Homeopati och örtmedicin fungerar vid behandling av öroninflammation

Print Friendly, PDF & Email


Homeopati och örtmedicin har använts i långa tider vid behandling av öroninflammation. Homeopatin har funnits i ca 200 år,  medan örtmedicinbehandling  troligen har använts i många tusentals år. Kanske redan vid tidernas begynnelse.

En dubbelblindad klinisk studie (Jacobs 2001) visar att homeopatisk behandling minskar symptomen vid öroninflammation efter 24-timmar, jämfört med placebo.

Kinesisk örtmedicin erbjuder också en effektiv behandling av barn med öroninflammation (Neustaedter 2010, Fratkin)

Om dessa  fungerande alternativa behandlingsmetoder ställs i relation till antibiotikabehandling och dess medföljande problem, som till exempel antibiotikaresistens, borde saken vara klar.
Man kan undra; när skall sjukvården införa ofarliga alternativa och fungerande behandlingsmetoder för folk, istället för att behandla med kemiska läkemedel, där det alltid finns en risk för biverkning. Läs mer NaturalNews

Kommentera