Mariette 23 blev förlamad av vaccin

Print Friendly, PDF & Email


I likhet med 92 procent av befolkningen, följde Mariette barnvaccinationsprogrammet År 2000 när hon var tolv år fick hon sin andra MPR spruta, vaccin för mässling, påssjuka och röda hund.

En tid efter vaccinet kände hon en stickande smärta i ryggen och två månader efter vaccinationen blev hon förlamad från bröstet och nedåt.

”När mamma kom hem från arbetet, försökte jag resa mig, men föll ihop”

Nu har hon ett miljonskadestånd att vänta, från norska staten.

Läs mer och se video


Kommentera