Kognitiv beteendeterapi förebygger hjärtinfarkt

Print Friendly, PDF & Email

Kognitiv beteendeterapi, KBT förebygger återinsjuknande i hjärtinfarkt minst lika bra som hjärtmedicin. Att lära sig hantera stress genom KBT-behandling kan förebygga återfall lika effektivt som många av dagens farmakologiska behandlingar.

Terapin pågick under ett år, men effekten höll i sig. Patienterna följdes i genomsnitt nio år efter att de första gången behandlats på Akademiska sjukhuset. Under den här tiden inträffade betydligt färre återinsjuknanden i gruppen som fått KBT jämfört med de som fått vanlig vård.

Bland dem som fått kognitiv beteendeterapi var andelen patienter som på nytt måste läggas in på sjukhus på grund av hjärtbesvär drygt 40 procent lägre och andelen som fick en ny hjärtinfarkt var 45 procent lägre. Läs mer

Comments

  1. Tack för en informativ och bra inlägg! Keep up the good work 😉

Lämna ett svar till Hälsokost Avbryt svar