Arcanumskolan – en utbildning inom klassisk homeopati, basmedicin, djurhomeopati och veterinärmedicin

Print Friendly, PDF & Email

Att anpassa forskningsmetoderna

En orsak till att forskningsförsök i homeopati har hindrats är den konventionella metoden “ en medicin till en sjukdom” mot den homeopatiska metoden som är en “individualiserad” patient behandling. Mycket har diskuterats kring detta.

European Council for Classical homeopathy (ECCH) belyser i ett dokument ett antal forskningsresultat som visar på att homeopatisk behandling har större verkan än placebo.

ArcanumSkolans sida om homeopati och forskning

Kommentera