla ögonen öppna så kommer du tids nog att inse att det allra mesta inom sjukvården bara handlar om pengar, inte om att få människor friska. Tyvärr så har hela sjukvårdsapparaten totalt spårat ur, vilket resulterade i lagar som förbjuder alla inklusive läkare att bota människor med hjälp av alternativa metoder. Det här visar bara att det finns en stark läkemedelsindustri bakom som inte tolererar någon form av konkurrens som skulle kunna minska deras inkomster.

 38. Antar att du missat det så jag skriver mitt svar till din svåra fråga här också Ronny.

  Jag kan kommentera.

  Ronny, din världsbild är för enkel och du gör ett fundamentalt logiskt misstag. Det du gör är en variant på ett argumentationsfel som kallas ”falsk dikotomi” och innebär att du försöker sätta upp situationen som om det bara fanns två val:

  1.) Antingen har forskarna rätt. D.v.s. det var inte bara själva flygplanen som gjorde att World Trade Center kollapsade utan någon hade också placerat ut sprängämne.

  2.) Antingen har myndigheterna rätt och det var bara flygplanens fel.

  Men det här är inte de två enda två valen som finns för det handlar inte om att forskarvärlden gemensamt har gått ut och hävdar att det är en konspiration och att de enda som säger emot dem är myndigheterna. Du länkar en video till en enskild danska forskare och du tar hans hypotes som absolut sanning bara för att han säger att han har funnit ett ”experimentellt sprängämne” i rester från WTC.

  Niels Harrit är inte den ende forskaren i världen. Han är inte heller den ende, men han är en av relativt få vetenskapsmän, som driver linjen att det ligger en konspiration bakom 9/11. Majoriteten av forskarvärlden står dock inte bakom honom, de allra flesta tror inte på en konspiration och därför handlar det inte om ett val mellan forskare och myndigheter utan om ett val mellan vilka forskare man skall tro på.

  Är det omöjligt att 9/11 är en konspiration? Nej! Är det omöjligt att Niels Harrit funnit tecken på att det skett en kontrollerad explosion i 9/11? Nej!

  Men är det troligt? Harrit är för övrigt också underligt felinformerad när han påstår att det inte genomförts några undersökningar. Huruvida det genomförts en brottsplatsundersökning av polisen är jag inte medveten om men däremot har flera oberoende team av ingenjörer och forskare varit på plats bland annat NIST (http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/).

  En snabb googling på Niels Harrit eller nanothermite ger dig också en mängd information om alternativa tolkningar av Harrits hypotes. Dessa alternativa tolkningar kommer alltså inte från myndigheterna utan från andra forskare och lekmän. T.ex. http://www.debunking911.com/moltensteel.htm

  Slutligen Ronny, att du ser en video i Dansk frukost-tv där en enskild forskare säger att han funnit bevis för att 9/11 var en konspiration, sväljer detta med hull och hår och sen profeterar ut det som något slags vingligt bevis på att myndigheterna inte går att lita på säger en del om din inställning till källkritik och information. Du för inte ens ett resonemang kring alternativa teorier utan försöker reducera det till att antingen tro på forskarna eller myndigheterna vilket alltså är helt fel. Ingen sån ”med dem eller mot dem”-situation existerar eftersom forskarvärlden inte talar med en röst.

  • Bengt Jacobsson says:

   Det är ingen ide att fortsätta den här diskussionen med Ho. Se. för han har så höga tankar om sig själv och har inte förstått hur svårt det är få bevisen om homeopatins verkan godkända i Sverige. Vi kan ju inte uppge våra patienters namn och vad vi har behandlat dem för och vi kan inte ta in 10 personer, som lider av diabetes 1, från gatan och börja behandla dem. Så lätt är det inte. Han har tydligen inte börjat behandla folk ännu så jag tycker att vi skall be honom återkomma om 10 år, när han har fått lite erfarenhet.

 39. En gång i tiden så var forskarna överens om att citrusfrukter inte kunde bota skörbjugg. Så att en majoritet av forskarvärlden tror något innebär inte på något vis att det behöver vara sant.

  Först och främst var Niels Harrit inte ensam utan det var 9 forskare. Så han var definitivt inte ensam. Jag har läst deras forskarrapport, har du det? Det var Amerikaner som bad dem utföra testet eftersom inget laboratorium i USA ville utföra det.
  Det är precis som med homeopati eftersom ingen vill gå emot den uppfattning som auktoriteter har. När det gäller homeopati så har vi Robert Hahn och när det gäller 9/11 så finns Niels Harrit. Det här är 2 forskare som VÅGAR gå emot auktoriteter.

 40. Hej,

  Just nu är debatten ganska intensiv och trots upprepade skärmytslingar så står skyttegravarna lika stadigt och djupa.

  Jag tänkte bara passa på att tacka alla initierade debattörer här för att ni delat med er av er världsbild. Det är väldigt intressant att läsa även om jag stundom känner att vi bara pratar förbi varandra.

  Hela den här tråden har fått mig att fundera över läkarens position kontra alternativmedicinaren. Jag vet att ni har en annan tro än jag och även om jag inte delar den så tror jag att den har många fördelar. Detta fick mig att skriva ett inlägg på min blogg och jag tipsar er om det med förhoppning att någon finner det intressant. Det rör sig trots allt inom er domän.

  Trevlig läsning!

  http://blog.alsegno.se/2011/08/lakarens-underlage-gentemot-alternativmedicinaren/

 41. Bengt Jacobsson says:

  Jag kan rekommendera att läsa hans blogg, där fårman en helt annan bild av honom.

Kommentera